Laidiens: 13.08.2015., Nr. 157 (5475)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/157.UT1

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa uzaicina ILONU PAKĀRKLI, pers. kods 240275-11473, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Dzirciema iela 43-9, Rīga, LV-1083, ierasties Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, LV-1007, 113.zālē, uz tiesas sēdi 2015.gada 17.septembrī plkst. 14.00 kā atbildētāju civillietā SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Ilonu Pakārkli par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas un saņemto pakalpojumu maksājumu parāda un līgumsoda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju ierasties uz tiesu noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/157.UT2

Bauskas rajona tiesa uzaicina ARMANDU EIVAZOVU, pers. kods 050691-10623, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Strazdu iela 6-12, Rīga, LV-1002, ierasties Bauskā, Zaļajā ielā 12, LV-3901, 3.zālē, uz tiesas sēdi 2015.gada 17.septembrī plkst. 13.00 kā atbildētāju civillietā SIA ,,Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Rustamu Eivazovu, Armandu Eivazovu, Sanitu Eivazovu, Guļnaru Eivazovu, Oksanu Auziņu, Annu Eivazovu, Markusu Eivazovu, par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas un dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem parāda, likumisko procentu un līgumsoda piedziņu. Tiesa uzaicina atbildētāju ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/157.UT3

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Hipotēka" pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā, kurā lūgts dzēst zemesgrāmatas nodalījumā Nr.18880 2IV daļas 1., 2. iedaļas 4.1. ierakstu: "Atzīme - ķīlas tiesība prasības nodrošināšanai. Prasītājs: "Zemgale", Rīgas pašvaldības SIA, nodokļu maksātāja kods 40103032470. Pamats: 2010.gada 24.maija Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lēmums, lieta Nr.C31325410". Personām, kurām ir iebildumi pret minēto tiesību dzēšanu, ir jāpiesaka savas tiesības un prasības Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā trīs mēnešu laikā no paziņojuma dienas. Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām un dzēstas.


OP 2015/157.UT4

Rīgas rajona tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr.C33398914 SIA "Ādažu namsaimnieks" prasībā pret Sergeju Medni, dzim. 1970.gada 19.oktobrī, par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam SERGEJAM MEDNIM, kura pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Ūbeļu iela 3-5, Ādaži, Ādažu novads, ka prasību rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) skatīs tiesnese V.Mazure. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanas lietā un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2015.gada 15.oktobrī. Spriedums pārsūdzams apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā 20 dienu laikā, apelācijas sūdzību iesniedzot Rīgas rajona tiesā Siguldā, Šveices ielā 27. Tiesa informē, ka atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2015/157.UT5

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir saņemts SIA ,,NIF Dzīvojamie īpašumi" prasības pieteikums pret Anitu Skalbergu par parāda piedziņu. Lūdzam atbildētāju ANITU SKALBERGU, dzim. 1961.gada 28.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 26.oktobrī plkst. 11.30 Rīgā, Abrenes ielā 3, 3.stāvā, 28.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/157.UT6

Rīgas rajona tiesa uzaicina ROLANDU PELCI, dzim. 1958.gada 20.maijā, ierasties uz tiesas sēdi Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1a, 1.stāvā, 1.zālē, 2015.gada 16.septembrī plkst. 10.00 kā atbildētāju civillietā Nr.C33275715 "BTA Insurance Company" SE maza apmēra prasībā pret Rolandu Pelci par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/157.UT7

Rīgas rajona tiesa uzaicina SERGEJU PRIVALOVU, dzim. 1966.gada 6.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1a, 1.stāvā, 1.zālē, 2015.gada 16.septembrī plkst. 10.30 kā atbildētāju civillietā Nr.C33275515 "BTA Insurance Company" SE maza apmēra prasībā pret Sergeju Privalovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/157.UT8

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā atrodas civillieta Nr. C30529314 (lietvedības Nr. C1982-15/3) Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Jeļenu Jermolajevu par aizgādības tiesību atņemšanu. Lūdzam atbildētāju JEĻENU JERMOLAJEVU, dzim. 1968. gada 1. augustā, ierasties uz tiesas sēdi, kas nozīmēta 2015. gada 17. septembrī plkst. 10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4. stāvā, 41. tiesas sēžu zālē. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/157.UT9

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā atrodas civillieta Nr. C30475514 (lietvedības Nr.C1705-15/3) Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Inesi Mikanbu un Ivaru Seimanovu par aizgādības tiesību atņemšanu. Lūdzam atbildētāju INESI MIKANBU, dzim. 1979. gada 27. aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi, kas nozīmēta 2015. gada 15. septembrī plkst. 10.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4. stāvā, 41. tiesas sēžu zālē. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/157.UT10

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina MIHAILU TJASINU, dzim. 1965. gada 4. aprīlī, kura deklarētā dzīvesvieta ir Dauguļu ielā 92, Rīgā, LV-1058, ierasties 2016. gada 29. martā plkst. 11.00 tiesas telpās Rīgā, Baložu ielā 14, 2. stāvā, 26. zālē, kā atbildētāju civillietā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes prasībā pret Mihailu Tjasinu par pilsonības atņemšanu. Tiesa uzaicina atbildētāju ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2015/157.UT11

Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nams uzaicina SAIDUZAMANU ABDULU MALEKU MUNŠI (SAYDUZZAMAN ABDUL MALAEK MUNSHI), dzim. 1983. gada 1. jūlijā, ierasties Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, 1. zālē, uz tiesas sēdi 2015. gada 16. septembrī plkst. 12.00 kā atbildētāju civillietā Nr. C33496314 par laulības šķiršanu, prasītāja Darja Važeņina. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/157.UT12

Ogres rajona tiesā ir ierosināta civillieta Nr. C24124115 Nodarbinātības valsts aģentūras maza apmēra prasībā pret Karinu Gaņinu par naudas piedziņu. KARINA GAŅINA, dzim. 1991.gada 3.janvārī, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta Mālkalnes prospektā 30-308, Ogrē, LV-5001, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 15. septembrī plkst. 10.00 Ogres rajona tiesā Brīvības ielā 6, Ogrē, LV-5001, 311. zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C24124115 prasībā par parāda piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)