Laidiens: 11.04.2014., Nr. 73 (5133)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2014/73.KM1

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

SIA "Rēzeknes enerģija" (reģ. Nr.42403021332) paziņo, ka 2014.gada 3.aprīlī ir pieņemts lēmums par SIA "Rēzeknes enerģija" pamatkapitāla samazināšanu. Pamatkapitāls tiek samazināts par 3 047 900 EUR, un pēc reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā sastādīs 3 250 831 EUR. Kreditori, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu, var pieteikties viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, pieteikumu nosūtot uz SIA "Rēzeknes enerģija" juridisko adresi Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV-4601.


OP 2014/73.KM2

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

SIA "DUETS 96", reģ. Nr.40002056066, adrese: Rožu iela 34A, Ogre, Ogres novads, LV-5001, Latvija, turpmāk - Sabiedrība, paziņo, ka atbilstoši Komerclikumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par esošā pamatkapitāla EUR 88 040,00 apmērā samazināšanu EUR līdz 3100,00, samazinot daļas nominālvērtību no EUR 142 līdz EUR 5. Kreditori savus prasījumus var pieteikt rakstveidā viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas, iesniedzot tos Rožu ielā 34A, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001.


OP 2014/73.KM3

Paziņojums par reorganizāciju

SIA "EDO Konstrukcijas", reģistrācijas numurs 50103463461, juridiskā adrese: "Pagastmāja", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144, paziņo, ka 2014.gada 7.aprīlī pieņemts lēmums par reorganizāciju. Reorganizācijas veids ir sadalīšana nodalīšanas ceļā. Iesaistītā sabiedrība reorganizācijas procesā ir jaundibināma SIA "EDOK", juridiskā adrese: "Pagastmāja", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144. Kreditoru prasības piesakāmas viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, nosūtot tās uz SIA "EDO Konstrukcijas" juridisko adresi: "Pagastmāja", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144.


OP 2014/73.KM4

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Ievērojot Komerclikuma 207.panta otrās daļas noteikumus, SIA "PROSPECTUM" (Latvijas Republika), vienotais reģistrācijas Nr.40103214250, juridiskā adrese: Braslas iela 22, Rīga, LV-1035, informē savus kreditorus, ka 2014.gada 3.aprīlī tika pieņemts lēmums par SIA "PROSPECTUM" pamatkapitāla samazināšanu, dzēšot sabiedrības kapitāla daļas, par 115 380 LVL, t.i., līdz 1 066 420 LVL.

SIA "PROSPECTUM" kreditoru prasījumi vai kreditora prasījumu nodrošināšanas pieteikumi piesakāmi rakstveidā SIA "PROSPECTUM" juridiskajā adresē 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas Komerclikuma 207.pantā noteiktajā kārtībā un apjomā.


OP 2014/73.KM5

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Ievērojot Komerclikuma 207.panta otrās daļas noteikumus, SIA "Eko forums pluss" (Latvijas Republika), vienotais reģistrācijas Nr.40003884083, juridiskā adrese: Mārupes iela 19, Rīga, LV-1002, informē savus kreditorus, ka 2014.gada 3.aprīlī tika pieņemts lēmums par SIA "Eko forums pluss" pamatkapitāla samazināšanu, dzēšot sabiedrības kapitāla daļas, par 20 520 LVL, t.i., līdz 7 464 180 LVL.

SIA "Eko forums pluss" kreditoru prasījumi vai kreditora prasījumu nodrošināšanas pieteikumi piesakāmi rakstveidā SIA "Eko forums pluss" juridiskajā adresē 1 (viena) mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas Komerclikuma 207.pantā noteiktajā kārtībā un apjomā.


OP 2014/73.KM6

Paziņojums par reorganizāciju

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pro Gāze Auto", reģistrācijas numurs 40003456828, juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 6, Jūrmala, LV-2011, paziņo, ka reorganizācijas procesa ietvaros ir pieņēmusi lēmumu par sadalīšanu, veicot sabiedrības sadalīšanu nodalīšanas ceļā, kā rezultātā daļa mantas tika nodalīta iegūstošajai jaundibināmai sabiedrībai SIA "Pro Gāze AGUS", juridiskā adrese: Piedrujas iela 4, Rīga, LV-1073. Kreditori savus prasījumus var pieteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pro Gāze Auto" juridiskajā adresē Jūrkalnes ielā 6, Jūrmalā, LV-2011, līdz 2014.gada 20.maijam.


OP 2014/73.KM7

Paziņojums par darbības apturēšanu

SIA "ZP NAMI", reģistrācijas Nr.40103323682, juridiskā adrese: Lapsas", Babītes pag., Babītes novads, LV-2107, paziņo par nodomu apturēt darbību. Kreditori savas prasības var pieteikt mēneša laikā pēc paziņojuma publicēšanas dienas, nosūtot tās uz SIA " ZP NAMI'' juridisko adresi: "Lapsas", Lapsas, Babītes pag., Babītes novads LV-2107.


OP 2014/73.KM8

Paziņojums par kapitāla samazināšanu

SIA Komercinformācijas firma "BIZNESA KOMPLEKSS" paziņo, ka 2014.gada 4.aprīlī dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums par SIA Komercinformācijas firmas "Biznesa Komplekss" statūta kapitāla samazināšanu. Lūgums kreditoriem pieteikt savas prasības mēneša laikā. Adrese: Gogoļa iela 13-2, Rīga, LV-1050; tālr. 67227202.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)