Laidiens: 15.06.2015., Nr. 115 (5433)

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2015/115.PD1

AS "Augstsprieguma tīkls"

IZSLUDINA SARUNU PROCEDŪRU

"Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana AS "Augstsprieguma tīkls" objektos" (ID Nr. LE500711S/15-35/1).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 21. jūlijs plkst. 14.00.

Informācija par sarunu procedūru: http://www.ast.lv/lat/par_ast/iepirkuma_proceduras/.

Ieinteresētie pretendenti sarunu procedūras nolikumu var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz zemāk norādīto e-pasta adresi vai faksa numuru, norādot sarunu procedūras nosaukumu, potenciālā pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu un e-pasta adresi.

Kontaktpersona - Iepirkumu un juridiskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu grupas projektu vadītāja Jana Purmale, tālr. 67725355, fakss 67728858, e-pasta adrese: ast@ast.lv, Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073.


OP 2015/115.PD2

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12, LV-1230

IZSLUDINA KANDIDĀTU ATLASI SARUNU PROCEDŪRAI

"Rīgas TEC-2 elektroiekārtu uzturēšanas remonts 2016.-2017. gadā" (ID Nr. IPR-31002)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2015. gada 13. jūlijam plkst. 13.00.

Informācija par sarunu procedūru - Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā www.iub.gov.lv.

Sarunu procedūras kandidātu kvalifikācijas (atlases) nolikumu elektroniski var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: tatjana.kromane@latvenergo.lv.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītāja Tatjana Kromāne, tālr. 67728253, fakss 67728880, e-pasta adrese: tatjana.kromane@latvenergo.lv.


OP 2015/115.PD3

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12, LV-1230

IZSLUDINA KANDIDĀTU ATLASI SARUNU PROCEDŪRAI

"Rīgas TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2016.-2017. gadā" (ID Nr. IPR-31191)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2015. gada 13. jūlijam plkst. 11.00.

Informācija par sarunu procedūru - Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā www.iub.gov.lv.

Sarunu procedūras kandidātu kvalifikācijas (atlases) nolikumu elektroniski var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi tatjana.kromane@latvenergo.lv.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītāja Tatjana Kromāne, tālr. 67728253, fakss 67728880, e-pasta adrese: tatjana.kromane@latvenergo.lv.


OP 2015/115.PD4

Paziņojums

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija izsludina granta projektu konkursu:

"Atbalsts Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem attīstības sadarbības, attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projektiem Latvijas Republikā un Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs''

Granta projektu konkursā ir noteiktas šādas prioritārās saņēmējvalstis - attīstības sadarbības projektiem - jebkura valsts, tomēr izvērtēšanas kārtībā priekšroka tiks dota projektiem Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs. Attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projektiem - Latvijas Republika.

Pieteikties konkursam var biedrības, nodibinājumi un sociālie partneri.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 6. jūlijs plkst. 17.00. Konkursa nolikums un tā pielikumi atrodami Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas interneta mājaslapā (www.mfa.gov.lv). Tālrunis informācijai 67015970.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)