Laidiens: 26.05.2015., Nr. 101

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2015/101.PD1

 

 

 

 

 

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

 Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Kontrole uz izpilde" saskaņā ar 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un 2015. gada 22. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole uz izpilde"".

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015. gada 26. jūnija līdz 2015. gada 27. jūlijam. Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 415 000,00 (četri simti piecpadsmit tūkstoši euro). Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums ir viens gads no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā (tālr. 67027693, 67027235). Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.


OP 2015/101.PD2

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230

IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU

"Klientu apkalpošanas zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde" (ID Nr. IPR-30212)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2015.gada 7.jūlijam plkst. 10.00.

Informācija par atklātu konkursu - AS "Latvenergo" mājaslapā http://www.latvenergo.lv. Nolikumu var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi ivars.runkovskis@latvenergo.lv. Rakstiskajā pieprasījumā jānorāda: uzņēmuma nosaukums, rekvizīti, kontaktpersona, tālrunis, fakss, e-pasta adrese.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītājs Ivars Runkovskis, tālr. +371 67728267, fakss +371 67728880, e-pasta adrese: ivars.runkovskis@latvenergo.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)