Laidiens: 31.03.2014., Nr. 64 (5124)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/64.AKK1

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Izglītības departamenta direktora vietnieka/-ces profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- pieredze darbā valsts pārvaldē (vismaz 3 gadi)

- pieredze darbā vadošā amatā (vismaz 3 gadi)

- pieredze profesionālās izglītības jomā (vismaz 3 gadi)

- pieredze starptautiskās sadarbības jomā (vismaz 1 gads)

- vēlama pieredze attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē

- zināšanas par profesionālo izglītību un tās attīstības tendencēm, Eiropas Savienības pamatnostādnēm profesionālās izglītības jomā

- zināšanas par lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienības institūcijās

- vēlama starptautiska pieredze izglītības jomā (dalība starptautiskos projektos, studijas ārvalstīs, stažēšanās ārvalstīs u.tml.)

- pieredze konstruktīvā, uz rezultātu orientētā sadarbībā ar profesionālajām organizācijām, sociālajiem partneriem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un citām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām

- teicamas angļu valodas zināšanas, kā arī vēlamas vēl vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas līmenī, kas ļauj sazināties un izmantot dokumentus un literatūru amata pienākumu izpildē

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" un pieteikuma vēstuli, CV, rakstveida priekšlikumus par profesionālās izglītības attīstības tendencēm, tai skaitā starptautisko sadarbību (teksta apjoms līdz 3 lapām), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 421.kabinets, Rīga, LV-1050) vai uz e-pastu (liena.grosteina@izm.gov.lv), tālruņi uzziņām 67047879, 67047892.


OP 2014/64.AKK2

Iepirkumu uzraudzības birojs izsludina konkursu uz ierēdņa amata vietu - Juridiskā departamenta vecākais/-ā referents/-e - jurists/-e (IV amata līmenis, viena ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- prasme strādāt ar datoru Windows vidē

- precizitāte un analītiska domāšana

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

- teicama latviešu valodas prasme un vēlamas angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj strādāt ar dokumentiem šajā svešvalodā

- izpratne par administratīvo procesu un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli

- vismaz viena gada darba pieredze iesniegumu izskatīšanā publisko iepirkumu jomā

Darba pamatpienākumi: izvērtēt iepirkumu procedūru atbilstību, piedalīties iesniegumu izskatīšanas komisijā un lēmuma pieņemšanā, vadīt iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdes, sagatavot lēmumus administratīvā procesa ietvaros.

Piedāvājam stabilu darbavietu ar iespēju iegūt neatsveramu darba pieredzi valsts pārvaldes iestādē un draudzīgu darba kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2014.gada 24.aprīlim uz adresi Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, uz e-pastu vakances@iub.gov.lv vai pa faksu 67326720. Tālrunis uzziņām 67326702.


OP 2014/64.AKK3

Iepirkumu uzraudzības birojs izsludina konkursu uz ierēdņa amata vietu - Juridiskā departamenta vecākais/-ā referents/-e - jurists/-e (III amata līmenis, viena ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- prasme strādāt ar datoru Windows vidē

- precizitāte un analītiska domāšana

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes

- teicama latviešu valodas prasme un vēlamas angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj strādāt ar dokumentiem šajā svešvalodā

- izpratne par administratīvo procesu un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli

- darba pieredze saistībā ar juridisku dokumentu (lēmumu, atzinumu) sagatavošanu tiks uzskatīta par priekšrocību

Darba pamatpienākumi: izvērtēt iepirkumu procedūru atbilstību, piedalīties iesniegumu izskatīšanas komisijā un lēmuma pieņemšanā, sagatavot lēmumus administratīvā procesa ietvaros.

Piedāvājam stabilu darbavietu ar iespēju iegūt neatsveramu darba pieredzi valsts pārvaldes iestādē un draudzīgu darba kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2014.gada 24.aprīlim uz adresi Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, uz e-pastu vakances@iub.gov.lv vai pa faksu 67326720. Tālrunis uzziņām 67326702.


OP 2014/64.AKK4

Finanšu ministrija izsludina konkursu uz amatu:

Ja esi cilvēks, kas vēlas sevi pilnveidot, un nebaidies pieņemt izaicinājumus,  ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam un radošajam kolektīvam, kurš  šobrīd meklē jaunu kolēģi!

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē. Ministrija veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību.

Finanšu ministrijas komandā nepieciešams enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis uz šādu vakanto amatu - Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departamenta ES fondu kontroles nodaļas vecākais/-ā eksperts/-e

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) līdzfinansēto aktivitāšu vadības un kontroles sistēmas funkciju izpildi.

Mūsu piedāvātajam amatam tev jāatbilst šādām prasībām:

- augstākā izglītība sociālajās/dabas/inženierzinātnēs vai finanšu jomā

- vēlamas labas angļu valodas zināšanas

- pieredze ES fondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu uzraudzībā/kontrolē, t.sk. pārbaudēs projektu īstenošanas vietās un/vai ES fondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu audita jomā

- pieredze darbā valsts pārvaldē vai izpratne par tās darbības pamatprincipiem

- prasmes organizēt un koordinēt darbu patstāvīgi, ievērojot noteiktos termiņus

- labas datorprasmes,

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Mūsu kolektīvā mēs tev uzticēsim šādus pamatuzdevumus:

- piedalīties atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu pārbaudēs ES fondu projektu īstenošanas vietās

- veikt pārbaudes ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās

- veikt pārbaudes ES fondu projektu īstenošanas vietās

- koordinēt un nodrošināt ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros veicamo kontroļu un pārbaužu veikšanai nepieciešamās metodoloģijas izstrādi un priekšlikumu izstrādi metodoloģijas aktualizācijai un fondu ietvaros veicamo kontroļu un pārbaužu uzlabošanai u.tml.

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67083908.


OP 2014/64.AKK5

Datu valsts inspekcija izsludina atklātu konkursu uz Pirmās uzraudzības daļas juriskonsulta/-es amatu

Pienākumi:

- izskatīt iesniegumus par iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem un citiem Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

- sagatavot administratīvo aktu, administratīvo pārkāpumu protokolu, lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās un citu dokumentu projektus Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajos jautājumos

- sniegt konsultācijas un atzinumus par personas datu apstrādi un aizsardzību un citiem Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- praktiskā darba pieredze jurisprudencē ne mazāk kā 2 (divi) gadi

- zināšanas par administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedību

- labas angļu valodas zināšanas, vēlama otras svešvalodas zināšana labā līmenī, kas nepieciešama tiešo pienākumu izpildei

- zināšanas un pieredze personas datu aizsardzības jomā tiks uzskatītas par priekšrocību

- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku

- teicamas sadarbības un komunikāciju prasmes

Datu valsts inspekcijā piedāvā:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- labus darba apstākļus

- dinamisku darbu profesionālā kolektīvā

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) līdz 2014.gada 16.aprīlim sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv (ar norādi "Pirmās uzraudzības daļas konkurss") vai iesniegt Datu valsts inspekcijā Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011. Tālrunis uzziņām 67223131.

Datu valsts inspekcija sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo konkursa kārtu.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Datu valsts inspekcija informē, ka

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

- iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīgā, LV-1011.


OP 2014/64.AKK6

VESELĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Stratēģiskās plānošanas nodaļas pētnieks/-ce (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība nozarei atbilstoša jomā (sociālo zinātņu, medicīniskā, veselības zinātņu jomā vai ekonomikā)

- izpratne par veselības sistēmu regulējošiem tiesību aktiem, attīstības plānošanas dokumentiem un izpratne par Eiropas Savienības tiesību normām veselības aprūpē un to realizācijas mehānismiem

- izpratne par veselības aprūpes sistēmas un sabiedrības veselības sistēmas organizāciju un plānošanu

- zināšanas un izpratne par pētniecības un datu apstrādes metodēm, kā arī lietišķo pētījumu organizāciju un metodoloģiju

- izpratne par valsts statistiskās informācijas vākšanas un apkopošanas principiem un prasmes statistiskās informācijas analizēšanā

- praktiskā darba pieredze veselības nozares politikas plānošanas jautājumos

- praktiskā darba pieredze pētījumu veikšanā, kā arī pētniecības un datu apstrādes metožu pielietošanā (vismaz 2 gadi)

- praktiskā darba pieredze stratēģisko ieteikumu un rekomendāciju izstrādē nozares līmeņa jautājumu risināšanā (vismaz 1 gads)

- vēlama pieredze starptautiskajā pētniecības darbā

- labas angļu valodas zināšanas, vēlamas franču, vācu vai krievu valodas zināšanas

- spēja plānot savu darbu un uzņemties atbildību par uzdotajiem pienākumiem, precizitāte uzdoto uzdevumu izpildē, ētiskums

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, SPSS, MS PowerPoint)

Galvenie pienākumi:

- veikt analītiski pētniecisko darbu Stratēģiskās plānošanas nodaļas kompetences ietvaros, pielietojot pētniecības metodes darbā (noteikt izpētes objektu, mērķi un uzdevumus, sastādīt pētījuma plānu, veikt datu analīzi)

- saskaņā ar izpētes rezultātiem izstrādāt stratēģiskos ieteikumus un rekomendācijas veselības nozares jautājumu risināšanai

- piedalīties veselības nozari reglamentējošo tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu izstrādāšanā stratēģisko ieteikumu un rekomendāciju ieviešanai

- veikt sabiedrības veselības un veselības aprūpes pamatrādītāju tendenču analīzi

- izvērtēt veselības aprūpes statistiskās informācijas plūsmu un sniegt priekšlikumus tās optimizēšanai

- piedalīties lietišķo pētījumu veikšanas organizēšanā un nodrošināt pētījumu rezultātu izmantošanu veselības nozares politikas plānošanā

Mēs piedāvājam:

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

- atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus

Pretendentus aicinām pieteikties 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Administratīvā departamenta Personāla nodaļā Brīvības ielā 72, 221.kabinetā. Kopā ar CV un pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Uzziņas pa tālruni 67876018.


OP 2014/64.AKK7

Kultūras ministrija sekmīgai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanai un nodrošināšanai izsludina atklātu konkursu uz Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļas vecāko ekspertu (divas amata vietas) amata vietām uz noteiktu laiku

Konkursā aicinām piedalīties personas, kuras atbilst šādām prasībām:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs

- labas zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības institūciju darbības principiem un aktualitātēm

- labas angļu valodas zināšanas (no B2 līdz C2 līmenim), kā arī vēlamas franču valodas pamatzināšanas

- labas prasmes lietot teorētiskās zināšanas praksē, pašiniciatīva, uz sadarbību vērsta attieksme, labas komunikāciju prasmes

- analītiska domāšana, savlaicīga un uz rezultātu vērsta rīcība

- vēlama darba pieredze kultūras jomā

Konkursa pretendentiem 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 20 dienas no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis") vai jānosūta elektroniski uz e-pastu personals@km.gov.lv šādi dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV)

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

- amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā: www.km.gov.lv).


OP 2014/64.AKK8

LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀ TIESA izsludina atklātu konkursu uz Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša/tiesneses amata vietu

Prasības tiesneša amata kandidātiem/-ēm:

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 51.panta pirmās daļas prasībām

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 54.panta prasībām

- nepastāv likuma "Par tiesu varu" 55.panta noteiktie ierobežojumi

- labas iemaņas darbā ar datoru

- laba reputācija

Konkursā tiesneša amata kandidātus/-es vērtēs saskaņā ar Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases atklāta konkursa nolikumu (apstiprināts ar Tieslietu padomes 2011.gada 27.septembra lēmumu Nr.53 saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" 51.panta trešo daļu)

Kandidātiem /-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- CV (atbilstoši Europass CV standartam)

- izglītību apliecinoša dokumenta kopija

- atsauksmes no iepriekšējām darbavietām

- ja kandidāts/-e nav tiesnesis, papildus jāiesniedz darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas

Pieteikuma dokumentus nosūtīt Augstākās tiesas priekšsēdētājam līdz 2014.gada 14.aprīlim:

- uz e-pastu: vakance@at.gov.lv;

- pa pastu Augstākās tiesas Personāla nodaļai, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1511.

Tālrunis uzziņām 67020394.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/64.AKR1

Iepirkumu uzraudzības birojs paziņo, ka konkursa kārtībā Metodoloģijas departamenta vecāko referenšu ierēdņu amatos uz nenoteiktu laiku ieceltas LĪGA OZOLA un GITA KALNIŅA.


OP 2014/64.AKR2

Veselības inspekcija informē, ka "Latvijas Vēstnesī" 2013.gada 19.novembrī izsludinātais konkurss uz vakanto Veselības aprūpes līgumu un pakalpojumu uzraudzības departamenta Sūdzību izskatīšanas nodaļas inspektora amatu ir beidzies bez rezultāta.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)