Laidiens: 10.04.2014., Nr. 72

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/72.AKK1

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Bērnu tiesību aizsardzības departamenta vecākais/-ā inspektors/-e Rīgas reģionā

Izvirzāmās prasības vecākā inspektora amata pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs

- labas angļu un krievu valodas zināšanas

- pieredze darbā, kas saistīts ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanu

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību, analītiskas prasmes, spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas darbā ar vardarbībā cietušajiem bērniem

- pieredze metodisko materiālu izstrādei un spēja prezentēt

- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē

- saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem

- iemaņas darbā ar datoru

Vecākā inspektora amata galvenie darba pienākumi:

- kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzības regulējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā administratīvā teritorijā

- pēc savas iniciatīvas vai sakarā ar sūdzību pārbaudīt jebkuras valsts vai pašvaldības institūcijas, sabiedriskas organizācijas vai citas fiziskas vai juridiskas personas darbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

- pēc veiktajām pārbaudēm sastādīt pārbaudes aktu par Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzības regulējošo normatīvo aktu ievērošanu

- pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, dot ieteikumus pārkāpumu novēršanai

- noteiktos laikos un vietā pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas ar bērnu tiesību aizsardzību saistītajos jautājumos

- izskatīt juridisko un fizisko personu priekšlikumus, iesniegumus un sūdzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par savā kompetencē esošajiem jautājumiem, un sniegt iesniedzējam atbildi

- sniegt metodisku palīdzību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem pašvaldībās

- sadarboties ar attiecīgās administratīvās teritorijas - valsts un pašvaldību amatpersonām jautājumos, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

- sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ko izdarījušas institūcijas amatpersonas vai darbinieki

- ievērot ētikas principus, dāvanu un citu labumu pieņemšanas ierobežojumus, kā arī amatu savienošanas ierobežojumus

- informēt sabiedrību par bērnu tiesību aizsardzības jomā pieņemto likumu un normatīvo aktu noteikumiem

- piedalīties starpinstitūciju darba grupās

- veikt citus uzdevumus pēc departamenta direktora norādījumiem

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītības dokumenta kopija jāiesniedz 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331, vai uz e-pastu: liga.kuske@lm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67359133.


OP 2014/72.AKK2

Lauku atbalsta dienests aicina darbā uz nenoteiktu laiku precīzu un atbildīgu Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Eiropas Savienības tiešo maksājumu daļas vecāko referentu/-i (ierēdņa amats)

Tev piemīt labas komunikācijas un saskarsmes prasmes? Tu, proti, un labprāt strādā ar liela apjoma informāciju, un spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus? Tev ir zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā? Tevi interesē darbs valsts pārvaldē?

Ja vari uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem atbildēt piekrītoši, tad piesakies un kļūsti par daļu no Dienesta komandas!

Tavi pienākumi būs:

- veikt maksājumu apstiprināšanas funkciju Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētiem vides un lauku ainavas uzlabošanas atbalsta pasākumiem

- pieņemt, reģistrēt un izvērtēt platību maksājumu iesniegumus

- pieņemt lēmumus par ES Tiešo maksājumu un citu atbalsta pasākumu finansējuma piešķiršanu

Mēs no tevis sagaidām:

- atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstāko izglītību eksaktajās zinātnēs

- profesionālo pieredzi atbilstoši darbības jomai

- izpratni par Kopējās lauksaimniecības politikas un Eiropas Savienības lauku attīstības politikas pamatprincipiem un mehānismiem

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta programmas)

- prasmi strādāt ar ArcMap, Mikrostacion programmām, kā arī ar kartogrāfisko materiālu (tiks uzskatītas par priekšrocību)

Mēs tev piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- darbavietu Gulbenē

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz vai jānosūta 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Lauku atbalsta dienesta Personāla daļai. Adrese: Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981, tālr. uzziņām 27877187, 67027697, vai Gulbenē, Ābeļu ielā 2, LV-4401, tālr. uzziņām 64471262, e-pasts: darbs@lad.gov.lv.


OP 2014/72.AKK3

Lauku atbalsta dienests aicina darbā uz noteiktu laiku atbildīgu un precīzu Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecāko inspektoru/-i (ierēdņa amats)

Tu esi precīzs darba izpildē, Tev piemīt augsta atbildība? Tev patīk darbs komandā? Tu spēj operatīvi rīkoties un patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus nestandarta situācijās? Tev piemīt labas komunikācijas un saskarsmes prasmes? Tevi interesē darbs valsts pārvaldē?

Ja vari uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem atbildēt piekrītoši, tad piesakies un kļūsti par daļu no Lauku atbalsta dienesta komandas!

Tavi pienākumi būs:

- nodrošināt administrēto Eiropas Savienības pasākumu realizēto projektu pārbaudi un uzraudzību

- veikt pretendentu platību maksājumu pieteikumu pārbaudes uz vietas saimniecībās

Mēs no tevis sagaidām:

- atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstāko izglītību (vēlama inženiertehniskā izglītība lauksaimniecības jomā)

- profesionālo pieredzi atbilstoši darbības jomai

- izpratni par Latvijas Republikas lauksaimniecības politiku

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta programmas, ArcMap programma)

- pieredzi darbā ar globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērējiem

- pieredzi darbā valsts pārvaldē (tiks uzskatīta par priekšrocību)

- labu B kategorijas autovadīšanas prasmi

Mēs tev piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

- iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā

- darbavietu Gulbenē

Pieteikuma vēstule, Curriculum Vitae un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz vai jānosūta 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Lauku atbalsta dienesta Personāla daļai. Adrese: Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981, tālr. uzziņām 27877187, 67027697, vai Gulbenē, Ābeļu ielā 2, LV-4401, tālr. uzziņām 64471262, e-pasts: darbs@lad.gov.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)