Laidiens: 06.08.2015., Nr. 152

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/152.AKK1

Vai vēlies pievienoties komandai, kas valstī apkaro bīstamu dzīvnieku infekcijas slimību - Āfrikas cūku mēri?

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai un pašlaik aktīvi apkaro bīstamu infekcijas slimību valstī - Āfrikas cūku mēri.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku - līdz 2017.gada 31.decembrim) - Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes inspektors/-e pārtikas uzraudzības jomā (darbavieta: Daģu iela 2, Talsi)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds) veterinārmedicīnā, medicīnā, pārtikas zinībās, pārtikas produktu tehnoloģijā vai iegūta sabiedrības veselības speciālista kvalifikācija, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām; priekšroka tiks dota pretendentiem ar veterinārmedicīnas izglītību

- vēlama pieredze profesionālajā jomā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (angļu un/vai vācu, krievu) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- kontrolēt pārtikas nozarē iesaistīto fizisko un juridisko personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sastādīt administratīvos aktus, dokumentus administratīvo pārkāpumu lietās atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- organizēt un veikt paraugu ņemšanu laboratoriskiem izmeklējumiem

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv, sadaļā Karjeras iespējas) 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2015/152.AKK2

Valsts vides dienests (reģ. Nr.90000017078) izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Juridiskā departamenta Administratīvo sodu piemērošanas daļas vecākais/-ā inspektors/-e (1 vakance uz nenoteiktu laiku, darbavieta - Jelgava)

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- pirmā līmeņa profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- zināšanas par administratīvo pārkāpumu procesu, administratīvo procesu un valsts pārvaldes iekārtu regulējošiem normatīvajiem aktiem

- zināšanas par vides aizsardzības normatīvajiem aktiem tiks uzskatīta kā priekšrocība

- krievu valodas zināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- labas iemaņas darbā ar standarta datorprogrammām

- augsta atbildības sajūta, precizitāte un labas komunikācijas spējas

Galvenie darba pienākumi:

- izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas

- sekot līdzi piemēroto administratīvo sodu un zaudējumu samaksai

- paredzēti darba braucieni uz Rīgu

Piedāvājam atalgojumu no 550 euro pirms nodokļu nomaksas.

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, autovadītāja apliecības kopiju, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt uz adresi: Valsts vides dienests Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (ar norādi "Konkursam - Administratīvo sodu piemērošanas daļas vecākais inspektors", iesniegt personīgi Lietvedības daļā (1.stāvs) vai sūtīt skenētā veidā uz e-pasta adresi: vvd@vvd.gov.lv. Kontaktinformācijas tālrunis 67084203, fakss 67084212.


OP 2015/152.AKK3

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto inspektora/-es (ierēdņa) amata vietu uz nenoteiktu laiku Latgales reģionālajā Valsts darba inspekcijā. Darbavieta - Jēkabpils

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā)

- praktiska pieredze un zināšanas darba likumdošanā un darba aizsardzības jomā (vismaz gads)

- svešvalodu zināšanas (krievu, vēlama - angļu valoda)

- darba tiesisko, darba aizsardzības likumdošanas un citu šos jautājumus reglamentējošo normatīvo aktu, Eiropas Savienības direktīvu, Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju, kā arī citu starptautisko tiesību aktu inspekcijas darbības jomā pārzināšana

- komunikācijas un sadarbības prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas un mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi

- prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī

- B kategorijas autovadītāja apliecība - obligāta

Darba pienākumi:

- uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu

- izsniegt darba devējiem rīkojumus pārkāpumu novēršanai

- atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa nosacījumiem, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt lēmuma par administratīvās soda pareizu un savlaicīgu izpildi

- atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām, izskatīt un sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem

- izmeklēt darbavietā notikušos nelaimes gadījumus

- sastādīt darbavietas higiēniskos raksturojumus

- konsultēt darba devējus un darbiniekus par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām

Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013. noteikumu Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 3.pielikumu - 7.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz 1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir EUR 550 (bruto). Pēc pārbaudes laika atkarībā pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga.

Motivēta pieteikuma vēstule un CV, ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām, jānosūta pa pastu vai elektroniski 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālrunis uzziņām 26145360 vai 67021585; e-pasts: anita.cine@lm.gov.lv.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/152.AKR1

Pārresoru koordinācijas centrs paziņo, ka 2015.gada 18.jūnijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais konkurss vakantajam Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja/-s amatam ir beidzies bez rezultātiem.


OP 2015/152.AKR2

Pārresoru koordinācijas centrs paziņo, ka konkursa kārtībā Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsultes amatā 2015.gada 4.augustā iecelta SOLVITA ŠTRĀLE.


OP 2015/152.AKR3

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Eiropas fondu departamenta Projektu kontroles nodaļas vecāko ekspertu amatos no 2015.gada 3.augustu konkursa kārtībā ieceltas LIENE BERGHOLDE (uz nenoteiktu laiku) un KRISTĪNE PRIEDĪTE (uz noteiktu laiku).


OP 2015/152.AKR4

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Eiropas fondu departamenta Infrastruktūras projektu nodaļas vecākās ekspertes amatā no 2015.gada 3.augusta (uz noteiktu laiku) konkursa kārtībā iecelta DZINTRA BUSENBERGA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)