Laidiens: 03.08.2015., Nr. 149

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/149.AKK1

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Resursu vadības departamenta Informācijas tehnoloģiju un dokumentu aprites daļas DATORTĪKLU ADMINISTRATORS/-E (darbavieta: Rīga, Peldu iela 30)

No pretendenta sagaidām:

- augstāko izglītību, kas papildināta ar speciālajām mācībām informācijas tehnoloģiju jomā;

- pieredzi IT infrastruktūras apkalpošanā un lietotāju atbalsta sniegšanā

- pieredzi datortīklu izbūvē

- pieredzi darbā ar MS Windows operētājsistēmām

- prasmi organizēt savu darbu

- spēju un vēlmi apgūt jaunus risinājumus

- labas latviešu valodas un angļu valodas zināšanas

Novērtēsim, ja pretendentam būs:

- pieredze Windows aktīvās direktorijas administrēšanā

- pieredze MS Exchange administrēšanā

- pieredze Cisco vai Mikrotik iekārtu administrēšanā

- pieredze ar DHCP, TCP, IP, UDP, ICMP, VRRP, OSPF, routing, firewall, VLAN, ARP

- pieredze darbā ar MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle datubāzi

- pieredze IIS/Apache/Tomcat administrēšanā un uzturēšanā

- pieredze darbā ar Linux/Unix

- pamatzināšanas programmēšanā

- zināšanas par datoru uzbūvi un spējas risināt tehniskas problēmas

- zināšanas par datortīklu uzbūvi un administrēšanu

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- nodrošināt datortīklu izbūvi un datoru pieslēgšanu lokālajam tīklam

- uzturēt korporatīvo tīklu, monitorēt to un administrēt lietotājus

uzturēt un administrēt vārtejas, e-pasta, datu serverus, nodrošināt to datu rezerves kopēšanu

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- stabilu atalgojumu, sākot no EUR 1000, pirms nodokļu nomaksas, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļai. E-pasta adrese: personals@pvd.gov.lv, adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2015/149.AKK2

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izsludina konkursu uz vakanto darbinieka darba vietu - Finanšu nodaļas grāmatvedis/-e (amata saime 14, līmenis IIIA)

Darba apraksts:

- veikt nepieciešamos aprēķinus un grāmatvedības uzskaiti nodaļas kompetences jomā

- piedalīties gada un ceturkšņa pārskatu sagatavošanā

- analizēt finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši finanšu plānam

- piedalīties budžeta sastādīšanā un veikt tā izpildes kontroli

- veikt iekšējās kontroles procedūras

Prasības:

- augstākā izglītība (otrā līmeņa) finanšu vai ekonomikas jomā

- amatā nepieciešamo normatīvo aktu pārziņa

- prasmes darbā ar datoru (MS Office)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

Piedāvājam:

- mēnešalgu 1.kategorija: EUR 756,00, 2.kategorija: EUR 870,00, 3.kategorija: EUR 994,00 (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augtākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2015.gada 7.augustam personīgi, nosūtīt elektroniski vai pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, LV-1010, e-pasts: Evija.Perkone@ugf.gov.lv, ar norādi "KONKURSAM". Tālrunis 67830634.


OP 2015/149.AKK3

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Juridiskā departamenta juriskonsults/-e

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- darba pieredze juridiskos jautājumos valsts pārvaldē

- labas angļu valodas zināšanas

- spēja patstāvīgi izstrādāt un analizēt dokumentus, organizēt savu darbu un pieņemt lēmumus

- zināšanas līgumu, tiesību aktu projektu, administratīvo aktu izstrādē un virzībā, kā arī zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem un kārtību

- komunikācijas un saskarsmes prasmes

- vēlama darba pieredze juridiskos jautājumos valsts pārvaldē pēdējo trīs gadu laikā ne mazāk par gadu

- vēlama darba pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā

- labas datorprasmes, kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei

Darba pienākumi:

- veikt ministrijas struktūrvienību izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu juridisku izvērtēšanu

- izstrādāt ministrijas iekšējo normatīvo aktu, administratīvo aktu un rīkojumu projektus, kā arī veikt citu ministrijas struktūrvienību izstrādāto iekšējo normatīvo aktu, administratīvo aktu un rīkojumu projektu juridisku izvērtēšanu

- sagatavot atbildes uz citu institūciju vēstulēm un privātpersonu iesniegumiem departamenta kompetences jautājumos

- izstrādāt dažāda veida līgumu un vienošanās, t.sk. publiskā iepirkuma ietvaros, projektus departamenta kompetences ietvaros, kā arī veikt ministrijas struktūrvienību izstrādāto līgumu, vienošanās juridisku izvērtēšanu

- sagatavot tiesību aktu projektus, kas saistīti ar ministrijas valdījumā esošajiem valsts nekustamajiem īpašumiem

Vakantajam amatam noteikta 21.saime IIIA līmenis un 9.mēnešalgu grupa.

Mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 2.pielikumu.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas divu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas jānosūta pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pastu: Zane.Balode@lm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021621.


OP 2015/149.AKK4

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija izsludina konkursu vēlēšanām uz noteiktu laiku SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTES DEKĀNA amatā

Galvenie pienākumi:

- pārraudzīt fakultātes katedru vadītāju darba izpildi, novērtēt darba rezultātus, veicināt profesionālās meistarības pilnveidei

- pārraudzīt fakultātes studiju programmu īstenošanu, sniedzot programmu direktoriem norādījumus to pilnveidei

- vadīt studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" darbību, novērtēt rezultātus un veicināt pilnveidi

- iniciēt un uzraudzīt jaunu studiju programmu izstrādi

- sagatavot un vadīt fakultātes domes sēdes, kontrolēt lēmumu izpildi

- kontrolēt fakultātes budžeta izpildi, izvērtēt darba optimizācijas un ienākumu gūšanas iespējas

- plānot un vadīt fakultātes zinātniski inovatīvo darbu, organizējot konferences, seminārus un katedru pieredzes apmaiņas pasākumus

- organizēt un uzturēt sadarbību ar Latvijas un starptautiskajām zinātniski pētnieciskajām institūcijām fakultātes zinātnisko un lietišķo projektu izstrādē un īstenošanā

Prasības dekāna amata pretendentiem/-ēm:

- doktora zinātniskais grāds, vēlams vadības zinātnē vai ekonomikā

- izpratne par studiju un pētniecības darba organizāciju un vadību augstskolā

- pieredze vadošā amatā un ne mazāk kā divu gadu prakse pedagoģiskajā darbā augstskolā

- teicamas valsts valodas un svešvalodu- krievu, angļu valodas prasmes brīvi lieto specialitātē

- prasme noteikt prioritātes, organizēt darbu, izvirzīt priekšlikumus un pieņemt lēmumus

- precizitāte darba izpildē

- interese par profesionalitātes pilnveidi

- darba kultūra un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem

Akadēmija piedāvā:

- inteliģentu darba vidi un teicamus darba apstākļus

- dinamisku darbu vadošā amatā augstākās izglītības sistēmā

- iespēju profesionālai pašizaugsmei

- sociālās garantijas un astoņu nedēļu ikgadējo atvaļinājumu

Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" akadēmijas Personāla nodaļā jāiesniedz vai jāatsūta: iesniegums par piedalīšanos konkursā; CV; dokumenti, kas apliecina zinātnisko grādu, profesionālo kvalifikāciju un atbilstību amatam. Adrese : Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV - 1083; tālr. 67808013; fakss 67808034; e-pasts: personals@rpiva.lv.


OP 2015/149.AKK5

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.

Valsts probācijas dienests (reģ.nr.90001625082) izsludina atkārtotu konkursu uz šādu vakanto ierēdņa amatu - Administratīvās vadības departamenta Nodrošinājuma nodaļas VECĀKAIS/-Ā REFERENTS/-E (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- vēlama vismaz divu gadu profesionālā pieredze iepirkumu speciālista vai līdzīgā amatā un saimniecisku jautājumu risināšanā valsts pārvaldē

- zināšanas par tiesību aktiem iepirkumu jomā un ar to saistītām procedūrām

- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos, analizēt informāciju un pieņemt lēmumus

- labas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes

- augsta atbildības sajūta un precizitāte

- laba latviešu valodas rakstu kultūra un zināšanas dokumentu pārvaldībā, vēlamas angļu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Internet pārlūkprogrammas)

Darba pienākumi:

- koordinēt un vadīt dienesta iepirkumu procedūru norisi - plānošanu, īstenošanu, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu

- plānot, vadīt, koordinēt un kontrolēt dienesta sadarbību ar preču un pakalpojumu piegādātājiem, atbilstoši normatīvajam regulējumam piedalīties telpu nomas atlases komisijas darbā

- plānot un kontrolēt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu

- izstrādāt un nodrošināt dienesta struktūrvienības ar nepieciešamajām instrukcijām, metodiskajiem un normatīvajiem dokumentiem nodrošinājuma jomā

- piedalīties saimnieciskās darbības plānošanā, politikas izstrādāšanā un ieviešanā, budžeta sastādīšanā

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu (amatam noteikta 2.saime "Apgāde (iepirkšana)", III B līmenis un 9.mēnešalgu grupa)

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu

- dinamisku darbu un draudzīgu kolektīvu

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz Administratīvās vadības departamenta Personālvadības nodaļā ar norādi "Nodrošinājuma nodaļas vecākais referents - KONKURSS" 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

E-pasts: personalvadiba@vpd.gov.lv, adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011. Informācija pa tālruni 67021178 vai 67021170. Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.


OP 2015/149.AKK6

Valsts reģionālās attīstības aģentūra aicina darbā - Informācijas sistēmu attīstības departamenta Pārvaldības nodaļas SISTĒMU ANALĪTIĶI (darbinieka amats)

Galvenie pienākumi:

- vada un piedalās VRAA pārziņā esošo e-pakalpojumu, datu apmaiņas sistēmu un pēc nepieciešamības citu VRAA informācijas sistēmu (IS) tehnisko un funkcionālo procesu prasību izstrādē, sniedz tehnisko atbalstu jaunu VRAA IS biznesa procesu vai e-pakalpojumu izstrādē

- veic lietotāju vajadzību izpēti, apkopo un izvērtē prasības, plāno to īstenošanu

- sniedz priekšlikumus par datu apmaiņas sistēmu, e-pakalpojumu un VRAA IS izmantošanas iespējām

- organizē un piedalās datu apmaiņas sistēmu, e-pakalpojumu un VRAA IS akcepttestēšanā

- izskata, sniedz atzinumus un pieņem ārpakalpojumu sniedzēju iesniegtos nodevumus (dokumentus un lietojumus), novērtē to atbilstību tehniskajām un funkcionālajām prasībām

- sniegt metodisko palīdzību valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to izstrādātājiem (lietotāju atbalsts, konsultācijas izmaiņu un kļūdu labojumu realizācijā)

Prasības:

- otrā līmeņa augstākā izglītība vai pēdējā kursa students (informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju vai vadībzinību jomā)

- latviešu un angļu valodas zināšanas

- ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)

- spēja orientēties lielā informācijas apjomā

- labas analītiskās un komunikācijas prasmes (tajā skaitā uzstāšanās prasme)

- par priekšrocību tiks uzskatīta:

- izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, funkcijām un institucionālo sistēmu

- pieredze informācijas sistēmu prasību analīzē, ieviešanā un testēšanā.

Piedāvājam:

- atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- sociālās garantijas

- mēnešalgu 1052 euro (1 kvalifikācijas pakāpe) 1209 euro (2 kvalifikācijas pakāpe) 1382 euro (3 kvalifikācijas pakāpe) (19.3 amatu saimes IIA līmeņa amats 11 mēnešalgu grupa)

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz 15 dienu laikā pēc sludinājumu publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajā departamentā, adrese: Rīga, Elizabetes iela 19, LV - 1010, vai jānosūta elektroniski uz e-pasts: darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 28347888.


OP 2015/149.AKK7

VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA aicina darbā: INFORMĀCIJAS SISTĒMU ATBALSTA DEPARTAMENTA INFORMĀCIJAS SISTĒMU UZTURĒŠANAS NODAĻAS SISTĒMU ADMINISTRATORU/-I (darbinieka amats uz laiku no 2015.gada 21.septembra līdz 2015.gada 30.decembrim)

Galvenie pienākumi:

- uzstādīt un pārvaldīt informācijas sistēmas, e-pakalpojumu un e-pakalpojumu infrastruktūras programmatūras versijas

- uzturēt informācijas sistēmas un e-pakalpojumu lietojumu konfigurāciju

- piedalīties prasību sagatavošanā informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumu iepirkumiem, administrēt informācijas sistēmu lietotāju lomas un tiesības, auditēt informācijas sistēmu lietotāju piekļuves tiesības

- definēt kļūdu pieteikumus, kā arī izmaiņu pieteikumus informācijas sistēmu izstrādātājiem

Prasības:

- augstākā izglītība (eksakto zinību vai informācijas tehnoloģiju jomā, var būt pēdējā kursa students), kas papildināta ar amatam nepieciešamām speciālām zināšanām

- vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze atbilstoši Departamenta darbības jomai

- vismaz trīs gadu pieredze un zināšanas darbā ar informācijas sistēmu administrēšanu un uzturēšanu

- vēlme mācīties un pilnveidoties

- analītiska domāšana, spēja strādāt patstāvīgi un komandā

- latviešu valodas zināšanas

Piedāvājam:

- daudzveidīgu un atbildīgu darbu valsts iestādē

- lieliskus darba kolēģus un iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt līdz 2015.gada 14.augustam Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv Tālrunis uzziņām 28347888.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/149.AKR1

Valsts augu aizsardzības dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Rīgas reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas vecākā inspektora amatā iecelts ANSIS ZADIŅŠ.


OP 2015/149.AKR2

Pārtikas un veterinārais dienests paziņo, ka Dienvidzemgales pārvaldes inspektores pārtikas uzraudzības jomā amatā uz noteiktu laiku no 2015.gada 30.jūlija iecelta ALĪNA PAVLOVSKA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)