Laidiens: 18.08.2015., Nr. 160 (5478)

Dažādi sludinājumi

OP 2015/160.DA1

Paziņojums

High Court of Justice (Chancery Division)

Uzņēmumu lietu izskatīšanas Nr.: 3248 (2015. gads)

Par Nipponkoa Insurance Company (Europe) Limited

un Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited,

un 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma (Financial Services and Markets Act 2000) VII daļu

Šis paziņojums ir izsniegts saskaņā ar 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma (Financial Services and Markets Act 2000) (turpmāk tekstā - Likums) 114. punkta 2. apakšpunktu un apliecina, ka 2015. gada 24. jūlijā Viņas Majestātes Augstākā tiesa (Her Majesty's High Court of Justice) pieņēma lēmumu par to, ka saskaņā ar Likuma 111. punktu, kas sankcionē shēmu (turpmāk tekstā - Shēma), uzņēmums Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited (turpmāk tekstā - SJNKE) (juridiskā adrese: 1st floor, 6 Devonshire Square, London, EC2M 4YE, United Kingdom) pārņem visu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmējdarbību, ko veic uzņēmums Nipponkoa Insurance Company (Europe) Limited (turpmāk tekstā - NKE). Pārņemšana, pamatojoties uz Shēmu, stājas spēkā 2015. gada 31. jūlijā.

Ja uzņēmumā, ko saskaņā ar Shēmu nodod Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī, ir apdrošināšanas polises un tajās iekļautie riski atrodas citā EEZ valstī, nevis Apvienotajā Karalistē (kā šie jēdzieni ir definēti Likuma 114. punkta 2. apakšpunktā), un apdrošinātajai personai saskaņā ar Shēmu, un, ievērojot attiecīgās EEZ valsts tiesību aktus, ir tiesības anulēt apdrošināšanas polisi, tad šīs tiesības var izmantot divdesmit vienas dienas laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas datuma attiecīgajā EEZ valstī (vai, ja piemērojams tik ilgā periodā, cik to atļauj attiecīgās EEZ valsts tiesību akti).

Datums: 2015. gada 18. augusts

Hogan Lovells International LLP (atsauces Nr.: C4/EG/TJG), Atlantic House, Holborn Viaduct, London, EC1A 2FG, Tālr. +44 (0)2072962000, fakss +44 (0)2072962001, NKE un SJNKE juriskonsulti


OP 2015/160.DA2

Paziņojums par telpu atbrīvošanu JONAM MARCINKEVIČAM

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta: Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pamatojoties uz Krāslavas rajona tiesas 27.04.2015. izsniegto izpildu rakstu Nr. C18018315 par Jona Marcinkeviča, izlikšanu bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas ar viņam piederošajām mantām, zv.tiesu izpildītāja lūdz viņu izpildīt tiesas spriedumu labprātīgi un atbrīvot telpas - dzīvokli Aronsona ielā 16, dzīvoklis Nr. 32, Krāslavā, ne vēlāk kā 26.08.2015. Ja minētajā termiņā jūs neizpildīsiet tiesas spriedumu, tad tas tiks izpildīts piespiedu kārtā un izlikšana notiks 07.09.2015. plkst. 10.00. Ja izlikšana tiks atlikta, tad atkārtota izlikšana notiks 17.09.2015. plkst. 10.00. Šajā laikā jums ir jābūt iepriekšminētajās telpās, pretējā gadījumā tiesas spriedums tiks izpildīts, piespiedu kārtā atverot durvis. Telpā esošās mantas tiks aprakstītas, nodotas glabāšanā un aizvestas. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 568.pantu, jums būs jāsedz ar izpildi saistītie izdevumi. Zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, tālr. 65623511.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)