Laidiens: 16.05.2014., Nr. 94 (5154)

Pilnvaru atsaukumi

OP 2014/94.PA1

Pilnvaras atsaukums:

Latvijas vēstniecība Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē paziņo, ka LIENE SOMA 2014.gada 8.maijā ir atsaukusi INĀRAI AVOTIŅAI izdoto un pie Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas 2001.gada 16.maijā ar reģistra Nr.3198 apliecināto pilnvaru.


OP 2014/94.PA2

Pilnvaras atsaukums:

Vēra Gudēna atsauc AINAI ZEIDELEI izdotu ģenerālpilnvaru, kas 2013.gada 10.septembrī ar reģistra numuru 99 apliecināta Lielajā ielā 76, Grobiņā, Grobiņas novadā, Grobiņas novada bāriņtiesā. Izsludina Grobiņas novada Bāriņtiesa.


OP 2014/94.PA3

Visu pilnvaru atsaukums no 2014. gada 16. maija:

Pilnvardevējs: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (pirms nosaukuma maiņas - VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"), vienotais reģ. Nr. 40003132437

Pilnvarnieks: Laura Saulīte, personas kods 270374-11859

Izsludina: zvērināts notārs Agra Šeibe.


OP 2014/94.PA4

Pilnvaras atsaukums:

Latvijas vēstniecība Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē paziņo, ka Liene Soma 2014.gada 8.maijā ir atsaukusi INĀRAI AVOTIŅAI izdoto un pie advokāta Bernard Mendis Londonā 2003.gada 3.jūnijā apliecināto pilnvaru.


OP 2014/94.PA5

Pilnvaras atsaukums:

Pilnvardevējs: Inita Breice, personas kods 171261-11365

Pilnvarnieks: VITAUTS BREICIS, personas kods 270146-11364

Izdota: 10.01.2006.

Apliecinājis: zvērināts notārs Ineta Nīlandere, reģistra Nr. 275

Izsludina: zvērināts notārs Ineta Nīlandere.


OP 2014/94.PA6

Pilnvaras atsaukums:

Pilnvardevējs: Olga Šeikina, personas kods 290882-10212

Pilnvarnieks: INETA MALAHOVSKA, personas kods 230563-10326

Izdota: 03.05.2013.

Apliecinājis: zvērināts notārs Agra Šeibe, reģistra Nr. 4236

Izsludina: zvērināts notārs Agra Šeibe.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)