Laidiens: 31.07.2015., Nr. 148

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/148.AKK1

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļas juriskonsults/ -e

Galvenie amata pienākumi:

- izvērtēt iesniegto farmaceitiskās darbības uzņēmumu dokumentāciju

- pieņemt lēmumus par dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, sagatavot atzinumus un citus dokumentus par farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas jautājumiem

- sagatavot lēmumu, vēstuļu un citu dokumentu projektus saskaņā ar Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas pieņemto ieteikuma lēmumu un vadošo amatpersonu norādījumiem

- veikt pienākumus, strādājot ar Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas informācijas sistēmu

- pēc licences turētāju lūguma sniegt juridiska rakstura konsultācijas par farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas jautājumiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnēs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- vismaz 2 gadu pieredze jurista amatā

- zināšanas administratīvajās tiesībās, obligāta pieredze administratīvo aktu sagatavošanā

- Latvijas Republikas valsts pārvaldes tiesiskā regulējuma pārzināšana

- vēlama darba pieredze vai zināšanas farmācijas jomā

- teicamas latviešu valodas, labas krievu valodas un angļu valodas zināšanas

- prasme lietot datortehniku un biroja tehniku

- precizitāte, analītiskā domāšana, augsta atbildības sajūta, spēja koncentrēties paaugstinātas darba intensitātes laikā

- spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā un prasme organizēt savu darbu

- labas saskarsmes un sadarbības spējas

Mēs piedāvājam:

- labus darba apstākļus

- interesantu un atbildīgu darbu

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Ierēdņa amatam noteikts 21.saimes "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" II līmenis un 8.mēnešalgu grupa. Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam sūtīt uz Zāļu valsts aģentūru Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasta adrese: info@zva.gov.lv, Tālruņi papildu informācijai 67078457, 67078444, 67078424, fakss 67078428. Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.


OP 2015/148.AKK2

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Medicīnisko ierīču novērtēšanas nodaļas vecākais/ -ā eksperts/ -e

Amata mērķis:

Medicīnisko ierīču negadījumu vigilances sistēmas nodrošināšana.

Galvenie amata pienākumi:

Veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības medicīnisko ierīču drošuma uzraudzības nodrošināšanai (Vērtēt un analizēt saņemto informāciju par medicīnisko ierīču negadījumiem, uzraudzīt negadījumu izmeklēšanas norisi, pieņemt lēmumus par nepieciešamajām darbībām drošas medicīnisko ierīču pielietošanas nodrošināšanai, atbilstoši kompetencei piedalīties ar medicīnisko ierīču vigilances sistēmu saistītās sanāksmēs, Eiropas Komisijas darba grupās, telekonferencēs u.c.).

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā medicīniskā izglītība

- izpratne nozares likumdošanas jautājumos

- teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas

- labas prasmes darbā ar datoru

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- mērķtiecība, precizitāte darbā un augsta atbildības sajūta

- spēja ātri apgūt jaunu informāciju un prasmes

- spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā

- prasme efektīvi organizēt savu darbu

- teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, prasme argumentēt savu viedokli

- pieredze darbā valsts pārvaldē veselības aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

Mēs piedāvājam:

- labus darba apstākļus

- interesantu un atbildīgu darbu ar dokumentāciju un medicīnisko informāciju

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Ierēdņa amatam noteikts 10.saimes "Ekspertīze" III līmenis un 10.mēnešalgu grupa.

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam sūtīt uz Zāļu valsts aģentūru Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasta adrese: info@zva.gov.lv, Tālruņi papildu informācijai 67078457, 67078444, 67078424, fakss 67078428. Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.


OP 2015/148.AKK3

Precizējot iepriekš publicēto

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra precizē 2015.gada 22.jūlijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr.141 (5459) publicētā amata konkursa sludinājumā norādīto informāciju un to izsaka šādā redakcijā: "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu uz VECĀKĀ EKSPERTA ierēdņa amata vietām (piecas amata vietas uz noteiktu laiku uz ierēdņa prombūtnes laiku) Eiropas fondu departamenta Maksājumu kontroles nodaļā".


OP 2015/148.AKK4

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Stratēģiskās plānošanas un finansēšanas departamenta Stratēģijas un resursu vadības nodaļas Stratēģiskās vadības procesu vadītājs/-a

Ja tava pieredze stratēģiskās vadības un kvalitātes procesu pārvaldībā palīdzēs radīt modernu un efektīvu būvniecības valsts kontroli, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tev ir pieņemami šādi amata pienākumi:

- nodrošināt procesu vadību iestādes struktūrvienībās

- pārraudzīt procesu kvalitātes jautājumus

- vadīt iestādes iekšējā audita funkciju

- nodrošināt kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrādi un ieviešanu iestādē

- nodrošināt stratēģisko un profesionālo atbalstu iestādes vadībai efektīvai valsts pārvaldes principu nodrošināšanai iestādē un iekšējā audita funkciju veikšanai iestādē

Ja tev ir:

- 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, komerczinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi

- iepriekšējā praktiskā darba pieredze iestādē vai uzņēmumā ar stratēģiskas vadības un iekšējā audita procesiem ne mazāk kā 3 gadi

- prasme stratēģiju un plānu izstrādē, iestādes procesu vadībā, personāla vadībā

- teicamas komunikācijas, prezentācijas sagatavošanas un vadīšanas prasmes

- spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

- prasme plānot, organizēt un vadīt darbus, vadīt cilvēkus un strādāt komandā

- labas valsts valodas, angļu un krievu valodas prasmes (vismaz C1 līmenī)

- teicamas MS Office programmatūras un Horizon programmatūras lietošanas prasmes

- autovadītāja tiesības B kategorija

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi iesūtīt iesniegt CV ar motivācijas vēstuli, un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV - 1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Stratēģiskās vadības procesu vadītāja konkursam" līdz 2015.gada 10.augustam. Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2015.gada 24.augustam. Uzziņas pa tālruni 67013309.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2015/148.AKK5

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Stratēģiskās plānošanas un finansēšanas departamenta Stratēģijas un resursu vadības nodaļas Iepirkumu un apgādes speciālists/-e

Ja tava pieredze iepirkumu un apgādes palīdzēs radīt modernu un efektīvu būvniecības valsts kontroli, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tev ir pieņemami šādi amata pienākumi:

- plānot, organizēt un kontrolēt darbu ar iepirkumiem iestādē

- pārvaldīt iestādes saimnieciskos resursus

- sniegt atbalstu iestādes darba aizsardzības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu organizācijai iestādē

- nodrošināt savlaicīgas un atbilstošas informācijas izvietošanu iestādes mājas lapā par publiskajiem iepirkumiem

Ja tev ir:

- 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, komerczinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi

- iepriekšējā darba pieredze 5 gadi, no kuriem 3 gadi prasītajā jomā

- prasme izstrādāt un noformēt iepirkumu dokumentus

- teicamas komunikācijas prasmes

- prasme izvirzīt mērķus, noteikt prioritātes, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

- prasme plānot, organizēt un vadīt darbus, strādāt komandā, analizēt problēmas , prognozēt un iniciēt alternatīvos risinājumus

- labas valsts valodas, angļu un krievu valodas prasmes (vismaz B2 līmenī)

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- autovadītāja tiesības B kategorija

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi iesūtīt iesniegt CV ar motivācijas vēstuli, un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo Tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, Būvniecības valsts kontroles birojam K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV - 1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Stratēģiskās vadības procesu vadītāja konkursam" līdz 2015.gada 10.augustam. Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2015.gada 24.augustam. Uzziņas pa tālruni 67013309.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2015/148.AKK6

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz nodarbinātības aģenta/-es amatu Saldus filiālē (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinātnēs)

- pieredze klientu konsultēšanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros

- prasme analizēt situāciju, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmas risinājumu

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, orientācija uz darba pozitīvu rezultātu sasniegšanu

- orientācija uz klientu

- pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku

- vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī

Amata mērķis: nodrošināt NVA klientiem pakalpojumus ar nodarbinātību saistītajos jautājumos - klientu reģistrēšana, datu apstrāde un ievadīšana informācijas sistēmā BURVIS, Aģentūras pakalpojumu piedāvāšana, kā arī informācijas sniegšana Aģentūras klientiem par aktuālajām vakancēm un darba tirgus tendencēm.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija, 10 dienu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Saldus filiālē Avotu ielā 12, Saldus, LV-3801, vai nosūtot uz e-pastu: saldus@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 63881580, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā: www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu atbilstības izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta zināšanas par normatīvo tiesību aktiem. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks NVA Saldus filiālē, Avotu ielā 12, Saldū.


OP 2015/148.AKK7

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz vecākā/-s eksperta/-es ar juridisko izglītību (ierēdņa) amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādēs juridiskajā specialitātē vismaz 2 gadi

- zināšanas un prasmes administratīvā procesa un administratīvā pārkāpuma procesa tiesību jomās, tajā skaitā administratīvo aktu (lēmumu) un cita veida dokumentu sagatavošanā

- zināšanas un prasmes normatīvo aktu sagatavošanā un izvērtēšanā

- vēlama darba pieredze tiesvedības dokumentu sagatavošanā un pārstāvībā tiesās

- augsta atbildības sajūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē

- labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes

- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- labas prasmes darbam ar biroja tehniku un standarta MS Office programmatūru

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie darba pienākumi:

- izskatīt personu iesniegumus kompensāciju, kā arī eksperta sertifikāta piešķiršanai un sagatavot administratīvos aktus (lēmumus), sarakstes vēstules

- konsultēt telefoniski un klātienē personas par kompensāciju piešķiršanas jautājumiem, eksperta sertifikāta piešķiršanas nosacījumiem

- izskatīt personu apstrīdēšanas iesniegumus administratīvo pārkāpumu un administratīvā procesa lietās, sagatavot lēmumus

- izvērtēt iekšējos un ārējos normatīvos aktus un to projektus, sniegt par tiem priekšlikumus

- īstenot metodisko vadību dabas aizsardzības normatīvo aktu kontroles jomā, atļauju, saskaņojumu un atzinumu jomā, kas izsniegti saskaņā ar dabas aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un mikroliegumu noteikšanas jomā

Mēnešalga: 640-800 euro (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai, pārbaudes laiks 4 mēneši. Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt vai nosūtīt pa pastu Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Tālrunis uzziņām 67509545.


OP 2015/148.AKK8

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu (uz nenoteiktu laiku) Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais/-ā referents/-e (1.vakance)

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.pantam

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, vēlams ekonomikā vai tiesību zinātnēs

- teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas

- pieredze darbā valsts pārvaldē ne mazāk kā 2 gadi

- labas datora lietošanas prasmes Office programmatūras vidē

- augsta atbildība un precizitāte, labas analītiskās spējas, spēja argumentēt un patstāvīgi pieņemt lēmumus, kā arī komunikācijas un sadarbības prasmes

- vēlamas zināšanas un prasmes veikt analītisko darbu, analizēt organizāciju finanšu rādītājus

Priekšrocība pretendentiem:

- ar pieredzi attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē

- ar ļoti labām angļu valodas zināšanām (vismaz Advanced līmenī)

Galvenie darba pienākumi:

1) attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā izstrāde

2) atzinumu par citu institūciju izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem departamenta kompetencē esošajos jautājumos un deleģēto uzdevumu robežās sagatavošana

3) valsts politikas sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā ieviešanas novērtēšana un priekšlikumu izstrāde jomas attīstībai

4) valsts pārvaldes deleģēto funkciju sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana, ieviešanas sekmēšana, uzraudzība un novērtēšana

5) rīkojumu un iekšējo normatīvo aktu projektu departamenta kompetences jautājumos izstrāde

6) metodiskā atbalsta valsts pārvaldes iestādēm un citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citām juridiskām un fiziskām personām, kā arī šo personu apvienībām nodrošināšana kompetences ietvaros

Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 3.pielikumu - 9.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz 1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir EUR 756 (bruto). Pēc pārbaudes laika atkarībā pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga.

Lūdzam pretendentus iesniegt CV, motivācijas vēstuli (motivācijas vēstulē lūdzam noradīt uz kuru no divām vakancēm - vakance 1. vai vakance 2. - pretendents vēlas pieteikties) un izglītības dokumentu kopijas elektroniski 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža, sūtot uz e-pasta adresi: Anita.Budovska@lm.gov.lv. Informācija pa tālruni 67021505, kā arī Labklājības ministrijas mājaslapā: wwv.lm.gov.lv.


OP 2015/148.AKK9

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu (uz nenoteiktu laiku) Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais/-ā referents/-e (2.vakance)

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.pantam

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, vēlams ekonomikā vai tiesību zinātnēs

- teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas

- pieredze darbā valsts pārvaldē ne mazāk kā 2 gadi

- labas datora lietošanas prasmes Office programmatūras vidē

- augsta atbildība un precizitāte, labas analītiskās spējas, spēja argumentēt un patstāvīgi pieņemt lēmumus, kā arī komunikācijas un sadarbības prasmes

- vēlama pieredze un prasmes aktīvi piedalīties starptautiskās darba grupās, ekspertu semināros un sanāksmēs, kā arī uzstāties konferencēs ar ziņojumiem

Priekšrocība pretendentiem/-ēm:

- ar pieredzi starptautisko politikas dokumentu analīzē un tiesību aktu projektu izstrādē

- ar ļoti labām angļu valodas zināšanām (vismaz Advanced līmenī)

Galvenie darba pienākumi:

1) attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu cilvēku tirdzniecības novēršanas un preventīvo pasākumu īstenošanas jomā izstrāde un analīze

2) atzinumu par citu institūciju izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem departamenta kompetencē esošajos jautājumos un deleģēto uzdevumu robežās sagatavošana

3) piedalīties starptautiskos semināros un starpinstitucionālās darba grupās par cilvēku tirdzniecības novēršanas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas cilvēkiem tirdzniecības upuriem jautājumiem

4) valsts politikas pasākumu cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā ieviešanas novērtēšana un priekšlikumu izstrāde

5) valsts pārvaldes deleģēto funkciju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēkiem tirdzniecības upuriem nodrošināšana, ieviešanas sekmēšana, uzraudzība un novērtēšana

6) rīkojumu un iekšējo normatīvo aktu projektu departamenta kompetences jautājumos izstrāde

7) metodiskā atbalsta valsts pārvaldes iestādēm un citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citām juridiskām un fiziskām personām, kā arī šo personu apvienībām nodrošināšana kompetences ietvaros

Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 3.pielikumu - 9.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz 1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir EUR 756 (bruto). Pēc pārbaudes laika atkarībā pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga.

Lūdzam pretendentus iesniegt CV, motivācijas vēstuli (motivācijas vēstulē lūdzam noradīt uz kuru no divām vakancēm - vakance 1. vai vakance 2. - pretendents vēlas pieteikties) un izglītības dokumentu kopijas elektroniski 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža, sūtot uz e-pasta adresi: Anita.Budovska@lm.gov.lv. Informācija pa tālruni 67021505, kā arī Labklājības ministrijas mājaslapā: wwv.lm.gov.lv.


OP 2015/148.AKK10

Rīgas Stradiņa universitāte izsludina pieteikšanos uz vadošā pētnieka (viena vieta) un pētnieka (viena vieta) amata vietām Darba drošības un vides veselības institūtā.

Pieteikumu ar norādīto amatu, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šīs publikācijas, lūdzam sūtīt vai iesniegt Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes vadības un lietvedības daļā, Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007. Amatu prasības un pieteikšanās kārtību lūgums skatīt www.rsu.lv sadaļā Vakances. Kontakttālrunis: +37167409078.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/148.AKR1

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs paziņo, ka konkursa kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas Parakstu apliecināšanas un jaunu tiesību subjektu reģistrācijas sektora valsts notāres ierēdnes amatā uz nenoteiktu laiku no 2015.gada 20.jūlija iecelta LIENE KVIESE-KIPGE un no 2015.gada 29.jūlija DACE IVANOVA.


OP 2015/148.AKR2

Valsts kase informē, ka konkursa kārtībā Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta Klientu apkalpošanas daļas vecākās ekspertes ierēdnes amatā no 2015.gada 30.jūlija uz noteiktu laiku iecelta AIVA CAPA.


OP 2015/148.AKR3

Labklājības ministrija paziņo, ka Sociālas politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākās referentes (uz noteiktu laiku) amatā ir iecelta DANA TARASOVA.


OP 2015/148.AKR4

Labklājības ministrija paziņo, ka Sociālas politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākās referentes (uz nenoteiktu laiku) amatā ir iecelta LĪVA VĪKSNE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)