Laidiens: 18.08.2015., Nr. 160 (5478)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2015/160.US1

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

VALENTĪNA TAMANE (pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Rīga, Mazā Kalna iela 5-9), pamatojoties uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2015. gada 4. augusta izpildu rakstu Nr.C29830313; C-1791/15 par parāda piedziņu EUR 29 664,47 apmērā no Valentīnas Tamanes par labu AS ABLV Bank, uzaicinu jūs samaksāt EUR 32 879,08 (parāds un sprieduma izpildes izdevumi) desmit dienu laikā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22. Zvērināts tiesu izpildītājs R.Vaivods


OP 2015/160.US2

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde", reģ.Nr.43603011548, brīdina īrnieku, apakšīrnieku un viņu ģimenes locekļus: ja viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts dzīvokļa īres un pakalpojumu maksājumu parāds, kas izveidojies līdz 2015.gada 31.jūlijam, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiks sniegta tiesā prasība par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Parādnieki: VJAČESLAVS KLIŠINS, dzim.1964.gada 9.aprīlī (parāds EUR 347,80 par dzīvojamo telpu Kārļa ielā 8-1, Jelgavā); KONSTANTĪNS DABRAVOĻSKIS, dzim.1995.gada 27.jūnijā (parāds 434,44 par dzīvojamo telpu Ganību ielā 65-31, Jelgavā); TOMS STAŅEVIČUS, dzim.1992.gada 30.maijā (parāds EUR 250,08 par dzīvojamo telpu Stacijas ielā 14-8A, Jelgavā); ANDA JEZDOVSKA, dzim.1960.gada 23.septembrī, DŽERALDS JEZDOVSKIS, dzim. 1982.gada 13.decembrī, RITVARS JEZDOVSKIS, dzim.1987.gada 15.jūlijā (parāds EUR 288,17 par dzīvojamo telpu Pētera ielā 18-6, Jelgavā); VIHMA SUNĪTE, dzim.1970.gada 24.februārī, AINARS SUNĪTIS, dzim.1990.gada 30.aprīlī, DŽERALDS VASIĻEVSKIS, dzim.1996.gada 12.janvārī, VIRDŽĪNIJA VASIĻEVSKA, dzim.1997.gada 18.februārī (parāds EUR 1743,78 par dzīvojamo telpu Vecpilsētas ielā 9-22, Jelgavā); GAITIS LEFTERS, dzim.1995.gada 6.aprīlī (parāds EUR 391,42 par dzīvojamo telpu Ganību ielā 59-43, Jelgavā); RENĀRS ČERŅEVSKIS, dzim.1988.gada 26.martā (parāds EUR 325,26 par dzīvojamo telpu Brīvības bulvārī 41-59, Jelgavā); SILVIJA REVENKO, dzim.1986.gada 16.jūnijā (parāds EUR 205,91 par dzīvojamo telpu Brīvības bulvārī 41-8, Jelgavā); ROZA TUMAREVIČA, dzim.1975.gada 4.februārī, ALEKSANDRS TUMAREVIČS, dzim.1984.gada 25.janvārī (parāds EUR 2365,38 par dzīvojamo telpu Zirgu ielā 11-5, Jelgavā).


OP 2015/160.US3

Dzīb "Jelgavas7"brīdina MONTU ĶĪVITI, pers. kods 280193-10856, deklarētā dzīvesvieta: Liepājā, Jelgavas ielā 7-70, par īres un komunālo maksājumu parādu, kas uz 01.08.2015. ir 1938,90 EUR. Lūdzu veikt parāda nomaksu līdz 10.09.2015., pretējā gadījumā tiks iesniegts pieteikums tiesā par parāda piedziņu tiesas ceļā, kā arī par izlikšanu no dzīvokļa, kurā kopš 2013.gada oktobra jūs nedzīvojat. Dzīb "Jelgavas7" valde


OP 2015/160.US4

Dzīb "Jelgavas7" brīdina JEĻENU MORIHOVU, pers. kods 110164-10850, deklarētā dzīvesvieta: Liepājā, Jelgavas ielā 7-6, par īres un komunālo maksājumu parādu, kas uz 01.08.2015. ir 907,15 EUR. Lūdzu veikt parāda nomaksu līdz 10.09.2015., pretējā gadījumā tiks iesniegts pieteikums tiesā par parāda piedziņu tiesas ceļā, kā arī par izlikšanu no dzīvokļa, kurā kopš 2014.gada jūlija jūs nedzīvojat. Dzīb "Jelgavas7" valde


OP 2015/160.US5

Aleksandram Barbakadzem Cialkovska ielā 12-46, Daugavpilī, LV-5410, par saistību izpildi

Nordea Bank AB (kā Nordea Bank Finland Plc saistību pārņēmēja) aicina ALEKSANDRU BARBAKADZI, dzim. 1963. gada 15. oktobrī, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas, atmaksāt visu uzkrājušos parādu EUR 989,23 (deviņi simti astoņdesmit deviņi euro un 23 centi) apmērā, kas izriet no 2006.gada 13. jūnijā noslēgtā aizdevuma (kredīta) līguma Nr.2006/1839/HK.

Nordea Bank AB brīdina, ja uzkrājies parāds netiks samaksāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas, Nordea Bank AB, pamatojoties uz noslēgtā līguma noteikumiem, atkāpsies no aizdevuma (kredīta) līgumā Nr.2006/1839/HK noteiktā galējā atmaksas termiņa un iesniegs tiesā pieteikumu Civilprocesa likuma 49. vai 50. nodaļā noteiktajā kārtībā vai iesniegs tiesā prasības pieteikumu par visas neatmaksātās naudas (tajā skaitā visas neatmaksātās aizdevuma pamatsummas) piedziņu.

Naudas līdzekļi parāda samaksai pārskaitāmi uz Nordea Bank AB kontu Nr.LV73NDEA0000080334929 Nordea Bank AB Latvijas filiālē (SWIFT kods NDEALV2X) ar norādi "Saistību izpilde saskaņā ar aizdevuma līgumu Nr. 2006/1839/HK".

Izsludina zvērināta notāre Ilze Metuzāle.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)