Laidiens: 27.03.2014., Nr. 62 (5122)

Tiesu nolēmumi

OP 2014/62.TS1

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja personai ALEKSANDRAM MARGEVIČAM, pers. kods 310769-10257, rīcībspējas ierobežojumu un kurā nosprieda:

"Saglabāt ar Daugavpils tiesas 2010.gada 21.jūnija spriedumu civillietā Nr. C12153510 Aleksandram Margevičam, pers. kods 310769-10257, noteikto rīcībspējas ierobežojumu tādās jomās kā: pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, komerciestādēs, finanšu iestādēs, apdrošināšanas iestādēs; pabalstu un pensiju saņemšana; maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, neierobežojot personas personiskās nemantiskās tiesības.

Noteikt, ka norādītajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā Aleksandra Margeviča aizgādnis rīkojas patstāvīgi."

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12198613 stājies likumīgā spēkā 2014.gada 21.martā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)