Laidiens: 02.07.2015., Nr. 127

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/127.AKK1

Studiju un zinātnes administrācija izsludina konkursu uz Juridiskās daļas vecākā/-ās referenta/-es (ierēdņa) amatu (3 vakances uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnēs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē, pieredze tiesvedības procesos (t. sk. interešu pārstāvība tiesās), pieredze parādu piedziņas lietās, civilprocesu un administratīvo procesu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana, pieredze darbā ar klientiem, citām valsts institūcijām, kā arī analītiskā domāšana, precizitāte un spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes. labas prasmes darbā ar datoru (MS Office standartprogrammas).

Galvenie amata pienākumi: sagatavot informāciju kredīta ņēmējiem par izpildītajām un neizpildītajām līgumsaistībām, sagatavot prasības pieteikumus tiesām par studiju kredīta piedziņu, pārstāvēt iestādes intereses tiesās, pārzināt un nodrošināt lietu virzību līdz pilnīgai tiesas nolēmumu (spriedumu) izpildei.

Mēs piedāvājam: interesantu un atbildīgu darbu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas.

Pieteikuma dokumenti (motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas jāiesniedz vai jānosūta Studiju un zinātnes administrācijai Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, tālr. 67702490.


OP 2015/127.AKK2

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola izsludina konkursu uz vakantajām akadēmiskā personāla amatu vietām:

Ekonomikas katedra

- Profesors - vadībzinātnē/ekonomikas zinātnē - 2 vietas

Vadības katedra:

- Asociētais profesors - vadībzinātnē/ekonomikas zinātnē - 2 vietas

Dabaszinātņu un datortehnoloģiju katedra

- Profesors - informācijas tehnoloģijās - 1 vieta

Dokumentu (CV un pieteikuma vēstules) iesniegšana pa e-pastu (isma@isma.lv) mēneša laikā no publikācijas dienas. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas mājaslapa www.isma.lv.


OP 2015/127.AKK3

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (reģ. Nr. 90000270634) izsludina konkursu uz vienu amata vietu valsts notāra/-es (ierēdņa) amatam Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļā uz noteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

- veikt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), komersantu (individuālo komersantu, personālsabiedrību, kapitālsabiedrību, to filiāļu un ārvalstu komersanta filiāļu, pārstāvniecību) Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvo sabiedrību reģistrāciju un to pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju

- izskatīt un pārbaudīt reģistrācijai iesniegto dokumentu atbilstību likuma prasībām, pieņemt lēmumus par reģistrāciju, izmaiņu ierakstīšanu Uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu, vai atteikšanos izdarīt ierakstu, vai izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra, komercreģistra

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. pantam

- augstākā izglītība tiesību zinātnēs (tai skaitā pirmā līmeņa augstākā izglītība)

- zināšanas uzņēmējdarbību un komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos, administratīvajās tiesībās un procesā, komerctiesībās, Eiropas Savienības tiesību aktu sistēmā

- zināšanas lietvedībā, vēlama pieredze juridisku dokumentu sastādīšanā

- labas iemaņas darbā ar datoru

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- augsta atbildības izjūta, precizitāte, izcilas saskarsmes spējas

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā komandā

- labus darba apstākļus

- bruto atalgojumu, sākot no 664,00 EUR (8. mēnešalgu grupa), un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- profesionālās izaugsmes iespējas

- darbavietu Rīgas centrā

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt vai nosūtīt pa pastu Uzņēmumu reģistram, adrese: Rīga, Pērses iela 2, faksu 67031793 vai e-pastu: info@ur.gov.lv. Tālr. uzziņām 67031816, 67031815.


OP 2015/127.AKK4

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz Ziemeļvidzemes virsmežniecības Limbažu nodaļas mežziņa/-es ierēdņa amatu

Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība mežsaimniecībā vai vidējā profesionālā izglītība mežsaimniecībā un augstākā izglītība citā jomā

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- vēlama darba pieredze mežsaimniecībā vai meža apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībā

- augsta atbildības izjūta, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, kā arī sadarboties

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja izmantošanas iespējas

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt noteikto teritoriju, darbam izmantojot GPS uztvērēju

- praktiski uzraudzīt meža apsaimniekošanas, meža un vides aizsardzības, medības un ugunsapsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā teritorijā, novērtēt to darbības efektivitāti

- pārzināt meža īpašumu lietas noteiktajā teritorijā

- sagatavot dokumentus, izskatīt administratīvās lietas un pieņemt lēmumus tajās

- pārzināt VMD informācijas sistēmas (MVR, MKT), uzturēt un papildināt tajās esošo informāciju

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Valsts meža dienesta Personāla daļai (13. janvāra ielā 15, Rīgā, LV-1932, vai uz e-pasta adresi personals@vmd.gov.lv) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas. Tālr. uzziņām 67211167.


OP 2015/127.AKK5

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Klīnisko pētījumu nodaļas vecākais/-ā eksperts/-e

Amata mērķis: zāļu klīnisko pētījumu projektu dokumentācijas izvērtēšana, pētījumu uzraudzība to norises laikā.

Galvenie amata pienākumi:

- veikt klīnisko pētījumu un to grozījumu pieteikumu ekspertīzi

- veikt pētāmo zāļu drošuma vērtēšanu

- darbs ar informācijas datubāzēm

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā medicīniskā vai farmaceitiskā izglītība

- pieredze klīnisko pētījumu izvērtēšanas jomā

- klīnisko pētījumu jomas likumdošanas pārzināšana

- teicamas latviešu valodas un ļoti labas angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- labas prasmes darbā ar datoru

- precizitāte darbā un augsta atbildības izjūta

- spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā

- prasme organizēt savu darbu

- labas saskarsmes un sadarbības spējas

Mēs piedāvājam:

- labus darba apstākļus

- interesantu un atbildīgu darbu ar dokumentāciju un medicīnisko informāciju

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Ierēdņa amatam noteikts 10. saimes "Ekspertīze" III līmenis un 10. mēnešalgu grupa.

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) 12 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam sūtīt uz Zāļu valsts aģentūru Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasta adrese: info@zva.gov.lv, tālr. papildu informācijai 67078457 vai 67078424, fakss 67078428. Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.


OP 2015/127.AKK6

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izsludina konkursu uz vakanto Politikas plānošanas nodaļas galvenā/-ās speciālista/-es (izglītošanas jautājumos) amata vietu uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība komunikācijā, socioloģijā, politoloģijā, vadībzinātnē, tiesību zinātnē vai pedagoģijā

- darba pieredze izglītošanas vai sabiedrisko attiecību jomā

- prasme izskaidrot un pārliecināt par savu viedokli

- pārliecinošas prezentācijas prasmes

- laba rakstu valoda, prasme skaidri, argumentēti un pārliecinoši izteikties rakstītos tekstos

- vismaz divu svešvalodu zināšanas, no kurām viena ir angļu valoda

- atbilstība Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5. panta trešās daļas prasībām un likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajiem kritērijiem speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai (9. panta otrā daļa)

Amata pienākumi:

- izglītot sabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus par publiskās pārvaldes profesionālo ētiku, interešu konflikta novēršanu, korupcijas izpausmēm, cēloņiem, negatīvajām sekām un nepieciešamajiem pretkorupcijas pasākumiem

- sagatavot informatīvos materiālus, sniegt metodisko palīdzību valsts un pašvaldību iestādēm korupcijas risku novēršanā

- veicināt finanšu resursu piesaisti izglītošanas pasākumu īstenošanai, sagatavojot projektus ārvalstu finanšu palīdzības vai citu resursu saņemšanai

- apkopot, analizēt un sistematizēt informāciju par Biroja darbības rezultātiem

Pretendentiem jāiesniedz:

- motivācijas vēstule, īsi raksturojot savu priekšstatu par sabiedrības izglītošanas pasākumu pretkorupcijas jomā veikšanu

- CV ar pašreizējā darbavietā veicamo pienākumu īsu aprakstu

- izglītības dokumenta kopija

Minētos dokumentus līdz 2015. gada 21. jūlijam nosūtīt vai iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā Brīvības ielā 104, k-2, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv (ar norādi "Konkursam"). Tālr. uzziņām 67356137.


OP 2015/127.AKK7

Valsts zemes dienests (reģ. Nr. 90000030432) ir valsts institūcija, kas savas kompetences ietvaros pārzina zemes kā nacionālās bagātības un ar to saistīto objektu valsts uzskaiti un pārraudzību, lai nodrošinātu tās sekmīgu izmantošanu un aizsardzību

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Vidzemes reģionālās nodaļas Valmieras biroja galvenā/-ās arhīvista/-es amatu (darbinieka amats uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi

- nodrošināt atskaišu un pārskatu sagatavošanu par reģionālās nodaļas arhīva glabātavu darbu

- kārtot reģionālās nodaļas arhīva glabātavu arhīva uzskaites dokumentus

- konsultēt dienesta reģionālās nodaļas darbiniekus dokumentu saglabāšanas un arhivēšanas jautājumos

- organizēt darba uzdevumu izpildi arhīva glabātavā un kontrolēt to izpildes termiņus un kvalitāti atbilstoši dienestā noteiktām prasībām

- veikt arhīva dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju arhīva glabātavā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība

- vēlama vismaz 3 gadu pieredze arhīva darbā

- pārzināt arhīva jomu regulējošos normatīvos aktus

- prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- teicamas latviešu valodas zināšanas

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- darbu Valmierā, Rīgas ielā 47

- bruto darba algu no 519 euro līdz 690 euro

- sociālās garantijas

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

Pretendentiem pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pasta adresi konkurss@vzd.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67038614.


OP 2015/127.AKK8

Ekonomikas ministrija aicina atsaukties pretendentus uz vakanto referenta/-es (darbinieka) amatu Ekonomikas ministrijas Administratīvā departamenta Būvniecības informācijas sistēmas projekta nodaļā

Galvenie amata pienākumi:

- organizēt un piedalīties Būvniecības informācijas sistēmas testēšanā un akcepttestēšanā

- izskatīt un sniegt atzinumus par ārpakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem nodevumiem (dokumentus un lietojumus), novērtēt to atbilstību tehniskajām un funkcionālajām prasībām

- sniegt metodisko palīdzību valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un privātpersonām (lietotāju atbalsts, sistēmas, t. sk. lietotāju kontu, administrēšana, izmaiņu un kļūdu labojumu pieteikšana)

- sagatavot dokumentus par Būvniecības informācijas sistēmas darbību, t. sk. izejošo korespondenci saistībā ar sistēmas darbības procesu nodrošināšanu

- sniegt atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem tiesību aktu projektiem savas kompetences ietvaros

Prasības:

- augstākā izglītība (vēlams informācijas tehnoloģijās)

- vēlama pieredze valsts pārvaldē, IS izstrādes un/vai uzturēšanas projektos

- pieredze informācijas sistēmu analīzē, ieviešanā un testēšanā

- par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem, to analīze

- prasmes savu redzējumu ar darbu saistītos jautājumos dokumentēt strukturētā veidā, lietišķā valodā

- iniciatīva, komunikācijas un sadarbības prasmes

- teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas

Piedāvājam:

- atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- profesionālu, draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus ar darbavietu Rīgas centrā

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) 10 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas iesniegt Ekonomikas ministrijai (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@em.gov.lv, fakss 67280882. Tālr. uzziņām 67013183.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/127.AKR1

Ekonomikas ministrija paziņo, ka 2015.gada 9.jūnijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais konkurss uz vakanto Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas vecākā referenta amatu noslēdzies bez rezultāta.


OP 2015/127.AKR2

Veselības ministrija informē, ka 2015.gada 25.jūnijā Juridiskās nodaļas juriskonsulta amatā konkursa kārtībā iecelts DZINTARS ARBIDĀNS.


OP 2015/127.AKR3

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Juridiskā departamenta Iepirkumu pārbaužu nodaļas valsts pārvaldes juriskonsulta amatā no 2015.gada 25.jūnija (uz nenoteiktu laiku) konkursa kārtībā iecelts JĀNIS KRŪMS.


OP 2015/127.AKR4

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra paziņo, ka 20.05.2015. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Nr. 97 (5415), izsludinātais konkurss uz Rīgas pilsētas Latgales nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatu (3 vakances uz nenoteiktu laiku) noslēdzies bez rezultāta.


OP 2015/127.AKR5

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra paziņo, ka Rīgas pilsētas Latgales nodaļas Klientu apkalpošanas daļas inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatā uz noteiktu laiku konkursa kārtībā 27.06.2015. iecelts ROLANDS KĀPOSTIŅŠ.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)