Laidiens: 30.04.2014., Nr. 84 (5144)

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2014/84.PD1

Finansējuma saņēmējs: SIA "Wesemann-Sigulda", reģ. Nr.40003709385, Pulkveža Brieža ielā 109, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tālr. 67381601

Projekta nosaukums, Nr.: "Siguldas pilsētas CSS maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 3. un 6.kvartālā (saskaņā ar Siguldas siltumattīstības plānu) Siguldā, Siguldas novadā", PCS/3.5.2.1.1/13/05/012

Iepirkuma nosaukums, Nr.: "Siguldas pilsētas CSS maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 3. un 6.kvartālā", 2014/WS-1/012

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties Siguldas novada domes mājaslapā www.sigulda.lv, IUB mājas lapā www.iub.gov.lv un SIA "Wesemann-Sigulda" birojā Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Ar iepirkuma tehnisko dokumentāciju var iepazīties bez maksas vai, uzrādot maksājuma uzdevumu, saņemt papīra formātā (tehniskā projekta kopija - 1 eksemplārs) par maksu SIA "Wesemann-Sigulda" adresē Siguldā Pulkveža Brieža ielā 109, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, reģistrējoties tehniskā projekta saņēmēju reģistrā. Samaksa par tehniskās dokumentācijas saņemšanu EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) apmērā jāveic ar pārskaitījumu uz SIA "Wesemann-Sigulda" norēķinu kontu LV83RIKO0002013026807, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, norādot kā maksājuma mērķi "Maksa par iepirkuma id. Nr. 2014/WS-1/012 dokumentāciju".

2014. gada 28.aprīļa iepirkuma komisijas sēdē ar Protokola Nr.6 ir apstiprināti grozījumi p.1.3.1., 1.6.1., 1.6.5., 1.7.1., 1.10.1., 3.1., 3.3.,3.17., 6.1., kā arī Nolikuma 2.pielikumā "Materiālu specifikācija" veidnē.

Piedāvājums iesniedzams līdz 2014. gada 15. maijam plkst. 16.00 SIA "Wesemann-Sigulda" birojā Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150.


OP 2014/84.PD2

AS "RĪGAS SILTUMS"

1. Nomas tiesību atklāta konkursa kārtībā IZNOMĀ brīvās telpas Rīgā:

Rēznas iela 10D

Zvaigznāja gatve 2A

Bultu iela 3A

Ilūkstes iela 44A

2. Pirkuma (nomas) tiesību piedāvājuma konkursa kārtībā IZNOMĀ VAI PĀRDOD nekustamos īpašumus Rīgā:

Čiekurkalna 4.šķērslīnija 12A

Mežciema iela 25A

Rencēnu iela 16A

Etnas iela 5

Maskavas iela 266A

Aglonas iela 12A

Anniņmuižas bulvāris 30A

Dzelzavas iela 76A

Vecmīlgrāvja iela 17C

Kurzemes prospekts 54A

Mazā Stacijas iela 8A

Augusta Dombrovska iela 9

Jūrmalas gatve 53A

Motoru iela 5, k-1

Kojusalas iela 19A

Ezermalas iela 2B

Bēnes iela 10 un 10A

Buļļu iela 31B

Maskavas iela 315A

3. MUTISKĀ IZSOLĒ PĀRDOD nekustamos īpašumus Rīgā:

Viestura prospekts 67A

Daugavgrīvas iela 68B

Krasta iela 84

Ezermalas iela 25A

Konkursu un izsoles nolikumus izsniedz līdz 2014.gada 10.jūnijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00 Nekustamā īpašuma daļā Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusā 313.kab., tālrunis 67017281. Dalības maksa EUR 15,69 (t.sk. 21% PVN).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 17.jūnijs plkst. 14.00.

Saskaņā ar pirkuma (nomas) konkursa un izsoles noteikumiem iespējams atliktais maksājums. Drošības nauda 10% no pārdošanas sākumcenas. AS "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. LV40003286750, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konts LV18RIKO0002013025455.

4. Atklāta konkursa kārtībā NOMĀ telpas Rīgā darbnīcu vajadzībām

Nolikumu var saņemt papīra formātā (bez dalības maksas) vai pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas elektroniski katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 17.jūnijs plkst. 15.00.

Kontaktpersona: valdes loceklis A.Cīrulis tālrunis 67017355, fakss 67017363. Papildu informācija AS"RĪGAS SILTUMS" mājaslapā: www.rs.lv.


OP 2014/84.PD3

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Rīgā, Šmerļa ielā 1, LV-1160

IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU

"Primārās 6-20kV slēgiekārtas piegāde 2015.-2016.gadā" (ID Nr. IPR-15916).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 10.jūnijam plkst. 10.00.

Informācija par atklātu konkursu -

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā www.iub.gov.lv, AS "Sadales tīkls" mājaslapā http://sadalestikls.lv/lat/partneriem/iepirkumu_proceduras. Atklāta konkursa nolikumu elektroniski var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: Linda.Stipniece@latvenergo.lv.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītāja Linda Stīpniece, tālr. 67728247, fakss 67728880, e-pasts: Linda.Stipniece@latvenergo.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)