Laidiens: 10.05.2014., Nr. 89

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/89.UT1

SERGEJS KUCINS, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Rīga, Podraga iela 1-18/21, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 17.jūnijā plkst. 11.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, LV-1007, kā atbildētājs civillietā Nr. C28256714 prasībā par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu (prasītāja - Tatjana Kucina). Ja Sergejs Kucins neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/89.UT2

Valmieras rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C39107913/0324-14 AS "Moda Kapitāls" prasībā pret Jāni Teterovski par parāda piedziņu. Paziņojam JĀNIM TETEROVSKIM, pers. kods 060587-11380: tā kā ir iesniegta maza apmēra prasība, tiesa ir nolēmusi lietu izskatīt rakstveida procesā. Spriedums tiks sastādīts un tā norakstu puses varēs saņemt tiesas kancelejā Valmierā, Garajā ielā 5, 2014.gada 16.jūnijā. Informējam, ka lietu izskatīs tiesnesis J. Grīnbergs un jums ir Civilprocesa likuma 74.pantā un 30.3 nodaļā paredzētās tiesības, un to realizēšanai jums ir jāvēršas tiesā personīgi vai ar attiecīgu rakstisku iesniegumu.


OP 2014/89.UT3

Rīgas rajona tiesa uzaicina PĒTERI PAPĀNU, dzim. 1983.gada 9.februārī, dzīvesvietas adrese Latvijā nav deklarēta, ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 18.augustā plkst. 12.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10 (ieeja no Aiviekstes ielas), 309.zālē, kā atbildētāju civillietā SIA "Swedbank līzings" prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/89.UT4

Ludzas rajona tiesā saņemts Vitālija Novika pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā un īpašuma tiesību atzīšanu. Personām, kurām ir kādi iebildumi pret nekustamo īpašumu - fermu ar kadastra Nr.68720020248001, šķūni ar kadastra Nr.68720020248002, un artēzisko aku ar kadastra Nr.6872 0020248003 -, kas atrodas Kārsavas novadā, Mērdzenes pagastā, Mihalovas ciema teritorijā, ar nosaukumu "Rītarasas", atsavināšanu Vitālija Novika, pers. kods 190755-12810, īpašumā, jāpiesakās Ludzas rajona tiesā trīs mēnešu laikā. Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, kas saistītas ar konkrēto īpašumu, nepieteiktās tiesības tika atzītas par spēka neesošām un dzēstas.


OP 2014/89.UT5

Ludzas rajona tiesā saņemts Fjodora Jarbusa pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā un īpašuma tiesību atzīšanu. Personām, kurām ir kādi iebildumi pret nekustamo īpašumu (kadastra Nr.6892 5080 002), kas sastāv no dzīvojamas mājas ar četrām saimniecības ēkām (būve ar kadastra atzīmējumu Nr.6892 0080 0620 01, būve ar kadastra atzīmējumu Nr.6892 0080 0620 02, būve ar kadastra atzīmējumu Nr.6892 0080 0620 03, būve ar kadastra atzīmējumu Nr.6892 0080 0620 04 un būves kadastra atzīmējumu 6892 0080 0620 05), kas atrodas Ludzas novadā, Rundēnu pagastā, Puščas ciema teritorijā, ar nosaukumu "Ozoli", atsavināšanu, Fjodora Jarbusa, pers. kods 210636-12817, īpašumā, jāpiesakās Ludzas rajona tiesā trīs mēnešu laikā. Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, kas saistītas ar konkrēto īpašumu, nepieteiktās tiesības tika atzītas par spēka neesošām un dzēstas.


OP 2014/89.UT6

NATAĻJA NEMIRO, dzīvesvieta: Gobas iela 32-33, Rīga, LV-1016, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 18.augustā plkst. 12.00 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, LV-1007, kā atbildētāja civillietā Nr. C28261014 prasībā par laulības šķiršana (prasītājs - Igors Nemiro). Ja Nataļja Nemiro neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2014/89.UT7

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina GUNTU LĪCI, dzim.1973. gada 28.janvārī, deklarēta dzīvesvietas adrese: Maskavas iela 208, Rīga, LV-1019, un ALEKSEJU BARTKEVIČU, dzim.1989.gada 22.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 8.septembrī plkst.9.30 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 305.zālē, kā atbildētāju Rīgas bāriņtiesas prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/89.UT8

Tukuma rajona tiesa uzaicina atbildētāju MĀRI BULVĀNU, dzim.1979.gada 9.decembrī, uz tiesas sēdi Pils ielā 16, Tukumā, 2014.gada 12.jūnijā pulksten 10.30, kad tiks izskatīta SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra" prasībā pret Māri Bulvānu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez Māra Bulvāna piedalīšanās.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)