Laidiens: 03.07.2015., Nr. 128 (5446)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2015/128.KM1

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

SIA "LLA PROPERTY", reģ. Nr. 40103899193, juridiskā adrese: Meža prospekts 129, Jūrmala, LV-2010, līdzšinējais pamatkapitāls EUR 4 485 000 tiek samazināts par EUR 4 482 000, nosakot to EUR 3000 apmērā. Pamatkapitāla samazināšana notiek dzēšot 4482 daļas. Lūdzam sabiedrības kreditorus, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu un kuri vēlas pieteikt savus prasījumus, iesniegt sabiedrības juridiskajā adresē pieteikumus 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.


OP 2015/128.KM2

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ragn-Sells", reģistrācijas numurs 40003554635, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123. Reorganizācijā iesaistītās sabiedrības:

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS-SERVISS", reģistrācijas numurs 40003538490, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība;

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUTUS", reģistrācijas numurs 40003361014, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība;

- SIA "EXTO", reģistrācijas numurs 40003650367, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība;

- PS "EXTO D", reģistrācijas numurs 40003691558, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība.

Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2015. gada 8. jūnijā. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendārā mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.


OP 2015/128.KM3

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUTUS", reģistrācijas numurs 40003361014, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123. Reorganizācijā iesaistītās sabiedrības:

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ragn-Sells", reģistrācijas numurs 40003554635, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, iegūstošā sabiedrība;

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS-SERVISS", reģistrācijas numurs 40003538490, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība;

- SIA "EXTO", reģistrācijas numurs 40003650367, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība;

- PS "EXTO D", reģistrācijas numurs 40003691558, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība.

Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2015. gada 8. jūnijā. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendārā mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.


OP 2015/128.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS-SERVISS", reģistrācijas numurs 40003538490, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123. Reorganizācijā iesaistītās sabiedrības:

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ragn-Sells", reģistrācijas numurs 40003554635, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, iegūstošā sabiedrība;

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUTUS", reģistrācijas numurs 40003361014, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība;

- SIA "EXTO", reģistrācijas numurs 40003650367, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība;

- PS "EXTO D", reģistrācijas numurs 40003691558, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība.

Reorganizācijas veids - pievienošana.  Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2015. gada 8. jūnijā. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendāra mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.


OP 2015/128.KM5

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "EXTO", reģistrācijas numurs 40003650367, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123. Reorganizācijā iesaistītās sabiedrības:

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ragn-Sells", reģistrācijas numurs 40003554635, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, iegūstošā sabiedrība;

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS-SERVISS", reģistrācijas numurs 40003538490, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība;

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUTUS", reģistrācijas numurs 40003361014, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība;

- PS "EXTO D", reģistrācijas numurs 40003691558, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība.

Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2015. gada 8. jūnijā. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendārā mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.


OP 2015/128.KM6

Paziņojums par reorganizāciju

PS "EXTO D", reģistrācijas numurs 40003691558,juridiskā adrese "Gurnicas", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123. Reorganizācijā iesaistītās sabiedrības:

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ragn-Sells", reģistrācijas numurs 40003554635, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, iegūstošā sabiedrība;

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS-SERVISS", reģistrācijas numurs 40003538490, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība;

- SIA "EXTO", reģistrācijas numurs 40003650367, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība;

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAUTUS", reģistrācijas numurs 40003361014, juridiskā adrese: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, pievienojamā sabiedrība.

Reorganizācijas veids - pievienošana. Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts 2015. gada 8. jūnijā. Kreditoru prasības piesakāmas viena kalendārā mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: "Gurnicas", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)