Laidiens: 03.07.2015., Nr. 128

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2015/128.PD1

Konkurss

SIA "Rīgas ūdens" izsludina atklātu konkursu "Hidrantu piegāde" (identifikācijas Nr. RŪ-2015/60). Atklāta konkursa nolikuma teksts, t.sk. informācija par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir publicēts SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā www.rigasudens.lv.

Kontaktpersona: SIA "Rīgas ūdens" Administratīvās daļas iepirkumu speciāliste Ieva Uļuka, tālr. 67 088 437, mob. tālr. 28656614, fakss 67 088 418, e-pasta adrese: ieva.uluka@rigasudens.lv, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3. korpuss, 306. kabinets, Rīga, LV-1495.


OP 2015/128.PD2

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina konsultāciju pakalpojumu sniedzēju atlasi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"".

Iesniegumu pieņemšana konsultantu atlasei apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" notiks no 2015. gada 3. jūlija līdz 2015. gada 17. jūlijam.

Iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → "Projekti un investīcijas".

Iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)