Laidiens: 20.07.2015., Nr. 139

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/139.AKK1

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (uz ierēdņa prombūtnes laiku; darba pienākumi saistīti ar normatīvo aktu salīdzinošu izvērtēšanu par atbilstību ES likumdošanai lauksaimniecības finanšu administrēšanas un kontroles jomā) Budžeta un finanšu departamenta Eiropas Savienības fondu finanšu vadības nodaļā - vecākais referents

Prasības pretendentam:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs

- vismaz viena gada darba pieredze ekonomikas vai finanšu jomā

- zināšanas par valsts budžeta plānošanu un to reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

- zināšanas finanšu vadības un analīzes jautājumos

- zināšanas par ES fondiem un to administrēšanu

- labas angļu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Office Outlook, Internet Explorer)

- vēlama darba pieredze ES fondu līdzekļu plānošanā un apguvē

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē

Mēs piedāvājam:

- atbildīgu un interesantu darbu

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- darbu saliedētā kolektīvā un profesionālu kolēģu atbalstu

Pretendentiem jāatbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pieteikums un ziņas par sevi - CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas - jāiesniedz personiski Zemkopības ministrijas Personāla nodaļā vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi sandra.krisberga@zm.gov.lv vai pa pastu. Adrese: Republikas laukums 2, 4. stāvs, 408. kabinets, tālr. uzziņām 67027545, 67027347. Konkursa termiņš - 20 kalendārās dienas no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2015/139.AKK2

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ. Nr. 90001669496, www.vsaa.lv) izsludina konkursu uz Pierīgas nodaļas Pensiju daļas inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa amatu (vakance uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Siguldā)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem

- reģistrēt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā

- izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocības tiem pretendentiem, kuriem ir darba pieredze valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- augstākā izglītība (vēlams tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- prasme lietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, Open Office, internets)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību →

- labas komunikācijas spējas

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 486,00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē

Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, kā arī konkursa pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejami mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā "Aktualitātes" → "Darba piedāvājumi" → Pieteikums konkursam) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī". Dokumentus pieteikumam uz konkursu nosūtīt vai iesniegt VSAA Pierīgas nodaļai, Šveices iela 12, Sigulda, LV-2150 (ar norādi "Konkursam uz Pensiju daļas inspektora amatu "), vai nosūtīt uz e-pasta adresi sigulda@vsaa.lv. Tālr. uzziņām 67976990.


OP 2015/139.AKK3

Lauku atbalsta dienests (reģ. Nr. 90000794228, www.lad.gov.lv) aicina darbā uz noteiktu laiku analītisku un atbildīgu ZIVSAIMNIECĪBAS UN VALSTS ATBALSTA DEPARTAMENTA ZIVSAIMNIECĪBAS DAĻAS VECĀKO REFERENTU/-I (ierēdņa amats)

Tevi interesē aizraujošs darbs valsts pārvaldē? Tu pārzini ekonomikas un grāmatvedības jomu? Tu esi precīzs darba izpildē? Tu spēj operatīvi rīkoties un patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus nestandarta situācijās? Tev piemīt labas komunikācijas un saskarsmes prasmes?

Ja vari uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem atbildēt piekrītoši, tad piesakies un kļūsti par daļu no Lauku atbalsta dienesta komandas!

Tavi pienākumi būs:

- veikt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projektu un maksājumu dokumentu vērtēšanu

- veikt pārbaudes uz vietas objektos

- sagatavot atbildes uz citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību institūciju un citu juridisku un fizisku personu vēstulēm, iesniegumiem un sūdzībām par Daļas kompetencē esošiem jautājumiem

Mēs no tevis sagaidām:

- atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstāko izglītību (vēlama ekonomikas nozarē)

- profesionālo pieredzi atbilstoši darbības jomai, tai skaitā pieredzi Eiropas Savienības finansētu projektu administrēšanā un administratīvo aktu sastādīšanā, tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas par Eiropas Savienības atbalsta administrēšanas pamatprincipiem un mehānismiem

- zināšanas publisko iepirkumu procesos (tiks uzskatīta par priekšrocību)

- labas angļu valodas prasmes (tiks uzskatītas par priekšrocību)

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta programmas), vēlamas padziļinātas zināšanas MS Excel lietošanā

Mēs tev piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- darbavietu Rīgas centrā

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz vai jānosūta 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Lauku atbalsta dienesta Personāla daļai. Adrese: Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981, e-pasta adrese: darbs@lad.gov.lv. Tālr. uzziņām 27877187, 67027697.


OP 2015/139.AKK4

VESELĪBAS MINISTRIJA (reģ. Nr. 90001474921) izsludina atklātu konkursu uz Farmācijas departamenta vecākā/-ās eksperta/-es amatu

Amata mērķis: nodrošināt Farmācijas departamenta kompetencē esošo normatīvo aktu un politikas dokumentu projektu izstrādi - farmācijas un medicīnas ierīču, kā arī narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites jomās.

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt tiesību aktu projektu un politikas dokumentu izstrādi Farmācijas departamenta kompetences jautājumos

- izvērtēt citu speciālistu sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem

- veikt pienākumus saistībā ar dokumentu izstrādi, izvērtēšanu, konsultāciju sniegšanu attiecībā uz jautājumiem departamenta kompetences jomā

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnē

- praktiskā darba pieredze valsts pārvaldē ne mazāk kā 2 gadi

- pieredze tiesību aktu un politikas dokumentu izstrādāšanā

- zināšanas un izpratne par farmācijas un medicīnas ierīču nozari, to reglamentējošiem tiesību aktiem

- zināšanas un izpratne par politikas plānošanas sistēmu, tai skaitā zināšanas par Eiropas Savienības pamatnostādnēm un izpratne par Eiropas Savienības tiesību aktiem un to realizācijas mehānismiem

- spēja strādāt individuāli un grupā, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem

- precizitātes ievērošana darba pienākumu izpildē, orientācija uz rezultātu sasniegšanu

- angļu valodas un krievu valodas zināšanas, vēlamas arī citas Eiropas Savienības valstu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office), biroja tehniku

Mēs piedāvājam:

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

- atalgojumu atbilstoši 11. mēnešalgu grupai un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus

Dokumenti, kas apliecina atbilstību amata pretendentu prasībām (motivēta pieteikuma vēstule, CV, izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jānosūta vai jāiesniedz Veselības ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011 (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 10 dienas no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"), vai jānosūta uz e-pasta adresi vm@vm.gov.lv ar norādi "Pieteikums amata konkursam uz Farmācijas departamenta vecākā eksperta amatu". Papildu informācija pa tālruni 67876018.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)