Laidiens: 03.07.2015., Nr. 128 (5446)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2015/128.US1

Priekuļu novada Liepas pagasta pārvalde brīdina un lūdz dzīvokļa Nr. 11 Pāvila Rozīša ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īpašnieci RUTU VOITI, dzim. 21.05.1970., viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas samaksāt kopējo parādu par dzīvokļa apsaimniekošanu un sniegtajiem pakalpojumiem, kas izveidojies par laika periodu no 2011. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 2. Martam un uz 2015. gada 17. jūniju ir: pamatparāds - EUR 2534,03, maksājuma nokavējuma % - EUR 5,04, kopā EUR 2539,07 (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi euro un 7 centi). Parāda nesamaksāšanas gadījumā Priekuļu novada Liepas pagasta pārvalde sniegs prasību tiesā par parāda un ar to saistīto nodevu piedziņu.


OP 2015/128.US2

Priekuļu novada Liepas pagasta pārvalde brīdina un lūdz dzīvokļa Nr. 18 Pāvila Rozīša ielā 7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, bijušo īpašnieku JĀNI ELSI (JĀNIS ELSIS), dzim. 14.01.1980., viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas samaksāt kopējo parādu par dzīvokļa apsaimniekošanu un sniegtajiem pakalpojumiem, kas izveidojies par laika periodu no 2013. gada 1. marta līdz 2014. gada 8. decembrim un uz 2015. gada 19. jūniju ir: pamatparāds EUR 1757,13, maksājuma nokavējuma % - EUR 5,58, kopā - EUR 1762,61 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit divi euro un 61 cents). Parāda nesamaksāšanas gadījumā Priekuļu novada Liepas pagasta pārvalde sniegs prasību tiesā par parāda un ar to saistīto nodevu piedziņu.


OP 2015/128.US3

Pašvaldības SIA "ŪDEKA", vienotais reģ. Nr. 41203000983, brīdina dzīvokļa Nr. 1 Sanatorijas ielā 34, Ventspilī, bijušo īrnieci SANDRU VEINBERGU. Ja mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds 848,12 EUR par saņemtajiem ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, tad tiesā tiks iesniegta prasība par parāda piedziņu.


OP 2015/128.US4

"SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina īrniekus:

1) NATAĻJU RADINU, izīrētās dzīvojamās telpas adrese: Sila iela 16-38, Rīga;

2) IRINU CĒSNIECI, GATI CĒSNIEKU, nepilngadīgos DANIELU CĒSNIEKU, JĀNI CĒSNIEKU, LEOKĀDIJU CĒSNIECI, ANDRI CĒSNIEKU, izīrētās dzīvojamās telpas adrese: Rudens iela 9-17, Rīga;

3) FELICITU ERNU JAKEVICU, izīrētās dzīvojamās telpas adrese: Dravnieku iela 6/1-37, Rīga;

4) ANATOLIJU POTAPOVU, JEĻENU BOLIŅU, TAISIJU POTAPOVU, AINĀRU BOLIŅU, nepilngadīgo KRISTAPU BOLIŅU, izīrētās dzīvojamās telpas adrese: Lubānas iela 60/4-2, Rīga.

Jūs vairāk nekā trīs mēnešus neesat maksājuši dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem. Lūdzam samaksāt parādu mēneša laikā no šā brīdinājuma publicēšanas dienas. Ja parāds netiks samaksāts mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas, saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantu pret jums tiks celta prasība tiesā par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, izlikšanu un parāda piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)