Laidiens: 30.06.2015., Nr. 124

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2015/124.US1

Priekuļu novada Liepas pagasta pārvalde brīdina un lūdz dzīvokļa Nr. 104 Maija ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, bijušo īrnieci SARMU CEKULI, dzim. 24.10.1965., viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas samaksāt kopējo parādu par dzīvokļa īri un sniegtajiem pakalpojumiem, kas izveidojies par laika periodu 2012. gada 1. marta līdz 2013. gada 10. jūnijam, kurā minētā persona īrēja dzīvojamās telpas saskaņā ar noslēgto īres līgumu, un uz 2015. gada 15. jūniju ir: pamatparāds EUR 1101,26, maksājuma nokavējuma % netika aprēķināti, kopā - 1101,26 EUR (viens tūkstotis viens simts viens euro un 26 centi). Parāda nesamaksāšanas gadījumā Priekuļu novada Liepas pagasta pārvalde sniegs prasību tiesā par parāda un ar to saistīto nodevu piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)