Laidiens: 27.03.2014., Nr. 62 (5122)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/62.AKK1

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs izsludina pieteikšanos uz brīvo amata vakanci - Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juriskonsults/-e

Prasības pretendentiem:

- augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnēs, maģistra grāds tiesību vai sociālajās zinātnēs

- padziļināta izpratne par sociālajām, medicīnas un ekonomiskajām tiesībām un valsts pārvaldi

- praktiska darba pieredze (vismaz 5 gadi) administratīvo, cilvēktiesību vai valsts tiesību jomā (pieredze sociālo vai medicīnas tiesību jomā tiks uzskatīta par priekšrocību)

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- labas angļu valodas (mutvārdos un rakstos) un krievu valodas (mutvārdos) zināšanas, citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

- datora un biroja tehnikas izmantošanas prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī

- analītiska domāšana, spēja argumentēt un pamatot savu viedokli, augsta atbildība, precizitāte, teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes

Pienākumi:

- juridisku atzinumu, viedokļu sagatavošana

- mutisku konsultāciju sniegšana Tiesībsarga biroja apmeklētājiem

- Tiesībsarga biroja pārstāvība valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām

Piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu

- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi

- profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2014.gada 30.aprīlim iesniegt Tiesībsarga birojā Baznīcas ielā 25, Rīgā, LV-1010, vai sūtīt uz e-pastu tiesibsargs@tiesibsargs.lv, tālrunis 67201400.


OP 2014/62.AKK2

Rīgas Stradiņa universitātes Personāla departaments izsludina konkursu uz akadēmisko amatu:

Struktūrvienība

Vakantais amats

Vietu skaits

Pieteikšanās beigu termiņš

Prasības pretendentam

Pienākumi

RSU Onkoloģijas institūts

Asistents (pētniecībā)

1 amata vieta

2014.gada 24.aprīlis

- Doktora (obligāts, ja pretendents bijis jau ievēlēts divas reizes) vai maģistra grāds atbilstošā nozarē

- Labas datorprasmes (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

- Vēlama pieredze līdzīgā darbā vai atbilstošā nozarē

- Zinātniskās pētniecības darba veikšana


OP 2014/62.AKK3

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Iekšējā tirgus departamenta Eiropas Savienības preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vecākā/-ās referenta/-es amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams tiesību zinātnē vai ekonomikā)

- teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas (gan rakstiski, gan mutiski)

- pamatzināšanas ES tiesībās

- izpratne par valsts pārvaldes pakalpojumu administrēšanu, pamattiesību instrumentiem ES iekšējā tirgus funkcionēšanas nodrošināšanai

- vēlamas zināšanas un pieredze tiesību aktu, to grozījumu, politikas plānošanas dokumentu, nacionālo pozīciju un ar to saistītu instrukciju izstrādē un virzībā

- spēja skaidri un argumentēti paust un prezentēt savu viedokli, komunikācijas prasmes

- spēja efektīvi plānot un organizēs savu darbu, strādāt gan komandā, gan individuāli

- augsta atbildība, precizitāte un pašaizliedzīga attieksmes doto uzdevumu izpildē

- pieredze valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību

Amata pienākumi:

- izstrādāt, izskatīt un analizēt normatīvos aktus, politikas plānošanas dokumentus, nacionālās pozīcijas un instrukcijas ES Iekšējā tirgus jomā

- komunikācijas īstenošana ar ES institūcijām par ES Iekšējā tirgus jautājumiem attiecībā uz preču un pakalpojumu brīvu apriti

- pārstāvības nodrošināšana un Latvijas nacionālo interešu identificēšana, paušana nacionālās, starptautiskās un ES institūcijās

- sniegt uzņēmējiem un iedzīvotājiem juridisku un informatīvu palīdzību, piemērojot brīvas preču un pakalpojumu aprites pamatprincipus

- rīkot, piedalīties konferencēs, semināros u.tml. aktivitātēs, izglītojot iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un valsts pārvaldes iestādes par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem

- nodrošināt savas kompetences jomā Latvijas prezidentūras Padomē īstenošanu

Mēs piedāvājam:

- lielisku iespēju sasniegt ievērojamus rezultātus nozares attīstībā

- vērtīgu pieredzi un profesionālu izaugsmi

- draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

- sociālās garantijas

Pieteikuma dokumenti (motivēts pieteikums, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) 20 kalendāro dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāiesniedz vai jānosūta Ekonomikas ministrijai Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519, e-pasts: pasts@em.gov.lv, fakss 67280882. Uzziņas pa tālruni 67013213, 67013183.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)