Laidiens: 01.07.2015., Nr. 126

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/126.AKK1

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA izsludina konkursu uz vakanto Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektora/-es vietu

Pretendentiem līdz 19.09.2015. jāiesniedz SIA BSA Valdei adresēts pieteikums, dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā, administratīvā darba pieredze ne mazāk ka 5 gadi strādājot augstskolā vadošos administratīvos amatos, diploma kopija par austāko izglītību, dokumentu noraksti, kas apliecina zinātniskā vai akadēmiskā grāda piešķiršanu, zinātnisko publikāciju saraksts un BSA vadīšanas un attīstības koncepcija. Pretendentiem dokumentus iesniegt Lomonosova ielā 4, Rīgā, LV-1019, 403. kabinetā. Papildinformāciju var saņemt pa tālr. 67100554.


OP 2015/126.AKK2

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr. 90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Rakstniecības un mūzikas muzeja vadītāja/-as amata vietu uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību)

- vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā

- augstākā līmeņa Latvijas Republikas valsts valoda un vismaz divu (tai skaitā angļu valoda) svešvalodu zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, svešvalodām mutvārdu saziņas prasmēs B1 līmenis) atbilstoši Europass valodu pašnovērtējumu tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase

- labas zināšanas un izpratne par muzeju darbību/muzeju funkcijām

- ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes

- labas darba organizācijas un vadības prasmes

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2015. gada 20. jūlijam jānosūta pieteikums pa pastu vai jāiesniedz personīgi (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā 21. kabinetā K. Valdemāra ielā 11A, Rīgā, vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv ar norādi "Pieteikums konkursam uz Rakstniecības un mūzikas muzeja direktora amatu" šādi dokumenti:

- pieteikuma anketa (pieejama Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv sadaļā "Vakances")

- parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas)

- augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

- pretendenta izstrādāts Rakstniecības un mūzikas muzeja darbības attīstības piedāvājums pieciem gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms - līdz desmit A4 formāta lapas)

- kā arī citi dokumenti, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot

Tālrunis uzziņām 67330218.


OP 2015/126.AKK3

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes kolektīvam!

Piedāvātais amats - Uzņēmumu statistikas departamenta Uzņēmumu finanšu un investīciju statistikas daļas vecākais/-ā referents/-e

Pamatpienākumi:

- statistisko apsekojumu sagatavošana, datu kontrole, apstrāde un analīze

- kopsavilkuma datu analīze un sagatavošana publicēšanai

- konsultācijas respondentiem par apsekojuma metodoloģiju

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai statistikā

- darba pieredze ar statistiku vai ekonomiku saistītā jomā ilgāka par gadu

- pieredze darbā ar datubāzēm

- datorprasmes (MS Office aplikācijas: Word, Excel, Access)

- labas angļu valodas zināšanas

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Pretendenta aptaujas lapas un apliecinājuma veidlapu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām var saņemt Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr. 90000069830) Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, kā arī CSP mājaslapas www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi". Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), uz e-pasta adresi personals@csb.gov.lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Konsultācijas pa tālr. 67366851.


OP 2015/126.AKK4

Valsts vides dienests (reģ. Nr. 90000017078) izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Radiācijas drošības centra Inspekcijas daļas inspektors/-e (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku, darbavieta Rīgā)

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība fizikā, ķīmijā, bioloģijā vai medicīnā

- pieredze darbā ar jonizējošu starojumu, ar kodolreaktoru, kodoldegvielas pārstrādes cikla vai radioaktīvo atkritumu pārstrādes uzņēmumu projektēšanu un ekspluatāciju saistītas mācību programmas apgūšana vai apgūta radiācijas ķīmija, radioķīmija, radiobioloģija, kodolfizika, radiācijas fizika, medicīnas fizika, vai iegūts radiologa sertifikāts radiodiagnostikā vai radioterapijā, kā arī atbilstošā pieredze amatā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu valodas un krievu valodas zināšanas attiecīgajā profesionālajā jomā

- labas prasmes strādāt ar standarta biroja programmatūru

- izpratne par administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu procesu, kā arī dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu valsts iestādē

- zināšanas par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvajiem aktiem tiks uzskatīta kā priekšrocība

Galvenie amata pienākumi:

- pildīt Valsts civildienesta likumā noteiktos ierēdņa pienākumus

- veikt inspekcijas pārbaudes vietās, kur notiek darbības ar radioaktīvajām vielām

- sastādīt pārbaudes aktus un administratīvo pārkāpumu protokolus par pārbaudes rezultātiem

Piedāvājam atalgojumu no 544 euro pirms nodokļu nomaksas.

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, autovadītāja apliecības kopiju, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) 10 dienu laikā no publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Valsts vides dienestam, adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (ar norādi "Konkursam - RDC inspektors"), iesniegt personīgi Lietvedības daļā (1. stāvā) vai sūtīt uz e-pasta adresi vvd@vvd.gov.lv . Tālr. uzziņām 67084203.


OP 2015/126.AKK5

Ja esi gatavs jauniem izaicinājumiem un vēlies nodarboties ar patērētāju tiesību jautājumiem finanšu pakalpojumu jomā - nāc strādāt uz Patērētāju tiesību aizsardzības centru!

2012. gada 8. novembrī Saeima pieņēma Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu. Lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību un sakārtotu ārpustiesas parādu piedziņas nozari, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) šo funkciju īstenošanai izsludina konkursu uz Finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas juriskonsulta/-es amatu (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku) centrālajā iestādē Rīgā

Pretendentam izvirzītās galvenās prasības:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība

- atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām

- praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta amatā, ne mazāka par vienu gadu

- zināšanas finanšu pakalpojumu un patērētāju tiesību jomā

- ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas spējas

- labas angļu valodas zināšanas

- vēlama valsts pārvaldi un administratīvo procesu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana

- vēlama prasme sagatavot administratīvo aktu projektus

- praktiskā darba pieredze patērētāju tiesību aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

Juriskonsulta amata pienākumi:

- dalība parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēju licencēšanā un ārpustiesas parādu atgūšanu reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzībā

- patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzība finanšu pakalpojumu jomā

- administratīvo aktu sagatavošana

- iestādes pārstāvība tiesā

- iesniegumu izskatīšana

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- mēnešalgu 9. algu grupai noteiktajās robežās un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas

- darbu ļoti draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas sūtīt uz e-pasta adresi ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). Uzziņas pa tālruni 67388633.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/126.AKR1

Iepirkumu uzraudzības birojs paziņo, ka konkursa kārtībā Kontroles departamenta vecākās referentes ierēdnes amata vietā uz nenoteiktu laiku no 2015.gada 29.jūnija iecelta EVIJA ŠEFERE.


OP 2015/126.AKR2

Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē konkursa kārtībā uz vakanto Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vecākā inspektora vietu (uz ierēdņa prombūtnes laiku) no š.g. 1.jūlija iecelta DĀRTA STEPIŅA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)