Laidiens: 14.04.2014., Nr. 74 (5134)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2014/74.KM1

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

2014.gada 3.aprīlī ir pieņemts dalībnieka lēmums Nr.2/2014 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tāleja", vien. reģ. Nr.50003511591, juridiskā adrese: Ozolu iela 11-6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120, pamatkapitāla samazināšanu līdz EUR 2846. Kreditoru prasījumi iesniedzami rakstveidā 1 (viena) mēneša laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas juridiskajā adresē Ozolu ielā 11-6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120.


OP 2014/74.KM2

Paziņojums par reorganizāciju

Pilnsabiedrība "Building partners", reģ. Nr.40103329882, reģistrēta 2010.gada 5.oktobrī, juridiskā adrese: Brīvības iela 47-4, Rīga, Latvijas Republika, tiek reorganizēta. Reorganizācija tiek veikta kā pārveidošana. Pārveidošanas rezultātā pārveidojamā pilnsabiedrība turpina pastāvēt kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Building partners". Ja jums ir prasības, ņemot vērā reorganizāciju, tās piesakāmas mēneša laikā no paziņojuma par reorganizāciju publicēšanas dienas. Kreditoru pieteikšanās vieta: Brīvības ielā 47-4, Rīgā.


OP 2014/74.KM3

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "BEBRIS 1 "(reģ. Nr.42103049263; juridiskā adrese: Ķemeru iela 86-2, Jūrmala, LV-2010) paziņo, ka dalībnieks 03.03.2014. ir pieņēmis lēmumu par reorganizāciju apvienošanās ceļā, pievienojot SIA "BEBRIS 1" (reģ. Nr.42103049263) SIA "TIMI" (reģ. Nr.42103048291, juridiskā adrese: Skanstes liela 29-79, Rīga, LV-1013). Kreditori var pieteikt savus prasījumus viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas, adrese: Ķemeru iela 86-2, Jūrmala, LV-2010.


OP 2014/74.KM4

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "TIMI" (reģ. Nr.42103048291, juridiskā adrese: Skanstes liela 29-79, Rīga, LV-1013) paziņo, ka dalībnieks 03.03.2014. ir pieņēmis lēmumu par reorganizāciju apvienošanās ceļā, pievienojot SIA "BEBRIS 1" (reģ. Nr.42103049263, juridiskā adrese: Ķemeru iela 86-2, Jūrmala, LV-2010) SIA "TIMI". Kreditori var pieteikt savus prasījumus viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas, adrese: Rīga, Skanstes iela 29-79, LV-1013.


OP 2014/74.KM5

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

SIA "B.KOMIS", reģ. Nr.40003873554, juridiskā adrese: Nākotnes iela 11, Ķipari, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150, ir pieņēmusi lēmumu samazināt pamatkapitālu par EUR 316 116. Samazinātā pamatkapitāla lielums ir EUR 747 548. Kreditoru prasījumi piesakāmi 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", tos nosūtot uz šajā paziņojumā norādīto sabiedrības juridisko adresi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)