Laidiens: 10.01.2014., Nr. 7

Dažādi sludinājumi

OP 2014/7.DA1

Paziņojums

1. 2014.gada janvārī lietotājiem ar dabasgāzes gada patēriņu virs 25 tūkst.nm3 * tiks piemēroti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes (turpmāk - SPRK padome) 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" un 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr.258 "Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību" dabasgāzes tirdzniecības cenai līdz EUR 284,57/tūkst.nm3 (200,00 LVL/tūkst.nm3) atbilstošie apstiprinātie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifi.

Lietotājiem ar dabasgāzes patēriņu virs 25 tūkst.nm3 gadā 2014.gada janvārī piemērojamie dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 284,57 EUR/tūkst.nm3 (200,00 LVL/tūkst.nm3)

Lietotāju grupas

Dabasgāzes patēriņa apjoms gadā (tūkst.nm3)

Ar SPRK padomes lēm. Nr.247 apstiprinātais dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs (EUR/tūkst.nm3) (LVL/tūkst.nm3)

Dabasgāzei, kuru ar akcīzes nodokli neapliek **

Dabasgāzes izmantošanai par kurināmo

Dabasgāzes izmantošanai par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās

Dabasgāze izmantošanai par degvielu

PVN 21% (EUR)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar PVN (EUR/tūkst.nm3), (LVL/tūkst.nm3)

Akcīzes nodoklis dabasgāzes izmantošanai par kurināmo *** (EUR/tūkst.nm3)

PVN 21% (EUR)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar PVN un akcīzes nodokli (EUR/tūkst.nm3), (LVL/tūkst.nm3)

Akcīzes nodoklis dabasgāzes izmantošanai par kurināmo *** (EUR/tūkst.nm3)

PVN 21% (EUR)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar PVN un akcīzes nodokli (EUR/tūkst.nm3), (LVL/tūkst.nm3)

Akcīzes nodoklis dabasgāzes izmantošanai par degvielu *** (EUR/tūkst.nm3)

PVN 21% (EUR)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar PVN un akcīzes nodokli (EUR/tūkst.nm3), (LVL/tūkst.nm3)

3.

no 25 līdz 126

411,47

86,41

497,88

17,07

89,99

518,53

5,65

87,60

504,72

99,60

107,32

618,39

289,18

349,91

364,42

354,72

434,61

4.

no 126 līdz 1 260

377,05

79,18

456,23

17,07

82,77

476,89

5,65

80,37

463,07

99,60

100,10

576,75

264,99

320,64

335,16

325,45

405,34

5.

no 1 260 līdz 12 600

357,28

75,03

432,31

17,07

78,61

452,96

5,65

76,22

439,15

99,60

95,94

552,82

251,10

303,83

318,34

308,64

388,52

6.

no 12 600 līdz 20 000

343,92

72,22

416,14

17,07

75,81

436,80

5,65

73,41

422,98

99,60

93,14

536,66

241,71

292,46

306,98

297,27

377,17

7.

no 20 000 līdz 100 000

334,16

70,17

404,33

17,07

73,76

424,99

5,65

71,36

411,17

99,60

91,09

524,85

234,85

284,16

298,68

288,97

368,87

8.

virs 100 000

321,47

67,51

388,98

17,07

71,09

409,63

5,65

68,70

395,82

99,60

88,42

509,49

225,93

273,38

287,89

278,18

358,07

* Dabasgāzes normālkubikmetrs (nm3)

** Likums "Par akcīzes nodokli" 61.pants

*** Likums "Par akcīzes nodokli" 151.pants

 

2. Saskaņā ar SPRK padomes 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" un 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr.258 "Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību" 2014.gada februārī varētu tikt piemēroti dabasgāzes tirdzniecības cenai līdz EUR 284,57/tūkst.nm3 (200,00 LVL/tūkst.nm3) atbilstošie apstiprinātie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifi. Faktiski piemērojamie tarifi tiks publicēti līdz 2014.gada 10.februārim.

3. Saskaņā ar SPRK padomes 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" un 2010.gada 2.jūnija lēmumu Nr.258 "Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību" 2014.gada martā varētu tikt piemēroti dabasgāzes tirdzniecības cenai līdz EUR 277,46/tūkst.nm3 (195,00 LVL/tūkst.nm3) atbilstošie apstiprinātie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifi. Faktiski piemērojamie tarifi tiks publicēti līdz 2014.gada 10.martam.

4. Prognozētajām dabasgāzes tirdzniecības cenām nav rekomendējošs raksturs, bet ir tikai informatīvs raksturs, tās var gan samazināties, gan palielināties, izmainoties aprēķināšanas brīdī nezināmajiem lielumiem.

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2008.gada 24.jūlija lēmums Nr.247 ir publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2008.gada 25.jūlijā, Nr.114 (3898).

 

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturtās daļas un 12.panta prasībām par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 par dabasgāzes diferencētājiem tirdzniecības gala tarifiem izteiktiem euro valūtā var iepazīties internetā - AS "Latvijas Gāze" mājaslapā: www.lg.lv - norēķini / uzņēmumiem / dokumenti.

 

Ar lēmumiem var iepazīties arī internetā - AS "Latvijas Gāze" mājaslapā: www.lg.lv un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā: www.sprk.gov.lv

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)