Laidiens: 09.06.2015., Nr. 111 (5429)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/111.AKK1

Valsts augu aizsardzības dienests (reģ. Nr. 90000042982) izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Augu aizsardzības departamenta Integrētās augu aizsardzības daļas vecākais/-ā referents/-e

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība lauksaimniecībā

- darba pieredze agronoma profesijā

- zināšanas par augu aizsardzības un integrētās augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem

- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes

- prasme strādāt ar datoru

- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību

Galvenie darba uzdevumi:

- apkopot no reģionu speciālistiem iesūtīto informāciju par kaitīgo organismu izplatību Latvijā

- izstrādāt iekšējos normatīvos aktus augu kaitēkļu un slimību monitoringa un prognožu jomā

- uzturēt un veidot augu kaitēkļu un slimību izplatības ilggadīgo novērojumu datu bāzi un veikt analīzi par kaitīgo organismu izplatības tendencēm

- nodrošināt ieinteresētās personas ar informāciju par kaitīgajiem organismiem, to bioloģiju un ierobežošanas pasākumiem, sniegt informāciju par reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Ierēdņa dienesta vieta: Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamentā 20 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219, fakss 67027302 vai e-pasta adrese: personals@vaad.gov.lv.


OP 2015/111.AKK2

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas vecākā/-ās referenta/-es amatu

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā juridiskā izglītība

- ar mājokļu jomu saistīto normatīvo aktu galveno prasību pārzināšana

- pieredze darbā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas analītiskās un komunikācijas prasmes

Amata pienākumi:

- piedalīties Ministru kabineta rīkojumu projektu sagatavošanas procesā, ievērojot likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktās prasības

- nodrošināt rīkojumu projektu saskaņošanas procesu (izvērtēt saņemtos atzinumus, vienoties ar iesaistītajām institūcijām par atbilstošākajiem risinājumu variantiem, iesniegt rīkojumu projektus apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē) atbilstoši Ministru kabineta kārtības rullī noteiktajai kārtībai

- nodrošināt informācijas apmaiņu ar valsts akciju sabiedrību "Privatizācijas aģentūra"

- izvērtēt valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" iesniegtos rezultatīvos rādītājus

- kontrolēt un pārraudzīt privatizācijas sarakstu apriti

- sniegt priekšlikumus par kompetencē esošajām jomām turpmākās attīstības nodrošināšanā

- izskatīt no fiziskām un juridiskām personām saņemtos iesniegumus par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem, kā arī nodrošināt savlaicīgu atbilžu sagatavošanu

- piedalīties darba grupu, komisiju, komiteju un padomju darbā

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV ar galveno darba pienākumu aprakstu un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) 10 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas iesniegt Ekonomikas ministrijai (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@em.gov.lv, fakss 67280882. Tālr. uzziņām 67013183.


OP 2015/111.AKK3

Lauku atbalsta dienests (reģ. Nr. 90000794228, www.lad.gov.lv) aicina darbā uz nenoteiktu laiku analītisku un precīzu KONTROLES DEPARTAMENTA PLATĪBU KONTROLES METODIKAS UN UZRAUDZĪBAS DAĻAS VECĀKO REFERENTU/-I (ierēdņa amats)

Tu esi gatavs strādāt dinamisku darbu ārpus biroja telpām? Tev piemīt tādas īpašības kā rūpība un atbildīga attieksme pret darba pienākumiem? Tev ir labas komunikācijas prasmes? Tu spēj operatīvi rīkoties un patstāvīgi pieņemt piemērotus lēmumus nestandarta situācijās?

Ja vari uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem atbildēt piekrītoši, tad piesakies un kļūsti par daļu no Dienesta komandas!

Tavi pienākumi būs:

- veikt kvalitātes uzraudzību Dienesta reģionālo struktūrvienību veiktajām platību maksājumu pārbaudēm uz vietas

- nodrošināt pārbaudēm uz vietas nepieciešamo informācijas tehnoloģiju sistēmu aktualizāciju

- veikt informācijas apkopošanu un regulāru atskaišu sagatavošanu

- sniegt metodisko atbalstu reģionālo struktūrvienību darbiniekiem par mērinstrumentu lietošanu, informācijas tehnoloģiju sistēmu darbību un platību pārbaudēm uz vietas

Mēs no tevis sagaidām:

- atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstāko izglītību (vēlama inženierzinātnes vai ekonomikas nozarē)

- profesionālo pieredzi atbilstoši darbības jomai (vēlama pēdējo 5 gadu laikā)

- zināšanas par Eiropas Savienības fondu administrēšanu

- teicamas MS Excel zināšanas

- zināšanas un iemaņas darbā ar datu bāzēm (piemēram, ArcGIS, SQL vai UML) (tiks uzskatītas par priekšrocību)

- pieredzi darbā ar GNSS mērinstrumentiem (tiks uzskatītas par priekšrocību)

- labas angļu valodas zināšanas

- labu B kategorijas autovadīšanas prasmi

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- darbavietu Rīgas centrā

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz vai jānosūta 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Lauku atbalsta dienesta Personāla daļai. Adrese: Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981, e-pasta adrese: darbs@lad.gov.lv. Tālr. uzziņām 67027697, 27877187.


OP 2015/111.AKK4

Valsts kase (reģ. Nr. 90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas budžeta finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un finanšu uzskaiti, valsts parāda un aktīvu vadību, kā arī, veicot Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA KLIENTU APKALPOŠANAS DAĻAS VECĀKAIS/-Ā EKSPERTS/-E (2 VAKANCES UZ NOTEIKTU LAIKU)

Galvenie amata pienākumi:

- veikt Valsts kases e-pakalpojumu informācijas sistēmu (eKase, ePlāni, ePārskati) telefonatbalsta operatora pienākumus, sniedzot konsultācijas par sistēmu izmantošanu un informējot par izmaiņām sistēmu funkcionalitātē

- veikt Valsts kases e-pakalpojumu informācijas sistēmās ārējo lietotāju veikto darbību monitoringu

- veikt eKases sistēmā klientu iesniegto maksājumu un budžeta līdzekļu izlietojumu kontroli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai vadībā

- darba pieredze grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas jomā ilgāka par vienu gadu

- darba pieredze klientu apkalpošanas jomā un darbā ar e-pakalpojumu informācijas sistēmām

- zināšanas par budžeta izpildi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un budžeta grāmatvedības principu pārzināšana

- krievu un angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt pastāvīgi, izrādot iniciatīvu

- spēja racionāli plānot un organizēt savu darbu, analītiskā domāšana

- klientorientēta pieeja darbam un labas komunikācijas spējas

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- profesionālās izaugsmes iespējas

Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas ar norādi "KAPAD_KAD_Vards_Uzvards" uz e-pasta adresi personals@kase.gov.lv vai Personāla departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67094377, papildu informācija: tālr. 67094277, www.kase.gov.lv.


OP 2015/111.AKK5

Latvijas Valsts augļkopības institūts (turpmāk - LVAI) izsludina konkursu uz šādām zinātniskā darbinieka vietām:

- 1 (viena) pētnieka vieta Selekcijas un šķirņu izvērtēšanas nodaļā uz pilnu slodzi

Prasības pretendentiem: doktora zinātņu grāds bioloģijā vai lauksaimniecībā, darba pieredze augļaugu selekcijā, Eiropas un pasaules līmenim atbilstošas selekcijas pētījumu metodikas izmantošanā un pilnveidē un šķirņu vērtēšanā vismaz 10 gadi; pieredze pētniecības projektu realizācijā un zinātnisku (t. sk. SCI) publikāciju sagatavošanā, pieredze sadarbībai ar uzņēmējiem augļkopības nozarē.

- 1 (viena) pētnieka vieta Agrotehnisko pētījumu nodaļā uz pilnu slodzi

Prasības pretendentiem: doktora zinātņu grāds bioloģijā vai lauksaimniecībā, darba pieredze augļaugu agrotehnikā (t. sk. augļu koku un ogulāju mēslošanā, apūdeņošanā, vainagu veidošanā u. c.) vismaz 10 gadi; pieredze pētniecības projektu realizācijā un zinātnisku (t. sk. SCI) publikāciju sagatavošanā, pieredze sadarbībai ar uzņēmējiem augļkopības nozarē.

- 2 (divas) pētnieka vietas Augu pataloģijas un entomoloģijas nodaļā uz pilnu slodzi

Prasības pretendentiem:

pētnieks/-e virusoloģijā - maģistra vai doktora zinātņu grāds bioloģijā vai lauksaimniecībā, darba pieredze pētnieciskajā darbā augu virusoloģijā vismaz 7 gadi, t. sk. darbā ar augļaugu vīrusu ierosinātām slimībām; prasmes pielietot molekulārās bioloģijas metodes augu vīrusu pētniecībā; pieredze pētniecības projektu realizācijā un zinātnisku (t. sk. SCI) publikāciju sagatavošanā. Darbs uz pilnu slodzi.

pētnieks/-e entomoloģijā - maģistra vai doktora zinātņu grāds bioloģijā, darba pieredze pētnieciskajā darbā entomoloģijā vismaz 7 gadi, t. sk. darbā ar augļaugu kaitēkļiem; pieredze pētniecības projektu realizācijā un zinātnisku (t. sk. SCI) publikāciju sagatavošanā. Darbs uz pilnu slodzi.

- 1 (viena) pētnieka vieta Augļu un ogu eksperimentālās pārstrādes nodaļā

Prasības pretendentiem: doktora zinātņu grāds ar specializāciju pārtikas nozarē; darba pieredze augļu, ogu un to pārstrādes produktu fizikālo un ķīmisko rādītāju izpētē vismaz 10 gadi; pieredze pētniecības projektu izstrādē, vadīšanā. Pieredze zinātnisko publikāciju sagatavošanā un publicēšanā; pieredze sadarbībai ar uzņēmējiem pārtikas nozarē. Darbs uz pilnu slodzi.

- 1 (viena) vadošā pētnieka vieta Augļu un ogu eksperimentālās pārstrādes nodaļā

Prasības pretendentiem: doktora zinātņu grāds ar specializāciju pārtikas nozarē; darba pieredze pētnieciskajā darbā augļu un ogu pārstrādē, t. sk. jaunu tehnoloģiju un pārtikas produktu izstrādē, tehnoloģisko procesu izpētē vismaz 15 gadi. Pieredze projektu izstrādē, vadīšanā, dalībai pētniecības projektos, t.sk. pieredze darbā ar ES līdzfinansētiem projektiem; pieredze jauno zinātnieku attīstīšanā pārtikas un ar to saistītajās nozarēs, t. sk. bakalauru, maģistra un promocijas darbu zinātniskā vadīšanā, konsultēšanā un recenzēšanā; pieredze zinātnisko publikāciju (t. sk. SCI) sagatavošanā un publicēšanā; pieredze sadarbībai ar uzņēmējiem pārtikas nozarē. Darbs uz pilnu slodzi.

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums par dalību konkursā

- dzīves gājuma apraksts (CV)

- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas

Dokumenti iesniedzami līdz 25.06.2015., nosūtot pa pastu, adrese: Latvijas Valsts augļkopības institūts, Dobelē, Graudu ielā 1, Dobeles nov., LV- 3701, vai uz e-pasta adresi lvai@lvai.lv vai personīgi Dobelē, Graudu ielā 1.

Sīkāka informācija pa tālr. 63722294 vai 63707346.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/111.AKR1

Ekonomikas ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā no 2015.gada 2.jūnija uz nenoteiktu laiku Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Būvniecības politikas nodaļas vecākā eksperta (ierēdņa) amatā iecelts ARTŪRS GRĪNS.


OP 2015/111.AKR2

Satiksmes ministrija informē, ka konkursa kārtībā Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības plānošanas departamenta vecāko referentu amatos 2015.gada 1.jūnijā tika iecelti VALDIS BĀRS un KARINA BOČKIS.


OP 2015/111.AKR3

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Kuldīgas teritoriālās struktūrvienības vecākās referentes amatā no 2015.gada 3.jūnija uz nenoteiktu laiku iecelta MARIKA SKRICKA.


OP 2015/111.AKR4

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Limbažu teritoriālās struktūrvienības vecākā referenta amata konkurss beidzies bez rezultāta.


OP 2015/111.AKR5

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Rīgas teritoriālās struktūrvienības Centra rajona filiāles vecākā referenta amatā no 2015.gada 2.jūnija uz nenoteiktu laiku iecelts UĢIS MEIMERS.


OP 2015/111.AKR6

Valsts probācijas dienests paziņo, ka Rīgas teritoriālās struktūrvienības Piespiedu un sabiedriskā darba daļas vecākās referentes amatā no 2015.gada 2.jūnija uz nenoteiktu laiku iecelta SANDRA ŠIDLOVSKA.


OP 2015/111.AKR7

Zāļu valsts aģentūra paziņo, ka konkursa kārtībā 2015.gada 3.jūnijā Zāļu reģistrācijas departamenta Procedūru koordinācijas nodaļas Informācijas uzraudzības sektora vadītājas amatā iecelta KRISTĪNE KAZAKA.


OP 2015/111.AKR8

Aizsardzības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību nodaļas vecākā referenta amatā 01.06.2015. iecelts ARTIS MEDALJĒ.


OP 2015/111.AKR9

Aizsardzības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Juridiskā departamenta Privāto tiesību nodaļas vecākās referentes amatā (uz noteiktu laiku) 01.06.2015. iecelta ZANE BEĻAVSKA.


OP 2015/111.AKR10

Finanšu ministrijā konkursa kārtībā Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta Iepirkumu, līgumu un darbības nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieces ierēdnes amatā no 2015. gada 1. jūnija iecelta SANDRA OZOLA.


OP 2015/111.AKR11

Finanšu ministrijā konkursa kārtībā Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadības nodaļas vecākās ekspertes ierēdnes amatā uz noteiktu laiku no 2015. gada 28. maija iecelta AĻESJA BORISEVIČA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)