Laidiens: 10.08.2015., Nr. 154

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2015/154.PD1

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

 Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Tirdzniecības pasākumi" saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"".

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 10.septembra līdz 2015.gada 9.oktobrim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 800 000,00 (astoņi simti tūkstoši euro).

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2016.gada 15.jūlijam.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā, (tālr. 67027693, 67027235).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.


OP 2015/154.PD2

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

 Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana" saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"".

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 10.septembra līdz 2015.gada 9.oktobrim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 3 000 000,00 (trīs miljoni euro).

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā, (tālr. 67027693, 67027235).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.


OP 2015/154.PD3

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Rīgā, Šmerļa ielā 1, LV-1160

IZSLUDINA SARUNU PROCEDŪRU

"Žāvēšanas kameru izbūve" (ID Nr. IPR-31154)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2015. gada 2. septembrim plkst.11.00.

Informācija par sarunu procedūru - AS "Sadales tīkls" mājaslapā http://sadalestikls.lv/lat/partneriem/iepirkumu_proceduras. Nolikumu elektroniski var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: Zane.Skulte@latvenergo.lv.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītāja Zane Skulte, tālr. 67728254, fakss 67728880, e-pasts: Zane.Skulte@latvenergo.lv.


OP 2015/154.PD4

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Rīgā, Šmerļa ielā 1, LV-1160

IZSLUDINA SARUNU PROCEDŪRU

"Biomasas katlumājas ar kurināmā noliktavu izbūve" (ID Nr. IPR-31160)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2015. gada 2. septembrim plkst.10.00.

Informācija par sarunu procedūru - AS "Sadales tīkls" mājaslapā http://sadalestikls.lv/lat/partneriem/iepirkumu_proceduras. Nolikumu elektroniski var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: Zane.Skulte@latvenergo.lv.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītāja Zane Skulte,

tālr. 67728254, fakss 67728880, e-pasts: Zane.Skulte@latvenergo.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)