Laidiens: 19.05.2014., Nr. 95

Tiesu nolēmumi

OP 2014/95.TS1

Ar Cēsu rajona tiesas 2013.gada 28.oktobra spriedumu civillietā Nr. C11064213 INGAS SALMIŅAS, dzim. 1986.gada 24.augustā, un MOHAMMADA KAMALA HUSSAINA (MOHAMMAD KAMAL HUSSAIN), dzim. 1980.gada 13.augustā, laulība ir atzīta par neesošu.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 29.aprīlī.


OP 2014/95.TS2

Ar Talsu rajona tiesas 2014.gada 22.aprīļa spriedumu civillietā Nr. C36079413 ierobežot MĀRTIŅA ZUNDES, pers. kods 111038-12524, rīcībspēju un nodibināt viņam aizgādnību.

Mārtiņa Zundes rīcībspēju ierobežot šādās jomās:

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

- darījumu slēgšanā;

- rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā;

- komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 13.maijā.


OP 2014/95.TS3

Ar Liepājas tiesas 2014.gada 23.aprīļa spriedumu C 3822 13 ierobežot KĀRĻA MUCENIEKA, pers. kods 291193-10815, rīcībspēju šādās jomās:

- darījumu slēgšanā;

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

- Kārļa Mucenieka interešu pārstāvībā visās valsts un pašvaldības iestādēs, pasta un sakaru iestādēs un kredītiestādēs, kā arī ar personas ārstēšanos saistītajos jautājumos.

Nodibināt Kārlim Muceniekam, pers. kods 291193-10815, aizgādnību. Noteikt, ka Kārļa Mucenieka, pers. kods 291193-10815, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Kārlim Muceniekam ir ierobežota rīcībspēja.

Uzdot Liepājas pilsētas bāriņtiesai iecelt aizgādni Kārlim Muceniekam.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2014.gada 14.maijā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)