Laidiens: 13.08.2015., Nr. 157 (5475)

Promocijas darbi

OP 2015/157.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gada 18. augustā plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā ALLARS APSĪTIS aizstāvēs promocijas darbu "Kapitāla apvienošanas noteikumi romiešu tiesībās un to ietekme uz mūsdienu Latvijas Republikas tiesību institūtiem".

Oficiālie recenzenti:

- asoc. profesors Dr. iur. Ivars Kronis (RSU);

- asoc. profesore Dr. iur. Ingrīda Veikša (Biznesa augstskola "Turība");

- Dr. iur. Anatolijs Kriviņš (Daugavpils pilsētas dome).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.


OP 2015/157.PM2

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gada 18. augustā plkst. 14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā JEĻENA GROMA aizstāvēs promocijas darbu "Kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi: aktuālie problēmjautājumi un tiesiskā regulējuma pilnveidošanas perspektīvas".

Oficiālie recenzenti:

- profesors, Dr. iur. Vitolds Zahars (RSU);

- asoc. profesors Dr. iur. Jānis Teivāns-Treinovskis (Daugavpils universitāte);

- profesors, Dr. iur. Viktoras Justickis (Lietuva).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.


OP 2015/157.PM3

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gada 21. augustā plkst. 12.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Senāta zālē MARINA MAKRECKA-KŪKA aizstāvēs promocijas darbu "Jauna kardioprotektīva savienojuma metil-GBB atklāšana: farmakoloģiska pieeja acil-karnitīnu samazināšanai".

Oficiālie recenzenti:

- docente, Dr. biol. Renāte Ranka (RSU);

- profesore, Dr. habil. biol. Ruta Muceniece (LU);

- profesors, Dr. med. Boris Z.Simkhovich (ASV).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)