Laidiens: 10.05.2014., Nr. 89 (5149)

Tiesu nolēmumi

OP 2014/89.TS1

Ar Balvu rajona tiesas 2014. gada 1.aprīļa spriedumu civillietā nospriests Natālijas Sprudzānes pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu apmierināt.

Ierobežot AIGARAM SPRUDZĀNAM, pers. kods 220293-11951, rīcībspēju, nosakot jomas, kurās bāriņtiesas ieceltais aizgādnis rīkojas patstāvīgi:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana,

2) darījumu slēgšana,

3) rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu un apgrūtināšanu ar lietu tiesībām,

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanu, nosakot tiesības viņa aizgādnim visās jomās rīkoties patstāvīgi.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 23.aprīlī.


OP 2014/89.TS2

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja Jeļenas Feodorovas, pers. kods 230542-10217, rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda:

Saglabāt JEĻENAI FEODOROVAI, pers. kods 230542-10217, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās:

- pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, komerciestādēs, finanšu iestādēs, apdrošināšanas iestādēs, neierobežojot viņas personiskās un nemantiskās tiesības;

- pabalstu un pensiju saņemšana;

- maksājumu izdarīšana un saņemšana;

- darījumu slēgšana;

- rīcība ar mantu un tās pārvaldība.

Noteikt, ka Jeļenas Feodorovas, pers. kods 230542-10217, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Jeļenai Feodorovai ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12106514 stājies likumīgā spēkā 2014.gada 1.maijā.


OP 2014/89.TS3

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja Jāņa Freimaņa, pers. kods 091290-10420, rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda:

Saglabāt JĀNIM FREIMANIM, personas kods 091290-10420, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās:

- rīcība ar naudas līdzekļiem;

- rīcība ar mantu un tās pārvaldība;

- pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, komerciestādēs, ārstniecības iestādēs, neierobežojot viņa personiskās un nemantiskās tiesības.

Noteikt, ka Jāņa Freimaņa, pers. kods 091290-10420, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Jānim Freimanim ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12236413 stājies likumīgā spēkā 2014.gada 23.aprīlī.


OP 2014/89.TS4

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja Viktora Seļavina, pers. kods 150689-12068, rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda:

Saglabāt VIKTORAM SEĻAVINAM, pers. kods 150689-12068, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās:

- rīcība ar naudas līdzekļiem;

- rīcība ar mantu un tās pārvaldība;

- pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, komerciestādēs, ārstniecības iestādēs, neierobežojot viņa personiskās un nemantiskās tiesības.

Noteikt, ka Viktora Seļavina, pers. kods 150689-12068, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Viktoram Seļavinam ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12236913 stājies likumīgā spēkā 2014.gada 23.aprīlī.


OP 2014/89.TS5

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja Georgija Orlova, pers. kods 150849-10222, rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda:

Saglabāt GEORGIJAM ORLOVAM, pers. kods 150849-10222, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās:

- pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, komerciestādēs, finanšu iestādēs, apdrošināšanas iestādēs, neierobežojot viņa personiskās un nemantiskās tiesības;

- pabalstu un pensiju saņemšana;

- maksājumu izdarīšana un saņemšana;

- darījumu slēgšana;

- rīcība ar mantu un tās pārvaldība.

Noteikt, ka Georgija Orlova, personas kods 150849-10222, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Georgijam Orlovam ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12237213 stājies likumīgā spēkā 2014.gada 23.aprīlī.


OP 2014/89.TS6

Ar Rīgas rajona tiesas 2014.gada15.aprīļa spriedumu civillietā Nr. C33344312 ILZEI SKROBOVAI, pers. kods 071275-13105, atcelt noteiktos rīcībnespējas ierobežojumus pilnībā:

Atcelt Ilzei Skrobovai, pers. kods 071275-13105, ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2003.gada 8.aprīļa spriedumu noteiktos rīcībspējas ierobežojumus pilnībā.

Uzdot Rīgas bāriņtiesai atbrīvot aizgādni DANUTU PRIEDI, pers. kods 230677-11213, no Ilzes Skrobovas, pers. kods 071275-13105, aizgādnes pienākumu pildīšanas pēc tam, kad ir iesniegts gala norēķins un nodota Ilzes Skrobovas manta, kas atradusies Danutas Priedes pārvaldībā.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā Rīgas apgabaltiesā, apelācijas sūdzību iesniedzot Rīgas rajona tiesā.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 7.maijā.


OP 2014/89.TS7

Tiek izsludināts par mirušu

Ar Talsu rajona tiesas 2014.gada 14.aprīļa spriedumu civillietā Nr. C36074213 izsludināt par mirušu IMANTU BANKERU, pers. kods 171241-12524, pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Kaņķumkārļi", Anstrupe, Dundagas pagasts, Dundagas novads. Par Imanta Bankera nāves dienu uzskatīt 2013.gada 25.septembri.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 7.maijā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)