Laidiens: 04.08.2015., Nr. 150 (5468)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/150.AKK1

Aizsardzības ministrija izsludina konkursu uz vecāko referentu amatiem aizsardzības politikas, aizsardzības plānošanas un krīzes vadības jomās - divas ierēdņa amata vietas uz noteiktu laiku, viena ierēdņa amata vieta uz pastāvīgu laiku

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9.panta prasībām

- darbības sfērai atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- vēlama pieredze normatīvo aktu/analītisko dokumentu sagatavošanā

- vēlama profesionālā darba pieredze ilgāka par gadu

- labas angļu valodas zināšanas (pretendentiem būs jākārto angļu valodas tests - kritērijs ne mazāk kā 80 punkti)

- izpratne par Latvijas drošības politikas aspektiem un priekšstats par valsts aizsardzības sistēmas pamatelementiem

- zināšanas par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) darbības principiem un Eiropas drošības un aizsardzības politiku

- izpratne par Nacionālo bruņoto spēku struktūru, mērķiem, uzdevumiem

- analītiskās spējas, iniciatīva, spēja strādāt radoši un patstāvīgi, spēja formulēt viedokli, sagatavot un aizstāvēt priekšlikumus

Konkursa pretendenta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai nosūtot uz e-pasta adresi: anda.labsvarde@mod.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapas veidlapas pieejamas ministrijas mājaslapā http://www.mod.gov.lv/lv/Papildriki/Vakances.aspx. Fakss 67210412. Uzziņas pa tālr. 67335200, 67335268.


OP 2015/150.AKK2

Iepirkumu uzraudzības birojs (reģistrācijas Nr.90001263305) ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja vēlies pilnveidot sevi, strādājot valsts pārvaldē publisko iepirkumu jomā, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz Informācijas departamenta informācijas sistēmu administratora/-es amata vietu (darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku) - amats klasificēts 19.5. saimē, IIA līmenī, 8.mēnešalgu grupā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģijas, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, datorvadības un datorzinātnes jomā

- zināšanas par Biroja darbam nepieciešamo sistēmservisu (autorizācijas, failu glabāšana, e-pasta, VOIP) darbību

- zināšanas par datu bāzēm un WEB tehnoloģijām

- labas prasmes strādāt ar datoru MS Windows un Linux vidē

- ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes

- angļu valodas prasme līmenī, kas ļautu strādāt ar dokumentiem (prasme lasīt un saprast) šajā svešvalodā;

- zināšanas un darba pieredze saistībā ar dažādu informācijas sistēmu izveidi, uzturēšanu, plānošanu, dokumentācijas sagatavošanu/uzturēšanu un lietotāju atbalstu tiks uzskatīta par priekšrocību

Darba pamatpienākumi saistīti ar informācijas sistēmu uzraudzību, plānošanu un pilnveidošanu, tehniskā tīkla administrēšanu, piedalīšanos dažādu instrukciju, standarta veidlapu un metodisko materiālu projektu izstrādāšanā, ieviešanā un pilnveidošanā, tehniskā atbalsta sniegšana Iepirkumu uzraudzības biroja uzturēto sistēmu lietotājiem.

Mēs piedāvājam:

- stabilu darba vietu ar iespēju iegūt neatsveramu darba pieredzi valsts pārvaldes iestādē

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

- atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2015.gada 18.augustam uz adresi: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010, uz e-pastu: vakances@iub.gov.lv vai pa faksu: 67326720. Tālrunis uzziņām 67326702, 20225563.


OP 2015/150.AKK3

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - JURIDISKĀ DEPARTAMENTA ADMINISTRATĪVĀ PROCESA NODAĻAS JURISKONSULTS/-E

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- vēlama darba pieredze juridiskā darbā valsts pārvaldes iestādē vai administratīvajā tiesā

- labas zināšanas administratīvajās tiesībās, kā arī juridisko dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- vēlamas angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- datora lietotāja līmeņa prasmes

Veicamie pienākumi:

- veikt ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu tiesību aktu (pārvaldes lēmumu, privāttiesisko un publisko līgumu, iekšējo normatīvo aktu u.c.) tiesiskuma iepriekšējo papildpārbaudi, kā arī sagatavot attiecīgus dokumentus

- sagatavot ministrijas iekšējo lēmumu un pārvaldes lēmumu u.c. juridiska rakstura dokumentus atbilstoši departamenta kompetencei

- piedalīties dienesta pārbaudēs un disciplinārlietu izskatīšanā ministrijā, sagatavot ar to saistītos dokumentus.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības nodaļā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām 67036722, 67036731.


OP 2015/150.AKK4

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina atklātu konkursu uz vakanto Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļas vadītāja vietnieka /-ces (ierēdņa/-nes) amatu:

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība vadības zinātnēs vai tiesību zinātnēs

- papildus izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (apliecības, sertifikāti) tiks uzskatīti par priekšrocību

- vismaz divu gadu profesionālā pieredze darbā valsts pārvaldē

5. pārzināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas, krimināllietās izņemto lietisko pierādījumu un arestētās mantas darbību reglamentējošos normatīvos aktus

- amata pildīšanai nepieciešama pielaide valsts noslēpuma objektiem

- labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības izjūta un precizitāte

- spēja vadīt komandu un organizēt procesus

- spēja skaidri un argumentēti paust savu viedokli (rakstos un mutiski) par kompetencē esošajiem jautājumiem

- teicamas datorlietotāja prasmes (MS Office produkti, tīmekļa pārlūkprogrammas)

- latviešu valodas prasme C līmeņa 1.pakāpes apjomā

- prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē

Galvenie amata pienākumi:

- organizēt un kontrolēt administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas, krimināllietās izņemto lietisko pierādījumu un arestētās mantas pieņemšanu glabāšanā, glabāšanu, iznīcināšanu un nodošanu realizācijas/utilizācijas procesa uzsākšanai

- organizēt un kontrolēt glabāšanā pieņemtās administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas, krimināllietās izņemto lietisko pierādījumu un arestētās mantas uzskaiti;

- organizēt un pilnveidot darbu Administratīvo un krimināllietu informācijas sistēmā

- organizēt sadarbību materiāltehnisko resursu nodrošināšanā, izņemtās mantas un lietisko pierādījumu pārņemšanas, iznīcināšanas, realizācijas un atgriešanas procedūrā

- kontrolēt ar komersantiem noslēgto līgumu par administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas, krimināllietās izņemto lietisko pierādījumu un arestētās mantas līguma nosacījumu izpildi

- veikt saraksti un komunikāciju ar atbildīgajām institūcijām un procesa virzītāju, kas saistīta ar uzdevumu izpildi

- piedalīties normatīvo aktu izstrādē, iepirkuma un citās komisijās

Piedāvājam:

- prestižu un izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē

- stabilu atalgojumu (līdz 1100 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanu (pēc viena nostrādāta gada)

- iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes dažādos kursos un semināros

- profesionālu komandu.

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (ar norādi - "Konkursam uz vakanto amatu") iesniegt ne vēlāk kā divdesmit dienas no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nodrošinājuma valsts aģentūrā Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e-pastu: marite.ruja@agentura.iem.gov.lv, tālr.67829060.


OP 2015/150.AKK5

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu uz VECĀKĀ/-S EKSPERTA/-ES (ierēdņa) amata vietām Eiropas fondu departamentā (četras amata vietas uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi

- ES fondu līdzfinansēto projektu iesniegumu izvērtēšana, lēmumu sagatavošana

- projektu iepirkumu dokumentācijas izvērtēšana

- projektu īstenošanas līgumu grozījumu izvērtēšana un atzinumu sniegšana

- projektu ietvaros paredzēto ieguldījumu tirgus cenu izvērtēšana un atzinumu sniegšana

- atskaišu sagatavošana par projektu izvērtēšanas gaitu

- atbilžu sagatavošana uz informācijas pieprasījumiem

Prasības pretendentiem/-ēm

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība tiesību zinātnēs, ekonomikā, finansēs vai vadības zinībās, vai augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam atbilstošām speciālajām mācībām

- izpratne par ES fondu vadību

- darba pieredze ES fondu administrēšanā un iepirkumu dokumentācijas izvērtēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas grāmatvedībā

- zināšanas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā

- angļu un krievu valodas zināšanas (sapratne vismaz B2 līmenī, runāšana un rakstīšana vismaz B1 līmenī)

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

- augsta atbildība un precizitāte, loģiskā domāšana

- komunikabilitāte, spēja strādāt komandā

Piedāvājam

- interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu

- labus darba apstākļus, darba vietu Rīgas centrā

Pretendentam, kuram ir atbilstoša profesionālā pieredze līdz 1 gadam, pārbaudes laikā tiek noteikta mēnešalga 894 euro. Pretendentam, kuram ir atbilstoša profesionālā pieredze vairāk par 1 gadu, tiek noteikta mēnešalga 1028 euro. Pretendentus lūdzam iesniegt CV un motivācijas vēstuli, un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2015.gada 17.augustam LIAA Personāla vadības nodaļā Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai personals@liaa.gov.lv ar norādi "EFD vecākais eksperts". www.liaa.gov.lv


OP 2015/150.AKK6

Izglītības kvalitātes valsts dienests (reģ. Nr.90001259032) izsludina atklātu konkursu uz vecākā/-s inspektora/-es - valsts civildienesta ierēdņa/-nes amatu (1 vakance) uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- kontrolēt izglītības procesa atbilstību Izglītības likumam un citiem izglītību regulējošiem normatīvajiem aktiem

- veikt pārbaudes izglītības iestādēs un citās telpās, kas saistītas ar izglītības un zinātnes procesa norisi, sagatavot ar pārbaudi saistītos dokumentus

- pārkāpumu gadījumos, par kuriem paredzēta administratīvā atbildība, ierosināt un izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un lemt par administratīvo sodu piemērošanu

- izskatīt iesniegumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sagatavot ar iesnieguma izskatīšanu saistītos dokumentus

- doties komandējumos un darba braucienos

- veikt citus Izglītības likuma 20.pantā un amata aprakstā noteiktos pienākumus

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams pedagoģijā, vadībzinībās vai tiesību zinātnē

- darba pieredze izglītības iestādē vai izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanā (vismaz 1 gads)

- prasme sagatavot un noformēt dokumentus

- prasme sadarboties, strādāt komandā, kā arī prasme patstāvīgi plānot un vadīt savu darbu intensīvos darba apstākļos

- prasme analizēt informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus

- pieredze klientorientētā komunikācijā un saskarsmē

- labas lietotājprasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku

- vēlamas vismaz divu svešvalodu zināšanas

- vēlama auto transporta vadītāja apliecība (B kategorija).

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli - motivāciju, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus) iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, divdesmit dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.


OP 2015/150.AKK7

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (Inspekcija) izsludina atklātu konkursu uz Kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja/-s ierēdņa amata vietu (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs

- vismaz trīs gadu darba pieredze ar kultūras vai kultūras mantojuma jomu saistītās institūcijās (vēlama pieredze vadošā amatā)

- labas vismaz divu svešvalodu zināšanas

- zināšanas un izpratne par kultūras mantojuma saglabāšanas principiem, teoriju un praksi Latvijā un Eiropā

- zināšanas un pieredze ilgtermiņa stratēģiskajā plānošanā

- pieredze starptautiskā finansējuma plānošanā un tā apgūšanas uzraudzībā

- pieredze starptautiskajā sadarbībā un komunikācijā

- zināšanas par materiālā kultūras mantojuma aizsardzības nozares būtiskāko normatīvo aktu regulējumu (zināšanas par starptautiskajām tiesību normām un administratīvo procesu iestādē)

- labas darba organizācijas un vadības prasmes, stratēģiska, konceptuāla, analītiska un radoša domāšana, orientācija uz attīstību, augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- labas iemaņas darbā ar biroja datorprogrammām (MS Office)

- spēja dot ieguldījumu augstvērtīga iestādes un tās pārstāvētās jomas publiskā tēla veidošanā

Pretendentiem/-ēm 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāiesniedz pieteikuma dokumenti (aptaujas lapa un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) Inspekcijas Klientu apkalpošanas centrā (Rīga, Pils iela 20), atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu pieteikumu elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: renate.lizbovska@mantojums.lv vai pa pastu (Rīga, Mazā Pils iela 17/19, LV-1050). Konkursa nolikums un materiāli publicēti Inspekcijas tīmekļa vietnes www.mantojums.lv sadaļā "vakances". Papildus informācija pa tālruni 67229272.


OP 2015/150.AKK8

Finanšu ministrija (reģ. Nr. 90000014724) izsludina konkursu uz šādu amatu:

Ja vēlies iegūt unikālu pieredzi, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kas  šobrīd meklē jaunu kolēģi

Finanšu ministrija, reģistrācijas Nr. 90000014724, ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē. Ministrija veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību.

Personāla speciālists/-e Personālvadības departamentā

Personālvadības departaments ir struktūrvienība, kas izstrādā un realizē ministrijas personāla vadības politiku un stratēģiju, nodrošina vienotu personāla vadības funkcijas ieviešanu un kontroli ministrijā.

Ja tev ir:

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītība personālvadībā vai sertifikāti, kas apliecina prasmes personālvadībā, tiks uzskatīti par priekšrocību)

- praktiskā darba pieredze personālvadības jomā vairāk par diviem gadiem (darba pieredze valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību)

- obligāta pieredze darbā ar Horizon un NEVIS sistēmām

- prasme pielietot praktiskajā darbā normatīvos aktus, atrast un analizēt nepieciešamo informāciju

- prasme pieņemt lēmumus, patstāvīgi plānot savu darba izpildi plānotajā termiņā

- ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- precizitāte, spēja strādāt komandā un laba stresa noturība

- labas datora prasmes lietotāja līmenī

Pievienojies Personālvadības departamenta kolektīvam un mēs tev uzticēsim veikt dinamisku darbu, kas saistīts ar personālvadību saistīto dokumentu pārvaldību, konsultāciju sniegšanu ministrijas vadībai un darbiniekiem par NEVIS sistēmu, datu uzkrāšanu un analīzi, konsultatīva atbalsta sniegšanu ministrijas struktūrvienību un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbiniekiem personālvadības jautājumos.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 10 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/150.AKR1

Zāļu valsts aģentūra paziņo, ka konkursa kārtībā no 2015.gada 1.augusta Klīnisko pētījumu nodaļas vecākās ekspertes amatā iecelta NADEŽDA MEDNE.


OP 2015/150.AKR2

Izglītības un zinātnes ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā 2015.gada 30.jūlijā Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperta amatā iecelts KASPARS VELDRE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)