Laidiens: 10.05.2014., Nr. 89

Dažādi sludinājumi

OP 2014/89.DA1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2014.gada 3.jūnijā plkst. 14.30 Rīgā, P.Valdena ielā 3/7, RTU MLĶF konferenču zālē (272.telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P-02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ANNA BORISOVA. Promocijas darba temats: "Kokvilnas/poliestera drānas apdares pētījumi un tehnoloģijas izstrāde".

Oficiālie oponenti: Dr. sc. ing. Ausma Viļumsone (RTU); Dr. sc. ing. Jurijs Ozoliņš (RTU); Dr. habil. sc. ing. Guntis Strazds (Vieglās rūpniecības asociācijas prezidents).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, kā arī RTU mājaslapā: www.rtu.lv.


OP 2014/89.DA2

Paziņojums

1. 2014.gada maijā lietotājiem ar dabasgāzes gada patēriņu virs 25 tūkst.nm3 * tiks piemēroti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes (turpmāk - SPRK padome) 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" un 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr.258 "Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību" dabasgāzes tirdzniecības cenai līdz 277,46 EUR/tūkst.nm3 (195,00 LVL/tūkst.nm3) atbilstošie apstiprinātie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifi.

Lietotājiem ar dabasgāzes patēriņu virs 25 tūkst.nm3 gadā

2014.gada maijā piemērojamie dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi

pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 277,46 EUR/tūkst.nm3 (195,00 LVL/tūkst.nm3)

Lietotāju grupas

Dabasgāzes patēriņa apjoms gadā (tūkst.nm3)

Ar SPRK padomes lēm. Nr.247 apstiprinātais dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs (EUR/tūkst.nm3) (LVL/tūkst.nm3)

Dabasgāzei, kuru ar akcīzes nodokli neapliek **

Dabasgāzes izmantošanai par kurināmo

Dabasgāzes izmantošanai par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās

Dabasgāze izmantošanai par degvielu

PVN 21% (EUR)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar PVN (EUR/tūkst.nm3), (LVL/tūkst.nm3)

Akcīzes nodoklis dabasgāzes izmantošanai par kurināmo *** (EUR/tūkst.nm3)

PVN 21% (EUR)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar PVN un akcīzes nodokli (EUR/tūkst.nm3), (LVL/tūkst.nm3)

Akcīzes nodoklis dabasgāzes izmantošanai par kurināmo *** (EUR/tūkst.nm3)

PVN 21% (EUR)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar PVN un akcīzes nodokli (EUR/tūkst.nm3), (LVL/tūkst.nm3)

Akcīzes nodoklis dabasgāzes izmantošanai par degvielu *** (EUR/tūkst.nm3)

PVN 21% (EUR)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar PVN un akcīzes nodokli (EUR/tūkst.nm3), (LVL/tūkst.nm3)

3.

no 25 līdz 126

404,35

84,91

489,26

17,07

88,50

509,92

5,65

86,10

496,10

99,60

105,83

609,78

284,18

343,85

358,37

348,66

428,56

4.

no 126 līdz 1260

369,93

77,69

447,62

17,07

81,27

468,27

5,65

78,87

454,45

99,60

98,60

568,13

259,99

314,59

329,10

319,39

399,28

5.

no 1260 līdz 12 600

350,17

73,54

423,71

17,07

77,12

444,36

5,65

74,72

430,54

99,60

94,45

544,22

246,10

297,79

312,30

302,59

382,48

6.

no 12 600 līdz 20 000

336,81

70,73

407,54

17,07

74,31

428,19

5,65

71,92

414,38

99,60

91,65

528,06

236,71

286,42

300,93

291,23

371,12

7.

no 20 000 līdz 100 000

327,05

68,68

395,73

17,07

72,27

416,39

5,65

69,87

402,57

99,60

89,60

516,25

229,85

278,12

292,64

282,93

362,82

8.

virs 100 000

314,36

66,02

380,38

17,07

69,60

401,03

5,65

67,20

387,21

99,60

86,93

500,89

220,93

267,33

281,85

272,13

352,03

* Dabasgāzes normālkubikmetrs (nm3)

** Likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1 pants

*** Likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 pants

 

2. Saskaņā ar SPRK padomes 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" un 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr.258 "Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību" 2014. gada jūnijā varētu tikt piemēroti dabasgāzes tirdzniecības cenai līdz 277,46 EUR/tūkst.nm3 (195,00 LVL/tūkst.nm3) atbilstošie apstiprinātie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifi. Faktiski piemērojamie tarifi tiks publicēti līdz 2014.gada 10.jūnijam.

3. Saskaņā ar SPRK padomes 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" un 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr.258 "Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību" 2014.gada jūlijā varētu tikt piemēroti dabasgāzes tirdzniecības cenai līdz 277,46 EUR/tūkst.nm3 (195,00 LVL/tūkst.nm3) atbilstošie apstiprinātie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifi. Faktiski piemērojamie tarifi tiks publicēti līdz 2014.gada 10.jūlijam.

4. Prognozētajām dabasgāzes tirdzniecības cenām nav rekomendējošs raksturs, bet ir tikai informatīvs raksturs, tās var gan samazināties, gan palielināties, izmainoties aprēķināšanas brīdī nezināmajiem lielumiem.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2008.gada 24.jūlija lēmums Nr.247 ir publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2008.gada 25.jūlijā, Nr.114 (3898).

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturtās daļas un 12.panta prasībām par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 par dabasgāzes diferencētājiem tirdzniecības gala tarifiem izteiktiem euro valūtā var iepazīties internetā - AS "Latvijas Gāze" mājaslapā: www.lg.lv - norēķini / uzņēmumiem / dokumenti.

Ar lēmumiem var iepazīties arī internetā - AS "Latvijas Gāze" mājaslapā: www.lg.lv un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā: www.sprk.gov.lv


OP 2014/89.DA3

Paziņojums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) paziņo, ka saskaņā ar Regulatora 2011.gada 24.augusta lēmumu Nr.1/20 "Noteikumi par konsultāciju kārtību ar tirgus dalībniekiem" tā mājas lapā internetā www.sprk.gov.lv ir ievietots konsultāciju dokuments par noteikumu projektu par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai.

Priekšlikumus un komentārus par iepriekš minēto konsultāciju dokumentu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039, un nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv 30 dienu laikā no paziņojuma publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to norādīt un pievienot šo informāciju atsevišķā pielikumā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)