Laidiens: 25.05.2015., Nr. 100 (5418)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/100.AKK1

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz ierēdņa/-es amata vietu uz nenoteiktu laiku - Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļas vecākais/-ā eksperts/-e

Galvenie amata pienākumi:

- Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgus attīstības tendenču un darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognožu analīze

- analītisku pārskatu un ziņojumu izstrāde par valsts makroekonomisko stāvokli, tautsaimniecības struktūru un tās attīstības dinamiku, darba tirgus attīstības tendencēm un monetāro politiku valstī

- tautsaimniecības analīzes un prognozēšanas vajadzībām nepieciešamo modeļu un datu bāžu uzturēšana

- politikas dokumentu (stratēģiju, koncepciju, plānu u. c.) un normatīvo aktu izstrādāšana

- dokumentu redakcionāla pārbaude un rediģēšana (t. sk. dokumentu angļu valodā)

- ekspertīžu veikšana par Ekonomikas ministrijas un citu institūciju izstrādātajiem dokumentiem un normatīvo aktu projektiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs

- padziļinātas zināšanas makroekonomiskajā analīzē, kā arī izpratne par ekonomiskajiem procesiem Latvijā un pasaulē

- darba pieredze analītisko pārskatu sagatavošanā makroekonomikas un/vai darba tirgus jomās

- pieredze darbā ar liela apjoma statistiskās informācijas apstrādi un analīzi, pārzināt statistiskās analīzes metodes

- lietotāja līmeņa prasmes darbā ar datu apstrādes un analīzes specializēto programmatūru (MS Excel, MS Access, SPSS, Eviews u. c.)

- teicamas analītiskās un komunikācijas prasmes

- teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas

- pieredze darbā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) 10 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publicēšanas iesniegt Ekonomikas ministrijai (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@em.gov.lv, fakss 67280882. Tālr. uzziņām 67013183, 67013068.


OP 2015/100.AKK2

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šādu amatu - Plānošanas un analīzes departamenta Sabiedrisko attiecību speciālists/-e (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja tici, ka būvju drošība ir svarīga nākamajām paaudzēm, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:

- plānot un koordinēt iestādes oficiālās informācijas sagatavošanu un izplatīšanu plašsaziņas līdzekļos

- izstrādāt iestādes iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģiju

- nodrošināt informācijas ievietošanu iestādes mājaslapā, mājaslapas satura aktualizēšanu noteiktās kompetences ietvaros

- administrēt sociālos tīklus

- konsultēt vadību un darbiniekus par komunikācijas jautājumiem

- piedalīties prezentāciju un publisko izdevumu sagatavošanā

Ja tev ir:

- augstākā vai nepabeigtā izglītība sociālajās zinātnēs

- pieredze komunikācijas vai sabiedrisko attiecību specialitātē

- teicamas latviešu, krievu un vēlamas angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos

- izcilas komunikācijas un organizatoriskās prasmes

- spēja strādāt aktīvā darba režīmā, augsta noturība stresa situācijas

- augstas darba spējas un spēja veikt darbus noteiktos termiņos

- atbildības izjūta, godīgums un spēja strādāt komandā

- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālus un pretimnākošus kolēģus

- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu

Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Plānošanas un analīzes departamenta Sabiedrisko attiecību speciālista amata konkursam" līdz 2015. gada 3. jūnijam. Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 16.06.2015. Uzziņas pa tālruni 67013304.

Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.


OP 2015/100.AKK3

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz vakanto Dienvidkurzemes virsmežniecības Liepājas nodaļas mežziņa/-nes ierēdņa amatu

Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība mežsaimniecībā vai vidējā profesionālā izglītība mežsaimniecībā un augstākā izglītība citā jomā

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- vēlama darba pieredze mežsaimniecībā vai meža apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībā,

- augsta atbildība, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, kā arī sadarboties

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja izmantošanas iespējas

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt noteikto teritoriju, darbam izmantojot GPS uztvērēju

- praktiski uzraudzīt meža apsaimniekošanas, meža un vides aizsardzības, medības un ugunsapsardzību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā teritorijā, novērtēt to darbības efektivitāti

- pārzināt meža īpašumu lietas noteiktajā teritorijā

- sagatavot dokumentus, izskatīt administratīvās lietas un pieņemt lēmumus tajās

- pārzināt VMD informācijas sistēmas (MVR, MKT), uzturēt un papildināt tajās esošo informāciju

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Valsts meža dienesta Personāla daļai (Rīgā, 13.janvāra ielā 15, vai uz e-pasta adresi personals@vmd.gov.lv). Tālrunis uzziņām 27858513.


OP 2015/100.AKK4

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr. 90001870675, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Juridiskās nodaļas juriskonsults/-e (amata saime 21, līmenis II)

Prasības:

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- zināšanas par administratīvo procesu iestādē

- prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas

- zināšanas lietvedībā

- iemaņas darbā ar datoru (MS Office)

- spēja strādāt patstāvīgi, organizēt darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas saskarsmes un analītiskās prasmes

Piedāvājam:

- mēnešalgu 1. kategorija: EUR 664,00, 2. kategorija: EUR 766,00, 3. kategorija EUR 874,00 (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam iesniegt 10 dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" personīgi vai nosūtīt elektroniski vai pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, LV-1010, e-pasta adrese: Evija.Perkone@ugf.gov.lv, ar norādi "KONKURSAM". Tālrunis 67830634.


OP 2015/100.AKK5

Ministru kabinets izsludina atklātu konkursu uz Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatu

Konkurss tiek izsludināts, pamatojoties uz to, ka Eiropas Savienības Vispārējās tiesas reformas ietvaros tiek plānots līdz 2019. gada septembrim trijos posmos dubultot šīs tiesas tiesnešu skaitu. Eiropas Savienības Padome, ievērojot labas pārvaldības principu, ir aicinājusi divpadsmit Eiropas Savienības dalībvalstis (tostarp Latvijas Republiku) nominēt savus kandidātus uz papildu tiesnešu amata vietām reformas pirmajā posmā.

Pretendentam jāatbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību 254. pantā noteiktajām obligātajām tiesnesim izvirzītajām prasībām - ir jābūt no tādu personu vidus, kura neatkarība nav apšaubāma un kurš atbilst prasībām attiecībā uz augstiem tiesnešu amatiem Latvijā, vai kurš ir jurists ar atzītu kompetenci.

Konkursā pretendentus vērtēs pēc šādiem kritērijiem:

1) augstākā izglītība tiesību zinātnē (vēlams maģistra grāds)

2) labas zināšanas Eiropas Savienības tiesībās, kā arī zināšanas par Eiropas Savienības institucionālo uzbūvi

3) profesionālā pieredze vadošā amatā, vēlama pieredze tieslietu jomā

4) laba izpratne par Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas darbu

5) prasme formulēt viedokli un patstāvīgi pieņemt lēmumus

6) prasme strādāt komandā starptautiskā vidē un organizēt tās darbu

7) labas angļu valodas un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas darba valodas (franču valodas) zināšanas

Līdzko Eiropas Savienības likumdevējs būs pieņēmis Eiropas Savienības Tiesas statūtu grozījumus par Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnešu skaita dubultošanu, Latvijas Republika izvēlēto kandidatūru nosūtīs Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā minētajai komitejai. Pamatojoties uz minētās komitejas konfidenciālo viedokli, par Latvijas Republikas izvirzīto kandidātu lems Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvji.

Pieteikuma dokumenti - motivēts pieteikums latviešu un angļu vai franču valodā, CV latviešu un franču vai angļu valodā (pēc parauga), akadēmisko publikāciju, ja tādas ir, saraksts, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija un citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, - jāiesniedz Tieslietu ministrijas kancelejā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi TM.kanceleja@tm.gov.lv, līdz 2015. gada 7. jūnijam. Tālrunis uzziņām 67036963 vai 67036837.

Curriculum Vitae paraugs Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amata kandidātiem franču un angļu valodās.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)