Laidiens: 22.04.2014., Nr. 78

Izsoles

OP 2014/78.IZ1

Kustamās mantas izsoles

MSIA "Pilsētmāju serviss Urban Art" administratore Aija Lamberte, sert. Nr.00525, prakses vieta Ģertrūdes iela 39-3, Rīga, tālr. 28342124, paziņo par šādām izsolēm:

1. 19.05.2014. plkst. 17.40 Rīgā, Ģertrūdes ielā 39-3, notiks MSIA "Pilsētmāju serviss Urban Art", VRN 40003983021, piederošās kustamās mantas - iegremdējamo ripzāģu (2 gab.) - pārdošana pirmajā izsolē ar augšupejošu soli. Ripzāģi ir lietoti. Ripzāģu bilances vērtība un izsoles sākumcena 125,70 EUR. Izsoles cena tiek aplikta ar PVN. Lai piedalītos izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 12,57 EUR apmērā MSIA "Pilsētmāju serviss Urban Art", VRN 40003983021, norēķinu kontā Nr. LV63PRTT0260018757000 AS "PrivatBank".

2. 19.05.2014. plkst. 18.00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 39-3, notiks MSIA "Pilsētmāju serviss Urban Art" prasījuma tiesību pret maksātnespējīgo SIA "Pilsētmāju institūts Urban Art", VRN 40003344758, pārdošana pirmajā izsolē ar augšupejošu soli. Debitoru parādu novērtējums un izsoles sākumcena 1 EUR. Izsoles cena tiek aplikta ar PVN. Lai piedalītos izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā izsoles nodrošinājums 0,10 EUR apmērā MSIA "Pilsētmāju serviss Urban Art", VRN 40003983021, norēķinu kontā Nr. LV63PRTT0260018757000 AS "PrivatBank".


OP 2014/78.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Dzirciema ielā 105-10, Rīgā, kadastra Nr.0100 903 0994, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.10, kopējā platība 66,31 kv.m, un 6631/237636 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma īpašniece: Tatjana Vasiļenko. Piedzinējs: "Swedbank", akciju sabiedrība (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 23 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītāja depozīta kontā LV09TREL9199047001000, saņēmējs: Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi". Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst. 13.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/78.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Vaidavas ielā 6/1-5, Rīgā, kadastra Nr.0100 909 4613, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.5, kopējā platība 39,9 kv.m, un 399/13084 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma īpašnieks: Sergejs Vasiļenko. Piedzinējs: "Swedbank", akciju sabiedrība (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 20 773.93. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītāja depozīta kontā LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi". Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst. 13.15 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/78.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma "Alpi", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr.8070 003 0204, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1586 ha. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Mareks Skukovskis. Piedzinējs -"Swedbank", akciju sabiedrība (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 16 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītāja depozīta kontā LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi". Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst.13.30 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/78.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Rīga, Kaļķu iela 2-26, kadastra Nr. 0100 915 5647, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma, kopējā platība 47,34 kv.m. Nekustamā īpašuma īpašniece: Dace Stapkeviča. Piedzinējs: "Swedbank", akciju sabiedrība (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 77 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītāja depozīta kontā LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi". Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst.13.45 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/78.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma "Jāņkalni"-1, Garciems, Carnikavas novads, kadastra Nr. 8052 900 0894, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma, kopējā platība 72,6 kv.m, un 726/5239 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas. Nekustamā īpašuma īpašniece: Ina Ķilpe. Piedzinējs: "Swedbank", akciju sabiedrība (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 10 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītāja depozīta kontā LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi". Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst.14.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/78.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Priežu ielā 4-22, Rīgā, kadastra Nr.0100 911 4860, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma, kopējā platība 34,07 kv.m, un 3407/79459 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas zemesgabala. Nekustamā īpašuma īpašnieks: Anatolijs Poduškins. Piedzinējs: "Swedbank", akciju sabiedrība (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 9000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītāja depozīta kontā LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi". Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst. 14.15 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/78.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma "Priedes 2"-49, Silakrogs, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 900 1013, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,2 kv.m un 492/36385 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Nekustamā īpašuma īpašnieks: Juris Barlots. Piedzinējs: "Swedbank", akciju sabiedrība (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 9300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītāja depozīta kontā LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi". Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst.14.45 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/78.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Stacijas ielā 42-71, Olainē, Olaines novadā, kadastra Nr.8009 900 4008, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma, kopējā platība 38,2 kv.m, un 382/29532 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma īpašnieks: Aivars Keisels. Piedzinējs: "Swedbank", akciju sabiedrība (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītāja depozīta kontā LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi". Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst. 15.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/78.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Jaundzilnas, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, kadastra Nr. 7448 002 0161, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala, kopējā platība 0,466 ha, uz kura atrodas dzīvojamā māja un palīgceltnes. Nekustamā īpašuma īpašniece: Jūlija Āboliņa (Paura). Piedzinējs: "Swedbank", akciju sabiedrība (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 14 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītāja depozīta kontā LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi". Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst.15.15 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/78.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma "Zvaigžņu ceļš 22", Salas pagasts, Babītes novads, kadastra Nr. 8088 004 0248, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1481 ha. Nekustamā īpašuma īpašnieks: Vitālijs Frolovs. Piedzinējs: "Swedbank", akciju sabiedrība (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītāja depozīta kontā LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi". Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst.15.30 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/78.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma "d/s Getliņi Nr.301", Salaspils, Salaspils novads, kadastra Nr. 8031 013 0712, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,076 ha. Nekustamā īpašuma īpašnieks: Aleksejs Meškovs. Piedzinējs: "Swedbank", akciju sabiedrība (iepriekšējais nosaukums "Hansabanka"), Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītāja depozīta kontā LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot: "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi". Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst.15.45 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/78.IZ13

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Uldis Krauja, sertifikāts Nr.00272, prakses vieta: Mūkusalas iela 42, Rīga, paziņo, ka 28.05.2014. plkst. 12.30 Hamburgas ielā 4-D, Rīgā, notiks Elīnai Bergai piederošā nekustamā īpašuma Tomsona ielā 30-103, Rīgā, kadastra Nr.0100 909 5638, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma, kopējā platība 126,2 kv.m, un ar to saistītās 1262/164629 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, pirmā izsole (ar augšupejošu soli). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un pirmās izsoles sākumcena ir 180 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamajam īpašumam nostiprināta hipotēka par labu AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 28.05.2014. iemaksā nodrošinājuma summu 10% apmērā no izsolāmā objekta novērtējuma sertificēta maksātnespējas procesa administratora Ulda Kraujas, pers. kods 230965-12758, bankas kontā AS "Swedbank", HABALV22, LV37HABA0551037105731. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma noteikumiem. Tālr. informācijai 29214234 vai 27446021.


OP 2014/78.IZ14

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta: Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Jeļenai Lapinai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.14, kadastra numurs 05009021960, kas atrodas Tukuma ielā 22, Daugavpilī, kopējā platība 38,9 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 3722/202789 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 05000031211), reģistrētu Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.381414. Piedzinēji: PAS "Daugavpils siltumtīkli", reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5400; SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417. Parādniece: Jeļena Lapina. Nekustamais īpašums - divistabu dzīvoklis piecstāvu ēkas 5.stāvā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 2900 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 5.jūnijā plkst. 12.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Kuprijanovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas ALĪNAS KUPRIJANOVAS, LV22095811436, depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000 Valsts kasē, bankas kods TRELLV22, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, nodrošinājums 290 euro. Tāl. uzziņām 64622210, 26555195.


OP 2014/78.IZ15

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta: Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Valteram Tomam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.16, kadastra numurs 05009030685, kas atrodas 1.Oficieru ielā 6, Daugavpilī, kopējā platība 37 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 370/11068 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 0500 0111613), reģistrētu Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.528116. Piedzinējs: PAS "Daugavpils siltumtīkli", reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5400. Parādnieks: Valters Toms. Nekustamais īpašums - vienistabas dzīvoklis divstāvu ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 2700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 5.jūnijā plkst. 11.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Kuprijanovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas ALĪNAS KUPRIJANOVAS, LV22095811436, depozīta kontā Nr. LV48 TREL 91 990 2100 1000 Valsts kasē, bankas kods TRELLV22, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, nodrošinājums 270 euro. Tālr. uzziņām 64622210,26555195.


OP 2014/78.IZ16

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta: Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Nikolajam Beinarovičam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 12, kadastra numurs 0500 901 7742, kas atrodas Saules ielā 68, Daugavpilī, kopējā platība 41,6 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 416/15157 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 0500 0014813), reģistrētu Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.534412. Piedzinējs: PAS "Daugavpils siltumtīkli", reģistrācijas Nr. 41503002945, juridiskā adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5400. Parādnieks: Nikolajs Beinarovičs. Nekustamais īpašums - divistabu dzīvoklis piecstāvu ēkas 3.stāvā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 4000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 5. jūnijā plkst. 10.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Kuprijanovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas ALĪNAS KUPRIJANOVAS, LV22095811436, depozīta kontā Nr. LV48 TREL 91 990 2100 1000, Valsts kasē, bankas kods TRELLV22, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, nodrošinājums 400 euro. Tālr. uzziņām 64622210, 26555195.


OP 2014/78.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Sergejam Kirijenkovam. Piedzinēji: Jānis Valters; SIA "Gūtmanis", Glika iela 16-1, Rīga, LV-1014. Tiks izsolīta ½ domājamā daļa no ēku (būvju) nekustamā īpašuma, kas sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 01001200815001), šķūņa (kadastra apzīmējums 01001200815005), kas atrodas Viesuļu ielā 7, Rīgā, kadastra numurs 0100 620 0239, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000114393. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4400,00 (LVL 3092,34).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 4400,00 (LVL 3092,34). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst. 12.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personas un pilnvarojuma (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/78.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināts tiesu izpildītājs Aija Kalniņa: prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4, 1.kabinets, rīko pirmo izsoli parādniekam Vladimiram Čebotarjovam piederošām 133/1000 domājamām daļām no nekustamā īpašuma. Piedzinējs: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Pārdodamais nekustamais īpašums - Vladimiram Čebotarjovam piederošās 133/1000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Murjāņu ielā, Rīgā, kadastra numurs 0100 092 2049, ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.8385. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1966 kv.m. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējuma summa ir 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pirmās izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu ir 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro).

Izsole notiks 2014.gada 23.maijā plkst. 14.00 Rīgā, Antonijas ielā 4, 1.kab. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas LV22105210600, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV88TREL9199059001000, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma, t.i., 250,00 EUR, maksājuma mērķī norādīt - par izsoli izpildu lietā Nr.00515/074/2013, Murjāņu iela, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis informācijai 67331863, 29544487.


OP 2014/78.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 74 zvērināts tiesu izpildītājs Aija Kalniņa: prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4, 1. kabinetā, rīko pirmo izsoli parādniecei Helēnai Smirnovai piederošam nekustamam īpašumam. Piedzinēji: Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala; Reverta AS, Republikas laukums 2A, Rīga. Pārdodamais nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.2 Mangaļu ielā 17, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 0152, platība 18,52 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 1852/9188 domājamā daļa no dzīvojamās ēkas 001, palīgceltnēm 002, 003 un zemes, ierakstīts Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5906 2. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējuma summa ir 5850,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pirmās izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1pantu ir 5850,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro).

Izsole notiks 2014.gada 23.maijā plkst.13.00 Rīgā, Antonijas ielā 4, 1. kab. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Aijas Kalniņas, LV22105210600, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV88TREL9199059001000, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma, t.i., 585,00 EUR, maksājuma mērķī norādīt - par izsoli izpildu lietā Nr. 00512/074/2012, Mangaļu iela 17-2, Jūrmala. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis informācijai 67331863, 29544487.


OP 2014/78.IZ20

Izsole

Riebiņu novada dome 2014.gada 12.maijā plkst. 10.00 Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē 103.kabinetā rīko šādu cirsmu izsoles.

1. "SKUJIŅAS", kadastra numurs 76620010126 (kvartāla Nr.1, nogabala Nr.3, 6, galvenā cirte - kailcirte) 2,2 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 663,65 m3. Izsoles sākumcena - 10 272, 09 EUR. Izsole notiek ar augšupejošu soli 0,50 EUR/kubikmetrā.

1. "SKUJIŅAS", kadastra numurs 76620010133 (kvartāla Nr.2, nogabala Nr.5, galvenā cirte - kailcirte) 1,5 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 445,07 m3. Izsoles sākumcena - 11 461, 65 EUR. Izsole notiek ar augšupejošu soli 0,50 EUR/kubikmetrā.

Ar izsoļu noteikumiem, cirsmu novērtējumiem, koku sarakstu var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, no plkst. 9.00 līdz 17.00. Maksa par katru izsoles noteikumu saņemšanu ir EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS "SEB banka", konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēc noteikumu saņemšanas izsolāmās cirsmas, to robežas var apskatīt dabā.


OP 2014/78.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Olafam Skrodelim piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 661 kv.m platībā -, kas atrodas d/s Vaivariņi Nr.146, Sējas nov., kadastra numurs 8092 001 0055, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.440. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums: EUR 2703,46 (divi tūkstoši septiņi simti trīs euro, 46 centi). Otrās izsoles sākumcena: EUR 2027,60 (divi tūkstoši divdesmit septiņi euro, 60 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 23.maijā plkst. 10.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/78.IZ22

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Vladimiram Černiham piederošo nekustamo īpašumu - kopīpašuma 1/11 domājamo daļu no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 0,3473 ha -, kas atrodas Pūpēžu ielā, Mežārēs, Babītes pag., Babītes nov., kadastra numurs 8048 001 0024, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000254206. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums: EUR 600,00 (seši simti euro, 00 centi). Otrās izsoles sākumcena: EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro, 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 23.maijā plkst. 11.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/78.IZ23

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Vijai Bergmanei piederošo nekustamo īpašumu - kopīpašuma ½ domājamo daļu no zemes gabala 711 kv.m platībā -, kas atrodas Skolas ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 020 5005, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0019 8271; kopīpašuma ½ domājamo daļu no pamatceltnes un trīs palīgceltnēm, kas atrodas Skolas ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 520 5002, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0000 1813. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums: EUR 9700,00 (deviņi tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi). Otrās izsoles sākumcena: EUR 7275,00 (septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 23.maijā plkst. 10.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)