Laidiens: 07.08.2015., Nr. 153 (5471)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2015/153.US1

Krustpils novada pašvaldība brīdina LIENĪTI BERĶI, pers.kods 300676-11322, un EDGARU BERĶI, pers.kods 280476-11867, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas netiks samaksāts parāds par īri un par pamatpakalpojumiem "Kūkas Nr. 2"-1, Kūkās, Kūku pagastā, Krustpils novadā, kas uz 28.07.2015. ir EUR 2901,34, pret jums tiks sniegta prasība tiesā par parāda un ar tiesu saistīto izdevumu piedziņu, īres tiesisko attiecību izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.


OP 2015/153.US2

Krustpils novada pašvaldība brīdina ERIKU NICU, pers.kods 290362-11141, un ADELINU NICU, pers.kods 050981-11166, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas netiks samaksāts parāds par īri un par pamatpakalpojumiem "Kūkas Nr. 2"-7, Kūkās, Kūku pagasts, Krustpils novads, kas uz 28.07.2015. ir EUR 1176,07, pret jums tiks sniegta prasība tiesā par parāda un ar tiesu saistīto izdevumu piedziņu, īres tiesisko attiecību izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.


OP 2015/153.US3

SIA "Madonas Siltums", reģ. Nr. 45403004471, pamatojoties uz "Dzīvokļa īpašuma likumu" un noslēgtajiem līgumiem, brīdina šādus klientus:

1)      LIDIJU BARŠEVSKU, dzim.21.02.1961., dzīv. Madonā, Rūpniecības ielā 20 k-6-15, ka viņas parāds par patērēto siltumenerģiju par dzīvokli Madonā, Veidenbauma ielā 8-19 uz 01.07.2015. ir 1081,24 EUR;

2)      SANITU KALVĀNI, dzim.20.01.1971., dzīv. Madonā, Saules ielā 34A-22, ka viņas parāds par patērēto siltumenerģiju uz 01.07.2015. ir 922,37 EUR;

3)      DAIGU BARŠEVSKU, dzim.05.12.1981., dzīv. Madonā, Veidenbauma ielā 8-19, ka viņas parāds par patērēto siltumenerģiju par dzīvokli Madonā Rūpniecības ielā 20 k-6-15, uz 01.07.2015. ir 906,23 EUR;

4)      AIGARU SKURULI, dzim.03.01.1987., dzīv. Madonā, Raiņa ielā 39-4, ka viņa parāds par patērēto siltumenerģiju uz 01.07.2015. ir 2055,26 EUR;

5)      NATAŠU CIBUĻOVU, dzim.29.01.1964., dzīv. Madonā, Raiņa ielā 37A-1, ka viņas parāds par patērēto siltumenerģiju uz 01.07.2015. ir 800,00 EUR;

6)      LIDIJU AKMENTIŅU, dzim.22.08.1959., dzīv. Madonā, Raiņa ielā 27A-58, ka viņas parāds par patērēto siltumenerģiju uz 01.07.2015. ir 1300,55 EUR;

7)      KASPARU MĀLNIEKU, dzim.13.08.1980., dzīv. Madonā, Gaujas ielā 26-24, ka viņa parāds par patērēto siltumenerģiju uz 01.07.2015. ir 790,02 EUR;

8)      TATJANU KALNIŅU, dzim.10.09.1974., pēdējā zināmā dzīves vieta Madona, Rūpniecības iela 18B-58, ka viņas parāds par patērēto siltumenerģiju uz 01.07.2015. ir 669,06 EUR;

9)      ANDI KETLERU, dzim.02.08.1965., dzīv. Madonā, Saules ielā 34A-13, ka viņa parāds par patērēto siltumenerģiju uz 01.07.2015. ir 1554,91 EUR.

Lūgums minētajām personām viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem ar SIA "Madonas Siltums", pretējā gadījumā būsim spiesti griezties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda un tiesāšanās izdevumu piedziņu.


OP 2015/153.US4

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" brīdina Nākotnes ielas 6 - 8/9, Liepājā, īrnieku un viņa ģimenes locekļus IVETU RAHMATULLAJEVU, ISMAILU DAIRI RAHMATULLAJEVU, INGU RAHMATULLĀJEVU, ALMU RAHMATULLĀJEVU, KENEŠBAJU RAHMATULLAJEVU, ULANU RAHMATULLAJEVU, LOTU GANSONI, ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts īres un komunālo maksājumu parāds (t.sk. procenti) 3160,11 euro, tiesā tiks iesniegta prasība par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas un parāda piedziņu, pamatojoties uz LR likumu "Par dzīvojamo telpu īri" 282.pantu.


OP 2015/153.US5

SIA "CDzP" brīdina, ka ekspluatācijas, īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāds uz 28.07.2015. ir šāds:

WEIYI SUN, L. Paegles ielā 8b - 4, Cēsīs, EUR 835,41; JĀNIM MIHAĻEVIČAM, Ata Kronvalda ielā 31b - 13, Cēsīs, EUR 439,38; VELGAI SAFONOVAI, Lapsu ielā 26 - 2, Cēsīs, EUR 683,71; JĀNIM LOGINM, Kovārņu ielā 31-66, Cēsīs, EUR 439,93; LILIJAI JEMEĻJANOVAI, L.Paegles ielā 19a - 40, Cēsīs, EUR 922,25; ILZEI DEVENEI, Raiņa ielā 20-13, Cēsīs, EUR 429,74; INESEI ARNĪTEI, Vaļņu ielā 37-7, Cēsīs, EUR 554,93; HAIHUI GUAN, Viestura ielā 12a - 30, Cēsīs, EUR 445,64; ALDIM RAMANAM, Zirņu ielā 9-25, Cēsīs, EUR 500,23; MĀRTIŅAM DUŠELIM, Krimuldas ielā 3-17, Cēsīs, EUR 298,48; RITAI MARGAI KONDRATJEVAI, Akmens ielā 2-18, Cēsīs, EUR 493,30; AGITAI ŠKUTĀNEI, Stārķu ielā 1-18, Allažos, Allažu pag., Siguldas nov., EUR 382,35; ALMĀRAM KONDRATJEVAM, Zirņu ielā 9-19, Cēsīs, EUR 398,56; KRISTĪNEI OZOLIŅAI, Jāņa Čakstes ielā 7-9, Sigulda, EUR 692,79; DAIGAI SINKAI, Akmens ielā 5-31, Cēsīs, EUR 949,21; ANNAI KEIŠAI, Akmens ielā 5-28, Cēsīs, EUR 1107,88; JĀNIM DUNDURAM, Kaijas ielā 6-22, Siguldā, EUR 2988,10; ARNIM KRASTIŅAM, Lāčplēša ielā 9-30, Siguldā, EUR 916,84; INTAI ŠMITEI, P.Brieža ielā 84/86-8, Siguldā, EUR 860,20; JĀNIM PRODNIEKAM, P.Brieža ielā 84/86-12, Siguldā, EUR 1215,38; GITAI SKUJIŅAI, P.Brieža ielā 84/86-13, Siguldā, EUR 1023,51; GINTAM GILBERTAM, P.Brieža ielā 84/86-28, Siguldā, EUR 2005,93; VALDIM CELMAM, P.Brieža ielā 84/86-23, Siguldā, EUR 1718,40; IEVAI GAŠPUITEI, O.Kalpaka ielā 13-1, Siguldā, EUR 3685,81.

Lūdzam minēto parāda summu samaksāt 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no brīdinājuma publicēšanas. Parāda nesamaksāšanas gadījumā tiks iesniegta prasība tiesā par parāda piedziņu. Īrniekiem tiks iesniegta prasība tiesā par parāda piedziņu un izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums, izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Neapdzīvojamo telpu īpašniekiem parāda nesamaksāšanas gadījumā tiks iesniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)