Laidiens: 29.05.2015., Nr. 104 (5422)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/104.UT1

Rēzeknes tiesā ir ierosināta civillieta Nr. C26098815 Olgas Vasiļjevas, dzim. 1973. gada 31. jūlijā, prasībā pret Aldi Laizānu, dzim. 1984. gada 18. martā, kuram nav deklarētās dzīvesvietas adreses Latvijā, bet pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir A. Upīša ielā 55, Rēzeknē, LV-4601, ar trešo personu Sergeju Treņinu, dzim. 1977. gada 20. jūlijā, par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu. Atbildētāju ALDI LAIZĀNU tiesa uzaicina ierasties uz tiesas sēdi 2015. gada 30. jūnijā pulksten 10.00 Rēzeknes tiesā Rēzeknē, Dārzu ielā 24, 4. zālē. Neierašanās gadījumā lietu var izskatīt bez atbildētāja piedalīšanās.


OP 2015/104.UT2

Rīgas rajona tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr. C33259315 AS "Rīgas namu apsaimniekotājs" maza apmēra prasībā pret Mihailu Štolceru, dzim. 1985. gada 21. oktobrī, par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam MIHAILAM ŠTOLCERAM, kura dzīvesvietas adrese Skolas ielā 13-44, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2121, ka prasība tiks skatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2015.gada 16.septembrī. Spriedums lietās par maza apmēra prasībām pārsūdzams apelācijas kārtībā. Tiesa informē, ka atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2015/104.UT3

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina ANDRI VISOCKI, dzim. 1971. gada 22. maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Rīga, Sarkandaugavas iela 25-1, ierasties 2015. gada 19. augustā plkst. 10.00 uz tiesas sēdi Rīgā, Lomonosova ielā 10, 2. stāvā, 204. tiesas zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C294889/15 Olgas Mihaļovas prasībā par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)