Laidiens: 19.08.2015., Nr. 161 (5479)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/161.AKK1

Datu valsts inspekcija izsludina atklātu konkursu uz Pirmās uzraudzības daļas juriskonsulta/-es amatu (ierēdņa amats)

Pienākumi:

- izskatīt iesniegumus par iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem un citiem Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

- sagatavot administratīvo aktu, administratīvo pārkāpumu protokolu, lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās un citu dokumentu projektus Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajos jautājumos

- sniegt konsultācijas un atzinumus par personas datu apstrādi un aizsardzību un citiem Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- valsts atzīta otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- praktiskā darba pieredze jurisprudencē ne mazāk kā 2 (divi) gadi

- zināšanas un vēlama darba pieredze par administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedību

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī

- labas angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski; tiks pārbaudītas ar praktisko uzdevumu), citu svešvalodu zināšana tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas un darba pieredze personas datu aizsardzības jomā tiks uzskatītas par priekšrocību

- labas iemaņas darbā ar datoru, prasme strādāt ar MS Word, Excel, Interneta resursiem

- elastīga domāšana, prasme apstrādāt jaunu, sarežģītu informāciju, spēja reaģēt uz straujām izmaiņām

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas un pārliecināšanas spējas

Datu valsts inspekcija piedāvā:

- atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu valsts pārvaldes iestādē

- profesionālās pilnveides un mācību iespējas

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- darbavietu Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: info@dvi.gov.lv (ar norādi "Pirmās uzraudzības daļas konkurss") vai iesniegt Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011. Tālrunis uzziņām 67223131. Datu valsts inspekcija sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo konkursa kārtu.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu Datu valsts inspekcija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.


OP 2015/161.AKK2

Finanšu ministrija, Zemkopības ministrija un Ekonomikas ministrija aicina pievienoties profesionālajai akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcijas Altum" komandai un izsludina konkursu uz četriem VALDES LOCEKĻA amatiem

Akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" misija: sadarbībā ar klientiem palīdzēt viņiem realizēt viņu idejas un sapņus, celt klientu un darbinieku labklājību, kopīgi dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā

Tiek izsludināts konkurss uz akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcijas Altum" (reģ.Nr.50103744891) četriem valdes locekļa amatiem

Darbavieta: Rīga.

Lai pretendētu uz šo amatu, jums nepieciešamas šādas profesionālās zināšanas un prasmes:

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams ekonomikā, finanšu vai biznesa vadībā

- kompetence finanšu vadības jautājumos

- vismaz 3 gadu profesionālā darba pieredze vidējas, lielas vai īpaši lielas komercsabiedrības, organizācijas vai iestādes vadošā amatā. Pieredze kredītiestādes vai finanšu institūcijas vadībā un/vai vismaz 5 gadu atbilstoša profesionālā darba pieredze vidējas, lielas vai īpaši lielas komercsabiedrības, organizācijas vai iestādes vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību

- valsts valoda C līmeņa 1.pakāpē

- svešvalodu zināšanas (angļu un vēlama krievu valoda)

- vadības prasmes, prasme plānot un organizēt kapitālsabiedrības darbu, vadīt un motivēt darbiniekus, koordinējot kolektīva darbu svarīgu un atbildīgu uzdevumu risināšanā un piemērojot savā darbā racionālas darba organizācijas principus

- stratēģiska, analītiska un loģiska domāšana

- labas saskarsmes un sadarbības prasmes, spēja strādāt komandā, kā arī labas prezentēšanas spējas

- nevainojama reputācija

- atbilstība Attīstības finanšu institūcijas likumā norādītajām prasībām valdes loceklim

Papildus vēlama vismaz viena no norādītajām pieredzēm:

- pieredze un zināšanas valsts atbalsta programmu finanšu instrumentu izstrādē un ieviešanā

- pieredze un zināšanas par risku vadību, risku analīzi un risku izvērtēšanu

- profesionāla izpratne par biznesa vadību, dažādiem finanšu instrumentiem

- pieredze sadarbībā ar starptautiskajām finanšu institūcijām

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam iesniegt Finanšu ministrijā (Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, e-pasts: pasts@fm.gov.lv) šādus dokumentus līdz 2015.gada 1.septembrim (reģistrēti Finanšu ministrijā):

- motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju par pieredzi kolektīva vadīšanā un atbilstību valdes locekļa amatam)

- Curriculum Vitae (CV)

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

- profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas

- rekomendācijas vai atsauksmes (ne mazāk kā viena)

- apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas un Attīstības finanšu institūcijas likuma 7.panta prasībām.

Kandidātu atbilstību akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcijas Altum" valdes locekļu amatiem vērtēs Nominācijas komiteja saskaņā ar kandidātu atbilstības kritērijiem.

Papildu informācija: e-pasts: personals@fm.gov.lv; tālrunis 67095610.


OP 2015/161.AKK3

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reģ.Nr.90000041898) aicina darbā projektu vadītāju (divas vakances uz nenoteiktu laiku)

Pienākumi:

- projektu pieteikumu sagatavošana

- projektu administratīvā vadība un līgumu slēgšana

- cieša sadarbība ar projektā iesaistītajiem speciālistiem

Prasības:

- augstākā izglītība ekonomikā, sociālajās zinātnēs vai citā ar projektu vadīšanu saistītā jomā

- zināšanas un izpratne dažādās jomās, piemēram, ekonomikā, komunikācijā, likumdošanā, grāmatvedībā, vadības zinātnēs

- vēlama vismaz 3 (trīs) gadu pieredze projektu vadīšanā, ieviešanā

- spēja noteikt prioritātes un strādāt vienlaicīgi ar vairākiem projektiem, iekļaujoties noteiktajos termiņos

- par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze ar izglītību saistītā jomā

- teicamas angļu un krievu valodas zināšanas

- labas zināšanas darbam ar MS Office programmām

- komunikabla un uz komandas darbu orientēta personība

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu

- labus darba apstākļus

- iespēju pilnveidot prasmes un bagātināt savu darba pieredzi

Darbavieta: Jelgava.

Pieteikuma vēstuli, CV (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un ziņas par profesionālo pieredzi un citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi, lūdzam sūtīt līdz 2015.gada 2.septembrim uz e-pastu: personaldala@llu.lv vai iesniegt Personāldaļā, Jelgavā, Lielajā ielā 2.

Par konkursa rezultātiem tiks informēti kandidāti, kuri būs piedalījušies atlases intervijās.

Papildu informācija pa tālruni 63005693.


OP 2015/161.AKK4

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz vakanto Sēlijas virsmežniecības Kokneses nodaļas mežziņa/-nes ierēdņa(-nes) amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība mežsaimniecībā vai vidējā profesionālā izglītība mežsaimniecībā un augstākā izglītība citā jomā

- augsta atbildības sajūta, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja izmantošanas iespējas

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt noteikto teritoriju, darbam izmantojot GPS uztvērēju

- praktiski uzraudzīt meža apsaimniekošanas, meža un vides aizsardzības, medības un ugunsapsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā teritorijā

- kārtot meža īpašumu lietas noteiktajā teritorijā

- sagatavot administratīvo aktu projektus (koku ciršanas apliecinājumus, lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās u.tml.)

- pārzināt VMD informācijas sistēmas (MVR, MKT), uzturēt un papildināt tajās esošo informāciju

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 590,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu un stabilu darbu draudzīgā un profesionālā kolektīvā

- sociālās garantijas

 Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam nosūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Valsts meža dienesta Personāla daļai Rīgā, 13.janvāra ielā 15, LV-1932, vai uz e-pastu: personals@vmd.gov.lv, tālrunis uzziņām 67220027.


OP 2015/161.AKK5

Valsts kase (reģ.Nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas budžeta finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un finanšu uzskaiti, valsts parāda un aktīvu vadību, kā arī, veicot Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas, izsludina konkursu uz vakantajiem ierēdņu amatiem - Finansēšanas departamenta vecākais/-ā eksperts/-e (1 vakance uz nenoteiktu laiku, 1 vakance uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- piedalīties valsts aizdevumu un valsts vārdā sniegto galvojumu administrēšanas procesā, veicot to apkalpošanu, novērtēšanu un uzraudzību, t.sk. paaugstināta atmaksas riska identificēšanu un vadību

- konsultēt potenciālos un esošos valsts aizdevumu, kā arī valsts vārdā sniegto galvojumu saņēmējus par valsts aizdevumu vai valsts vārdā sniegto galvojumu apkalpošanas procesu

- regulāri apkopot un analizēt informāciju par valsts aizdevumu un valsts vārdā sniegto galvojumu saistību izpildi

- piedalīties normatīvo aktu izstrādes un saskaņošanas procesā, analizējot valsts aizdevumu un valsts galvojumu politikas normatīvo regulējumu, gatavojot priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos un izstrādājot jaunus normatīvos aktus

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai tiesību zinātnēs

- darba pieredze finanšu vai kreditēšanas jomā ilgāka par vienu gadu

- labas angļu valodas zināšanas

- datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī

- labas plānošanas un organizēšanas prasmes, un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

- attīstītas analītiskās un konceptuālās domāšanas prasmes

- labas komunikācijas spējas un klientorientēta pieeja darbam

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu

- profesionālās izaugsmes iespējas

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas ar norādi "FD_ Vards_Uzvards" uz e-pastu: personals@kase.gov.lv, vai Personāla departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67094377, papildu informācija pa tālr. 67094277, www.kase.gov.lv.


OP 2015/161.AKK6

"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža izsludina atklātu konkursu uz lektoru amatiem

Pieteikumu ar norādīto amatu ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šīs publikācijas lūdzam sūtīt uz cv@hotelschool.lv vai iesniegt "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledžas studiju daļā Rīgā, Smilšu ielā 3, 4. stāvā, 43.kabinetā. Amatu prasības un pieteikšanās kārtību lūgums skatīt www.hotelschool.lv sadaļā Vakances. Kontakttālrunis +371 26634824.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/161.AKR1

Valsts kase informē, ka konkursa kārtībā Iekšējā audita departamenta direktora vietnieka ierēdņa amatā no 2015.gada 17.augusta uz nenoteiktu laiku iecelts KASPARS DUKAĻSKIS.


OP 2015/161.AKR2

Valsts kase informē, ka konkursa kārtībā Iekšējā audita departamenta iekšējās auditores ierēdnes amatā no 2015.gada 17.augusta uz nenoteiktu laiku iecelta KRISTĪNE KAPTJUGA.


OP 2015/161.AKR3

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Nodokļu pārvaldes Rīgas juridisko personu deklarāciju uzskaites daļas Otrās uzskaites nodaļas galvenā nodokļu inspektora amatā uz noteiktu laiku no 10.08.2015. konkursa kārtībā ir iecelts KIRILS KAZAKOVS.


OP 2015/161.AKR4

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Tiesvedības daļas Pirmās nodaļas galvenās juristes amatā uz noteiktu laiku no 10.08.2015. konkursa kārtībā ir iecelta INGA KŪKOJA.


OP 2015/161.AKR5

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkurss uz Akcīzes preču aprites daļas Datu analīzes nodaļas galvenā nodokļu inspektora amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2015/161.AKR6

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkurss uz Nodokļu kontroles pārvaldes Ražotņu un citu nozaru pārbaužu daļas Ražotņu otrās pārbaužu nodaļas galvenā nodokļu inspektora amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2015/161.AKR7

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkurss uz Nodokļu kontroles pārvaldes Lielo nodokļu maksātāju pirmās, otrās, trešās audita daļas galvenā nodokļu inspektora amatu (uz 6 vakancēm) ir beidzies bez rezultāta.


OP 2015/161.AKR8

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkurss uz Personālvadības pārvaldes Juridiskās daļas galvenā jurista amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2015/161.AKR9

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkurss uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Pārdaugavas nodaļas vecākā nodokļu inspektora amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2015/161.AKR10

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka konkurss uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Rīgas Vidzemes priekšpilsētas nodaļas galvenā nodokļu inspektora amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2015/161.AKR11

Valsts meža dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Valsts meža dienesta Medību daļas vecākā referenta ierēdņa amatā 18.08.2015. iecelts DAIRIS ĶĪKULIS.


OP 2015/161.AKR12

Studiju un zinātnes administrācija paziņo, ka konkursa kārtībā Juridiskās daļas vecākās referentes amatā 2015. gada 18. augustā ir iecelta DIĀNA MANDELBERGA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)