Laidiens: 04.06.2015., Nr. 108 (5426)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2015/108.KM1

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAFIKO.LV" (vienotais reģistrācijas numurs 40103284737, juridiskā adrese: Maiznīcas iela 3-4, Rīga, LV-1001), turpmāk saukta - Sabiedrība, paziņo, ka 2015.gada 29.maijā Sabiedrības dalībnieks pieņēma lēmumu samazināt Sabiedrības pamatkapitālu par LVL 50 000 (piecdesmit tūkstoši lati). Pēc pamatkapitāla samazināšanas Sabiedrības pamatkapitāls būs LVL 1 150 000 (viens miljons viens simts piecdesmit tūkstoši lati). Kreditoru prasījumi piesakāmi viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", korespondenci nosūtot uz šajā paziņojumā norādīto Sabiedrības juridisko adresi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)