Laidiens: 07.08.2015., Nr. 153 (5471)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/153.UT1

VIVITA LOČMELE, dzim.1976.gada 18.septembrī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi Kuldīgas rajona tiesā 2015.gada 9.novembrī pulksten 11.00 Kuldīgā, Kalna ielā 25, 2.stāvā 2.1. kabinetā kā atbildētāja civillietā Nr. C29711214, kurā tiks skatīta SIA "Promano Lat" prasība pret Gunitu Gūtmani un Vivitu Ločmeli par īres līguma atzīšanu par spēkā neesošu un izlikšanu un SIA "Promano Lat", SIA "AJK property" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu.


OP 2015/153.UT2

Krāslavas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C18029615 Krāslavas novada bāriņtiesas prasība pret Irēnu Melderi par aizgādības tiesību atņemšanu. Tiesa uzaicina atbildētāju IRĒNU MELDERI, deklarētā dzīvesvieta Saksoni, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 21.septembrī plkst.9.30 Krāslavā, Lāčplēša ielā 19. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)