Laidiens: 16.05.2014., Nr. 94

Tiesu nolēmumi

OP 2014/94.TS1

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2014.gada 14.aprīļa spriedumu civillietā Nr. C 29 8422 13, C-4469-13/24, Rutas Gerasimovičas pieteikumā par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu, lietā ar ieinteresētajām personām Māri Martuženoku un Normundu Martuženoku, Māris Martuženoks, pers. kods 141195-10532, atzīts par personu ar rīcības ierobežojumu.

Tiesa nosprieda: ierobežot MĀRIM MARTUŽENOKAM, pers. kods 141195-10532, rīcībspēju maksājumu izdarīšana un saņemšana, darījumu slēgšana, rīcība ar mantu un tās pārvaldība, tostarp visa veida nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanai, pārstāvībai Latvijas Pastā un Valsts un pašvaldības iestādēs sociālajā jomā.

Nodibināt Mārim Martuženokam, pers. kods 141195-10532, aizgādnību, nosakot, ka aizgādnis iepriekš noradītajās jomās ir tiesīgs rīkoties patstāvīgi.

Spriedums stājas likumīgā spēkā 2014.gada 8.maijā.


OP 2014/94.TS2

Daugavpils tiesa pārskatīja ERNAS LIVMANES, pers. kods 210651-10247, rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda:

"Saglabāt Ernai Livmanei, pers. kods 210651-10247, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: 1) pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, komerciestādēs, finanšu iestādēs, apdrošināšanas iestādēs, 2) pabalstu un pensiju saņemšana, 3) maksājumu izdarīšana un saņemšana, 4) darījumu slēgšana, 5) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām, 6) rīcība ar naudas kontu Nr.LV35 PARX 0015 5925 80001, kas atrodas akciju sabiedrībā "Citadele Banka".

Nodibināt Ernai Livmanei, pers. kods 210651-10247, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka Ernas Livmanes, pers. kods 210651-10247, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Ernai Livmanei ierobežota rīcībspēja."

Daugavpils tiesas 2014.gada 22.aprīļa spriedums civillietā Nr.C12227913 stājies likumīgā spēkā 2014.gada 14.maijā.


OP 2014/94.TS3

Daugavpils tiesa pārskatīja JEĻENAS GLAZKOVAS (ELENAS GLAZKOVAS), pers. kods 050259-10207, rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda:

"Saglabāt Jeļenai Glazkovai (Elena Glazkova), pers. kods 050259-10207, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: 1) pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, komerciestādēs, finanšu iestādēs, apdrošināšanas iestādēs, 2) pabalstu un pensiju saņemšana, 3) maksājumu izdarīšana un saņemšana, 4) darījumu slēgšana, 5) rīcība ar mantu un tās pārvaldība.

Nodibināt Jeļenai Glazkovai (Elena Glazkova), pers. kods 050259-10207, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka Jeļenas Glazkovas (Elena Glazkova), pers. kods 050259-10207, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Jeļenai Glazkovai ierobežota rīcībspēja."

Daugavpils tiesas 2014.gada 22.aprīļa spriedums civillietā Nr.C12239913 stājies likumīgā spēkā 2014.gada 14.maijā.


OP 2014/94.TS4

Ar Talsu rajona tiesas 2014.gada 17.aprīļa spriedumu civillietā Nr. C36042214 ierobežot MATĪSA AKŠEĻA, pers. kods 090692-12505, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

2) darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamo īpašumu atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana.

Minēto darbību veikšanā aizgādnis rīkojas patstāvīgi. Nodibināt Matīsam Akšelim aizgādnību.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 8.maijā.


OP 2014/94.TS5

Ar Talsu rajona tiesas 2014.gada 14.aprīļa spriedumu civillietā Nr. C36036914 MĀRTIŅA RIČARDA RUDZĪŠA, pers. kods 140494-12522, rīcībspēju ierobežot pilnā apjomā:

1) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

2) jebkāda veida darījumu slēgšanā;

3) rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Nodibināt aizgādnību Mārtiņam Ričardam Rudzītim, personas kods 140494-12522.

Noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Mārtiņam Ričardam Rudzītim ierobežota rīcībspēja. Noteikt, ka aizgādnim ir pienākums iesniegt tiesā pieteikumu par rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu, ne retāk kā reizi septiņos gados no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums. Pēc sprieduma stāšanās spēkā izbeigt pagaidu aizgādnību Mārtiņam Ričardam Rudzītim, kas noteikta ar Talsu rajona tiesas 2012.gada 16.maija lēmumu.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 7.maijā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)