Laidiens: 15.06.2015., Nr. 115 (5433)

Promocijas darbi

OP 2015/115.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gada 30. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Rīgā, Alberta ielā 10, 313. telpā, notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs LINDA ANSONE-BĒRTIŅA. Tēma: "V un VI grupas metaloīdu sorbcijas izpēte uz modificētiem biomateriālu sorbentiem".

Recenzenti: Prof. Dr. hab. chem. Andris Zicmanis, LU ĶF; Dr. sc. ing. Kristīna Tihomirova, RTU; Dr. geogr. Ilga Kokorīte, LU Bioloģijas institūts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulvārī 19, kā arī internetā LU mājaslapā.


OP 2015/115.PM2

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gada 8. jūlijā plkst. 13.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē Rīgā, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, notiks LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs ANDREJS SABANSKIS. Temats: "Gāzes plūsmas ietekmes uz zonas formu un piemaisījumu pārnesi modelēšana peldošās zonas procesā".

Recenzenti:

- Dr. phys, Andris Jakovičs, LU;

- Dr. phys. Maksims Kirpo, WILO SE, Vācija;

- prof. Dr. Peter Dold, Fraunhofer Center for Silicon Photovoltaics, Vācija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210. telpā.


OP 2015/115.PM3

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gada 29. jūnijā plkst. 16.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē Rīgā, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, notiks LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs IEVA TIMROTE. Temats: "Perifērās vizuālās informācijas ietekme uz centrālā uzdevuma izpildi".

Recenzenti:

- Dr. habil. phys, Jānis Spīgulis, LU;

- Dr. biol. Juris Porozovs, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija;

- Dr. ian Michael Tornton, Maltas universitāte, Malta.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210. telpā.


OP 2015/115.PM4

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gada 29. jūnijā plkst. 12.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē Rīgā, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, notiks LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs ILZE ĻIHAČOVA. Temats: "Ādas onkoloģisko patoloģiju novērtējums ar multispektrālās attēlošanas metodēm".

Recenzenti:

- Dr. habil. phys. Ivars Lācis, LU;

- Dr. phys. Aleksejs Kataševs, RTU;

- Dr. biol. Dace Pjanova, LBMC.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210. telpā.


OP 2015/115.PM5

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gada 29. jūnijā plkst. 14.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē Rīgā, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, notiks LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs KAIVA JURAŠEVSKA. Temats: "Psihofizikāla pseidoizohromatiska testa izveide un krāsu izšķirtspējas sliekšņa novērtējums".

Recenzenti:

- Dr. habil. phys., Linards Skuja, LU CFI;

- Dr. phys. Aleksejs Kataševs, RTU;

- Dr. habil. psuch. Galina Paramei, Liverpūles Hope Universitāte, Anglija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210. telpā.


OP 2015/115.PM6

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gada 8. jūlijā plkst. 15.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē Rīgā, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, notiks LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs VADIMS GEŽA. Temats: "Stratificētas elektromagnētiski ierosinātas plūsmas izpēte šķidrajos metālos".

Recenzenti:

- Dr. phys., Jānis Virbulis, LU;

- Dr. Kaspars Dadzis, Solar World Gmbh, Vācija;

- prof. Dr.-Ing. habil. Christian Karcher, Ilmenau tehniskā universitāte, Vācija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210. telpā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)