Laidiens: 16.05.2014., Nr. 94 (5154)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2014/94.KM1

Paziņojums par darbības apturēšanu

SIA "Apro Baltic", vienotais reģistrācijas numurs 42103039320, juridiskā adrese: Vecā ostmala 40, Liepāja, LV-3401, paziņo par nodomu apturēt darbību. Kreditoru prasījumus pieteikt SIA "Apro Baltic" Vecajā ostmalā 40, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no paziņojuma publikācijas dienas "Latvijas Vēstnesī".


OP 2014/94.KM2

Paziņojums par biedrības likvidācijas uzsākšanu

Biedrības "Baltic Sea Explorer", reģistrācijas Nr.40008188352, likvidators paziņo, ka ar 2014.gada 21.marta valdes lēmumu ir uzsākta biedrības likvidācija. Biedrība aicina visus savus kreditorus pieteikt savas prasības trīs mēnešu laikā no paziņojuma publikācijas dienas. Prasījumus sūtīt uz Biedrības adresi K.Valdemāra ielā 125-6, Rīgā, LV-1013.


OP 2014/94.KM3

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepas parks", reģistrācijas numurs 40003808925 (turpmāk tekstā - Sabiedrība), dalībnieks 2014.gada 8.maijā pieņemot vienīgā dalībnieka lēmumu Nr.14/1 ir nolēmis samazināt Sabiedrības pamatkapitālu.

1) Sabiedrības pamatkapitāls tiks samazināts par LVL 50 178,00, un jaunais pamatkapitāla lielums būs LVL 133 822,00.

2) kreditori, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu, var to pieprasīt viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas;

3) kreditori var pieteikt savus prasījumus pret Sabiedrību viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

4) kreditori ir aicināti iepriekš minētos prasījumus pieteikt Sabiedrības juridiskajā adresē: "Pērkoni", Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.


OP 2014/94.KM4

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Sakarā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ANDREY KOCHETKOV HOLDINGS", reģ. Nr.40003857884, restrukturizāciju un darbības principu izmaiņu, kas vērsta uz kapitālieguldījumu samazināšanu, nav nepieciešams tik liels pamatkapitāls, kāds Sabiedrībai ir pašlaik. Sabiedrības pamatkapitāls tiek samazināts saskaņā ar Sabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces (protokols Nr.03/2014) lēmumu, ar mērķi atbrīvot nevajadzīgi saistītos materiālos līdzekļus. Pamatkapitāls tiek samazināts no 5 752 782,00 EUR uz 5 267 594,00 EUR, dzēšot pamatkapitāla samazināšanai 485 188 (četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņas) daļas. Kreditori prasījumus vai citas varbūtējās pretenzijas pret Sabiedrību, kas var būt saistītas ar pamatkapitāla samazināšanu, var pieteikt 1 (viena) mēneša laikā Sabiedrības juridiskajā adresē Jūrmalā, Buru ielā 6, LV-2010, no paziņojuma publicēšanas dienas. Pēc minētā termiņa izbeigšanās kreditoru prasības vai citas pretenzijas, kas saistītas ar Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu, netiks pieņemtas.


OP 2014/94.KM5

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Sakarā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "OLEG CHEPULSKY HOLDINGS", reģ. Nr.40003860634, restrukturizāciju un darbības principu izmaiņu, kas vērsta uz kapitālieguldījumu samazināšanu, nav nepieciešams tik liels pamatkapitāls, kāds Sabiedrībai ir pašlaik. Sabiedrības pamatkapitāls tiek samazināts saskaņā ar Sabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces (protokols Nr.03/2014) lēmumu, ar mērķi atbrīvot nevajadzīgi saistītos materiālos līdzekļus. Pamatkapitāls tiek samazināts no 5 736 453,00 EUR uz 5 273 896,00 EUR, dzēšot pamatkapitāla samazināšanai 462 557 (četri simti sešdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņas) daļas. Kreditori prasījumus vai citas varbūtējās pretenzijas pret Sabiedrību, kas var būt saistītas ar pamatkapitāla samazināšanu, var pieteikt 1 (viena) mēneša laikā Sabiedrības juridiskajā adresē Rīgā, Susējas ielā 19, LV-1064, no paziņojuma publicēšanas dienas. Pēc minētā termiņa izbeigšanās kreditoru prasības vai citas pretenzijas, kas saistītas ar Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu, netiks pieņemtas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)