Laidiens: 14.01.2014., Nr. 9 (5068)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2014/9.US1

SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" brīdina dzīvokļu īrniekus Daugavpilī - IVANU SVIĻUKU, dzim. 1969.gada 24.jūlijā, dzīv. Kandavas ielā 13-32, un ARNI PLEČKENU, dzim. 1986.gada 1.janvārī, dzīv. Tukuma ielā 106V-1 - par parādu par dzīvojamo telpu īri un pamatpakalpojumiem (t.sk. par siltumenerģiju) samaksāšanas nepieciešamību. Ja parāds netiks samaksāts mēneša laikā pēc šīs publikācijas, pret jums, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa un/vai parāda piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)