Laidiens: 02.06.2015., Nr. 106

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/106.AKK1

Valsts tiesu ekspertīžu birojs izsludina atklātu konkursu uz specializētā valsts civildienesta ierēdņa amatu - Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta tiesu eksperts/-e

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- Tiesu ekspertu likumā noteiktajā kārtībā apliecināta tiesu eksperta kvalifikācija

- vismaz gada tiesu eksperta palīga darba pieredze

- augsta atbildības izjūta, koncentrēšanās spēja

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu un argumentēt savu viedokli

- labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas

- prasme strādāt ar datoru

Gaidām motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu, izglītību un tiesu eksperta tiesības apliecinošu dokumentu kopijas 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Fakss 67517749, e-pasta adrese: vteb@vteb.gov.lv.


OP 2015/106.AKK2

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vakancēm - 6 pētnieka vietas un 4 zinātniskā asistenta vietas

Nosacījumi: doktora vai maģistra grāds vai tiem atbilstoša izglītība, iepriekšēja pieredze meža izpētes darbā

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

- iesniegums LVMI Silava Zinātniskajai padomei

- dzīves gājuma apraksts (CV)

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Dokumenti iesniedzami mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas datuma laikrakstā LVMI Silava sekretariātā Salaspilī, Rīgas ielā 111, 217. Istabā, vai nosūtāmi pa pastu; adrese: LVMI Silava, Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 (ar norādi - Akadēmisko amatu konkursam). Sīkāka informācija par konkursu, rakstot uz e-pasta adresi inst@silava.lv.


OP 2015/106.AKK3

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir drošs un uzticams partneris projektu īstenošanā jau vairāk nekā 15 gadus.

Esam finanšu ministra pakļautības tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic sadarbības iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā un citu Eiropas Savienības piešķirto līdzekļu administrēšanā, šobrīd administrējot finanšu instrumentus vairāk nekā 5,5 miljardu euro apmērā.

Darbības paplašināšanās ietvaros aicinām pievienoties mūsu komandai vecāko ekspertu/-i (3 ierēdņa amata vietas) Programmu vadības un uzraudzības departamenta Programmu uzraudzības un stratēģiskās plānošanas nodaļā

Tavi darba pienākumi būs:

- pārzināt un analizēt Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu ieviešanas nosacījumus, Eiropas Savienības fondu normatīvo bāzi un plānošanas dokumentus, sniegt priekšlikumus Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu ieviešanas nosacījumu pilnveidošanai, kā arī aģentūras iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai un pielāgošanai atbilstoši Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu nosacījumiem

- savas kompetences ietvaros nodrošināt aģentūras pārstāvību Eiropas Savienības fondu plānošanas un ieviešanas dokumentu izstrādes un saskaņošanas procesā

Mēs sagaidām, ka tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams ekonomikā, vadības vai tiesību zinātnē)

- laba izpratne par Eiropas Savienības fondu administrēšanas sistēmu Latvijā

- pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu vadību

- laba izpratne un pieredze iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādē

- labas angļu valodas zināšanas

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

- iniciatīva, augsta atbildības izjūta, labas argumentācijas spējas

- spēja un vēlme nepārtraukti, kā arī patstāvīgi mācīties

Mēs piedāvājam:

- iespēju pievienoties mūsdienīgai, uz attīstību orientētai valsts pārvaldes iestādei un profesionālai un motivētai komandai

- iegūt neatsveramu darba pieredzi un iespēju profesionāli attīstīties

- dinamisku darba vidi

- stabilu atalgojumu

- sociālās garantijas

- darbavietu Rīgas centrā

Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mūsu komandas, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Adrese: Smilšu ielā 1, 152. kabinetā, Rīgā, LV-1919, e-pasta adrese: cfla@cfla.gov.lv, fakss 67357841.


OP 2015/106.AKK4

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākais/-ā referents/-e (uz noteiktu laiku)

Prasības amata vietas pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (vēlams ekonomikā, juridiskajās zinātnēs, socioloģijā vai politoloģijā)

- zināšanas par dzimumu līdztiesības jautājumiem

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes

- darba vai prakses pieredze ar sociālās politikas vai dzimumu līdztiesības jautājumiem - tiks uzskatīta par priekšrocību

- pieredze semināru vadīšanā un lekciju lasīšanā - tiks uzskatīta par priekšrocību

- pieredze valsts pārvaldes darbā - tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas datora (MS Office programmatūra) lietošanas prasmes

Amata pienākumi:

- piedalīties attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu dzimumu līdztiesības jomā izstrādē

- sagatavot nacionālos pārskatus un ziņojumus par spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem dzimumu līdztiesības jomā un dzimumu līdztiesības aspektiem dažādu nozaru politikās

- sniegt atzinumus par Labklājības ministrijas struktūrvienību un citu ministriju izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, izvērtējot tos no dzimumu līdztiesības aspekta

- pārstāvēt Latvijas Republikas intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās institūcijās un to darba grupās un ekspertu komitejās dzimumu līdztiesības jomā

- izvērtēt iespējas piesaistīt finansējumu dzimumu līdztiesības politikas attīstībai sadarbības programmu un projektu ietvaros, iniciēt projektu pieteikumu iesniegšanu, nepieciešamības gadījumā pārraudzīt projektu īstenošanu atbilstoši finanšu palīdzības sniedzēju prasībām

- sagatavot un/vai sniegt viedokli par tiesību normu interpretāciju un piemērošanu dzimumu līdztiesības jomā

- organizēt Dzimumu līdztiesības komitejas darbu, nodrošināt sekretariāta funkcijas

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām un angļu valodas zināšanu apliecinošu sertifikātu jāiesniedz 15 dienu laikā no paziņojuma ievietošanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi anita.budovska@lm.gov.lv vai pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālr. uzziņām 67021505 vai 67021629.


OP 2015/106.AKK5

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu - Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākais/-ā eksperts/-e (uz nenoteiktu laiku)

Prasības amata vietas pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (vēlams ekonomikā, vadības zinātnēs vai politoloģijā)

- zināšanas politikas plānošanas un novērtēšanas metodikā

- labas angļu valodas zināšanas

- sadarbības, plānošanas, organizatora, komunikācijas un analītiķa prasmes

- labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes

- pieredze valsts pārvaldes darbā - tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas datora (MS Office programmatūra) lietošanas prasmes

Amata pienākumi:

- kompetences ietvaros nodrošināt Labklājības ministrijas viedokļa pārstāvību publisko pakalpojumu tiesiskā regulējuma un sistēmiskā ietvara izstrādes procesā

- regulāri sadarboties ar ministrijas padotības iestādēm publisko pakalpojumu un vienas pieturas aģentūras principa jautājumos

- uzturēt aktuālu informāciju par labklājības nozares institūciju sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, kā arī regulāri izvērtēt informācijas aktualitāti portālā Latvija.lv

- uzturēt noteiktu procesu (vadības un atbalsta) vadības sistēmu ministrijā

- izstrādāt publisko gada pārskatu, sadarbībā ar citām ministrijas struktūrvienībām

- piedalīties analītisku pārskatu, informatīvo materiālu un statistisko biļetenu izstrādē, ziņojumu sagatavošanā, tai skaitā arī Eiropas Savienības institūcijām un citām starptautiskajām organizācijām, veicot statistiskās un makroekonomiskās informācijas analīzi

- piedalīties politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu, kas nodrošina labklājības attīstību, izstrādes un ieviešanas koordinācijas procesos

- izvērtēt un sniegt atzinumus par citu ministrijas struktūrvienību un valsts pārvaldes institūciju sagatavoto politikas plānošanas dokumentu, normatīvo aktu un metodisko materiālu projektiem departamenta kompetences jautājumos

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošu dokumentu kopijām un angļu valodas zināšanu apliecinošu sertifikātu jāiesniedz 15 dienu laikā no paziņojuma ievietošanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi anita.budovska@lm.gov.lv vai pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālr. uzziņām 67021505 vai 67021629.


OP 2015/106.AKK6

Valsts vides dienests (reģ. Nr. 90000017078) aicina pievienoties savai komandai uz nenoteiktu laiku Budžeta un finanšu daļas vadītāju

Galvenie amata pienākumi:

- vadīt Budžeta un finanšu daļu

- nodrošināt Valsts vides dienesta budžeta projekta sagatavošanu

- nodrošināt izdevumu tāmju un tām nepieciešamo aprēķinu sagatavošanu un saskaņošanu

- kontrolēt dokumentu savlaicīgu un pareizu noformēšanu un veicamo finanšu operāciju likumību

- kontrolēt finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši piešķirtajiem asignējumiem un paredzētajiem mērķiem

- nodrošināt pamatlīdzekļu, inventāra un citu materiālo vērtību saglabāšanas kontroli

- izstrādāt iekšējos normatīvos aktus par finanšu un grāmatvedības jautājumiem

Pretendentam izvirzītās prasības:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība finanšu vai ekonomikas jomā

- vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu vai budžeta plānošanas jomā valsts pārvaldes iestādē

- zināšanas par budžeta iestādes finansēšanas kārtību un budžeta izlietojuma kontroli

- zināšanas par normatīvajiem aktiem finanšu un grāmatvedības jomā

- prasmes vadīt darbiniekus

- ļoti labas komunikācijas prasmes

- ļoti labas iemaņas darbā ar standarta datorprogrammām

- augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi plānot un pieņemt lēmumus, spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Piedāvājam atalgojumu no 900 euro pirms nodokļu nomaksas.

Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) 15 dienu laikā no publicēšana izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Valsts vides dienestam Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (ar norādi "Pieteikums - Budžeta un finanšu daļas vadītājs"), vai iesniegt personīgi Valsts vides dienesta Lietvedības daļā, vai sūtīt uz e-pasta adresi vvd@vvd.gov.lv. Kontaktinformācija pa tālr. 67084203.


OP 2015/106.AKK7

Valsts zemes dienests (reģ. Nr. 90000030432) ir valsts institūcija, kas savas kompetences ietvaros pārzina zemes kā nacionālās bagātības un ar to saistīto objektu valsts uzskaiti un pārraudzību, lai nodrošinātu tās sekmīgu izmantošanu un aizsardzību.

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka/-es amatu (darbinieka amats uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

- organizēt Valsts zemes dienesta informācijas sistēmu (turpmāk - IS) drošības politikas izstrādi

- kontrolēt Valsts zemes dienesta IS drošības politikas izpildi

- izstrādāt Valsts zemes dienesta IS drošības dokumentus

- nodrošināt IS risku analīzes veikšanu

- nodrošināt Valsts zemes dienesta informācijas sistēmu resursu klasificēšanu

- reģistrēt un analizēt drošības incidentus

- informēt Valsts zemes dienesta darbiniekus par iespējamiem drošības riskiem un to novēršanas pasākumiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- darbības sfērai atbilstoša augstākā profesionālā izglītība

- teorētiskā un praktiskā pieredze Informācijas tehnoloģiju un IS drošības jomā

- spēja analizēt esošo situāciju IS sfērā un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai

- spēja sagatavot dokumentāciju par IS drošības jautājumiem

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros

- krievu un angļu valodas zināšanas

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- darbu Rīgā, 11. novembra krastmalā 31

- bruto darba algu no 883 euro līdz 1174 euro

- sociālās garantijas

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

Pretendentiem pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pasta adresi konkurss@vzd.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67038614.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/106.AKR1

Datu valsts inspekcija paziņo, ka konkursa kārtībā Pirmās uzraudzības daļas juriskonsulta amatā no 2015.gada 1.jūnija uz nenoteiktu laiku iecelts MATĪSS LIEPIŅŠ.


OP 2015/106.AKR2

Satiksmes ministrija informē, ka konkursa kārtībā Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta Valsts autosatiksmes infrastruktūras attīstības projektu nodaļas vecākā referenta amatā 2015. gada 21.maijā iecelts VILNIS PREIMANIS.


OP 2015/106.AKR3

Valsts zemes dienests paziņo, ka 2015.gada 5.maijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais konkurss uz vakanto Valsts zemes dienesta informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka amatu (darbinieka amats uz nenoteiktu laiku) noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)