Laidiens: 22.04.2014., Nr. 78

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/78.AKK1

Latvijas Lauksaimniecības universitāte izsludina atklātu konkursu uz Sporta centra direktora/-es amatu

Prasības pretendentiem:

- augstākā pedagoģiskā izglītība sportā

- pedagoģiskā darba pieredze ne mazāk kā 5 gadi

- pieredze sporta darba organizēšanā un personāla vadībā

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī, svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

- datora lietošanas prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu un padoto darbu, analītiskā un stratēģiskā domāšana

- B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie amata pienākumi:

- Sporta centra darbības plāna izveide

- Sporta centra attīstības plāna realizācija atbilstoši studiju programmu prasībām

- plānot, organizēt un vadīt sporta pasākumus

- dažādu saimniecisku jautājumu risināšana

Piedāvājam:

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, jāiesniedz mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas LLU Personāldaļā motivēta pieteikuma vēstule ar Sporta centra darbības redzējumu, dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un ziņas par profesionālo pieredzi. Papildu informācija pa tālruni 29155799. Sporta centra nolikums pieejams mājaslapā http://www.llu.lv sadaļā "Par LLU" -> "Nolikumi". LLU Personāldaļas adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63005657, fakss 63005657.


OP 2014/78.AKK2

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes kolektīvam!

Piedāvātais amats - Uzņēmumu statistikas departamenta Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļas vecākais/-ā referents/-e (uz noteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

- veikt uzņēmumu gada strukturālās statistikas un kompleksā gada pārskata par uzņēmumu darbību datu apstrādi, kvalitātes pārbaudi un analīzi

- sagatavot statistisko informāciju izplatīšanai ārējiem un iekšējiem statistikas lietotājiem, nodrošināt starptautiskās organizācijas ar pieprasīto informāciju

- gatavot analītiskus iegūto kopsavilkumu aprakstus un publikācijas

- sniegt konsultācijas uzņēmumiem, organizācijām, citu statistikas daļu darbiniekiem un datu lietotājiem par pārskatu aizpildīšanu un metodoloģijas jautājumiem

- piedalīties starptautiskajos projektos, eksperimentālajos pētījumos vai apsekojumos uzņēmumu gada strukturālās statistikas jomā

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā (vai tai tuva profila) vai statistikā (tai skaitā, ar statistikas matemātiķa kvalifikāciju)

- ne mazāk kā gada pieredze ar ekonomiku, finanšu analīzi vai statistiku saistītā darbā

- pieredze darbā ar datubāzēm

- labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word, PowerPoint)

- labas angļu valodas zināšanas

- vēlamas pamatzināšanas grāmatvedībā

- precizitāte un labas analītiskās prasmes

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

Pretendenta aptaujas lapas un apliecinājuma veidlapu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām var saņemt Latvijas Republikas CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, kā arī CSP mājaslapā www.csb.gov.lv sadaļā "Darba piedāvājumi".

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), uz e-pastu personals@csb.gov.lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Konsultācijas pa tālruni 67366851.


OP 2014/78.AKK3

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs izsludina konkursu valsts notāra/-es (ierēdņa) amatam Funkciju izpildes departamenta Saldus reģionālajā nodaļā

 Galvenie pienākumi:

- veikt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), komersantu, biedrību un nodibinājumu reģistrāciju, pamatdokumentu grozījumu un izmaiņu reģistrāciju

- veikt personas paraksta apliecināšanu

- veikt prasības nodrošinājuma reģistrāciju

- veikt komercķīlas (pārjaunojuma, grozījumu, dzēšanas) reģistrāciju

- veikt laulāto mantisko attiecību (grozījumu vai izbeigšanas) reģistrāciju

- veikt koncesijas līguma ierakstīšanu, grozījumu un izbeigšanās ierakstīšanu koncesiju reģistrā

- veikt kontroles funkcijas (administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšana u.c.)

- klientu apkalpošana, lietvedība

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.pantam

- augstākā juridiskā izglītība (tai skaitā pirmā līmeņa augstākā izglītība)

- zināšanas komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos, Uzņēmumu reģistra darbību regulējošos normatīvajos aktos, administratīvajās un Eiropas Savienības tiesībās

- zināšanas lietvedībā

- labas iemaņas darbā ar datoru

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu

- augsta atbildības izjūta, precizitāte, izcilas saskarsmes spējas

- vēlama pieredze juridisku dokumentu sastādīšanā

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā komandā

- labus darba apstākļus

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- darbavieta Saldū.

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt vai nosūtīt pa pastu Uzņēmumu reģistram, adrese: Rīga, Pērses iela 2, pa faksu 67031793 vai e-pastu: info@ur.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67031816.


OP 2014/78.AKK4

Studiju un zinātnes administrācija izsludina konkursu uz Studiju kreditēšanas daļas vecākā/-ās referenta/-es amatu

Prasības pretendentiem: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnēs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē, labas prasmes darbā ar datoru (MS Office standartprogrammas), vēlama pieredze parādu piedziņas lietās, civilprocesu un administratīvo procesu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana, pieredze darbā ar klientiem, analītiskā domāšana, precizitāte un spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, komunikabilitāte, prasme publiski runāt un uzstāties.

Galvenie amata pienākumi: sagatavot tiesām pieteikumus par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei un studiju kredīta piedziņu, pārstāvēt iestādes intereses tiesās, pārzināt un kontrolēt lietu virzību līdz pilnīgai tiesas nolēmumu izpildei, sagatavot prasījumus pret parādniekiem iesniegšanai maksātnespējas procesa administratoriem.

Mēs piedāvājam: interesantu un atbildīgu darbu, iespēju iegūt pieredzi kredītu piedziņu lietās, mēneša amatalgu 640,00 EUR apmērā (bruto).

Pieteikuma dokumenti (motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas jāiesniedz vai jānosūta Studiju un zinātnes administrācijai Merķeļa ielā 11-531, Rīgā, LV-1050, tālr.67702490.


OP 2014/78.AKK5

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz vakanto Ārstniecības pakalpojumu departamenta Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es (ierēdņa) amatu (1 vakance uz noteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

- aprēķināt sekundārajai ambulatorajai veselības aprūpei nepieciešamo līdzekļu apjomu un to sadalījumu pa noteiktiem pakalpojumu veidiem

- analizēt sekundārās ambulatorās veselības aprūpes sniegto pakalpojumu apjomu un detalizēti skaidrot iegūtos rezultātus

- sagatavot pārskatus par ambulatori sniegtajiem pakalpojumiem

- darbs ar vadības informācijas sistēmu

- sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem

- sniegt informāciju un skaidrojumus veselības aprūpes speciālistiem par ambulatoro pakalpojumu apmaksu

- sagatavot rīkojumu un iekšējo noteikumu projektus

Prasības pretendentiem:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība ekonomikā, sabiedrības veselībā vai dabas zinātnēs

- pieredze darbā ar datubāzēm

- ļoti labas datorprasmes (MS Excel, Word, PowerPoint)

- labas krievu un angļu valodas zināšanas līmenis B1

- analītiskas domāšanas spējas un precizitāte

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu

- ne mazāk kā 6 mēnešu darba pieredze veselības aprūpes jomā vai valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Piedāvājam:

- pilnu darba slodzi

- interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā

- labus darba apstākļus

- atalgojumu pārbaudes laikā EUR 666 (bruto)

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai (ar norādi "vecākais eksperts Ambulatoro pakalpojumu nodaļā") uz e-pastu Olita.Auzina@vmnvd.gov.lv vai Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012, līdz 2014.gada 12.maijam. Tālrunis informācijai 67043742.


OP 2014/78.AKK6

Nacionālais veselības dienests izsludina konkursu uz Ārstniecības pakalpojumu departamenta Ekonomikas un vadlīniju nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es (ierēdņa) amatu (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

- analizēt slimnīcu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un izmaksas

- prognozēt veselības aprūpes pakalpojumu tarifu izmaiņu ietekmi

- aprēķināt pacientu ārstēšanās izmaksu attiecību un viena slimnīcas pacienta bāzes tarifu

- konsultēt slimnīcas par vienotas ārstēšanas izmaksu uzskaites metodikas ieviešanu un analizēt iegūtos rezultātus

- izstrādāt prezentāciju materiālus un atbilžu vēstuļu projektus par kompetencē esošiem jautājumiem

- sagatavot priekšlikumus ārējo normatīvo aktu grozījumiem

Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai sabiedrības veselībā

- ne mazāk kā viena gada pieredze izglītībai atbilstošā specialitātē

- vēlama pieredze valsts pārvaldē

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu, analītiskas domāšanas prasmes

- labas datorprasmes (MS Word, Excel, Access, PowerPoint)

- angļu valodas zināšanas līmenis B1

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Piedāvājam:

- interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā

- labus darba apstākļus

- atalgojums pārbaudes laikā EUR 666 (bruto)

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Vecākais eksperts Ekonomikas un vadlīniju nodaļā" sūtīt Nacionālā veselības dienesta Personāla nodaļai uz e-pastu olita.auzina@vmnvd.gov.lv vai pa pastu, adrese: Rīgā, Cēsu ielā 31, k-3, LV-1012, līdz 2014.gada 12.maijam. Informācija pa tālr. 67043742.


OP 2014/78.AKK7

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu uz noteiktu laiku - Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas vecākais/-ā referents/-e

Prasības pretendentam:

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā akadēmiskā izglītība (vēlams tiesību zinātnē, ekonomikā vai politoloģijā)

- labas angļu un franču valodas zināšanas

- zināšanas par lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienības institūcijās

- zināšanas par Eiropas Savienības tiesību aktu sistēmu

- prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, MS Office Outlook, MS Powerpoint, Internet Explorer)

- vismaz trīs gadu darba pieredze darbā valsts pārvaldē (vēlams par Eiropas Savienības lietu vai starptautiskajiem jautājumiem)

Mēs piedāvājam:

- atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- darbu saliedētā kolektīvā un profesionālu kolēģu atbalstu

Pretendentiem jāatbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Pieteikums un ziņas par sevi - CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas - jāiesniedz Zemkopības ministrijas Personāla nodaļā vai jānosūta elektroniski uz e-pastu Ilona.Vrona@zm.gov.lv vai pa pastu, adrese: Republikas laukumā 2, Rīgā (4.stāvs, 411.kab.). Tālrunis uzziņām 67027513. Konkursa termiņš - 20 kalendārās dienas no šī sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī".

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/78.AKR1

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs paziņo, ka konkursa uz Personālvadības un juridiskās nodaļas vadītāja vietnieka juridiskajos jautājumos ierēdņa amatu noslēdzies bez rezultātiem.


OP 2014/78.AKR2

Valsts meža dienests paziņo, ka konkursa kārtībā Ziemeļaustrumu virsmežniecības Lejasciema nodaļas mežziņa amatā no 2014.gada 7.aprīļa iecelts JĀNIS DEGUNS.


OP 2014/78.AKR3

Valsts meža dienesta paziņo, ka konkursa kārtībā Meža un vides aizsardzības daļas vecākā referenta amatā no 2014.gada 14.aprīļa iecelts ANDRIS ZIEMELIS.


OP 2014/78.AKR4

Nacionālais veselības dienests paziņo, ka oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2014.gada 27.februārī izsludinātais konkurss uz vakanto Ārstniecības pakalpojumu departamenta Ekonomikas un vadlīniju nodaļas vecākā eksperta amatu (uz nenoteiktu laiku) noslēdzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)