Laidiens: 28.05.2015., Nr. 103 (5421)

Promocijas darbi

OP 2015/103.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015. gada 18. jūnijā plkst. 10.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā, notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā LIENE BATŅA aizstāvēs promocijas darbu ,,Skolas kora diriģenta profesionālās pašpieredzes pilnveidošanās pedagoģiskajā procesā augstskolā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai augstskolu pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzenti: profesore Dr. paed. Inese Jurgena (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesore Dr. paed. Baiba Briede (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); profesore Dr. paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā www.rpiva.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)