Laidiens: 26.03.2014., Nr. 61 (5121)

Tiesu nolēmumi

OP 2014/61.TS1

Ar Jelgavas tiesas 2014.gada 25.februāra spriedumu ierobežota VALDIM BAJĀRAM, pers. kods 160329-12853, rīcībspēja šādās jomās:

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

- darījumu slēgšanā;

- rīcībā ar mantu un tās pārvaldīšanā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā, apgrūtināšanā ar lietu tiesībām,

- komercdarbības vai saimnieciskās darbības veikšanā.

Nodibināt Valdim Bajāram, pers. kods 160329-12853, aizgādnību, nosakot, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Valdim Bajāram ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies spēkā 2014. gada 18.martā.


OP 2014/61.TS2

Ar Jelgavas tiesas 2014.gada 12.februāra spriedumu šķirta laulība starp JADVINDERS SINGHS (YADWINDER SINGH), dzim. 1978.gada 27.jūlijā, un JEĻENU ŅIKIFOROVU (pirms laulībām uzvārds - Ņikiforova), pers. kods 300580-12061, kas noslēgta 2010.gada 6.aprīlī Phagvarā (Phagwara), Indijā, ieraksts Nr.1,396/ss.

Tiesas spriedums stājies spēkā 2014.gada 19.martā.


OP 2014/61.TS3

Daugavpils tiesa atzina NADEŽDU LAPKOVSKU, pers. kods 180780-12112, par personu ar rīcībspējas ierobežojumu un nosprieda:

"Ierobežot Nadeždai Lapkovskai, pers. kods 180780-12112, rīcībspēju sekojošās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar kustamo un nekustamo mantu un tās pārvaldība; sevis pārstāvēšanā tiesā, valsts, pašvaldības, ārstniecības, apdrošināšanas un komerciestādēs.

Nodibināt Nadeždai Lapkovskai, pers. kods 180780-12112, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka Nadeždas Lapkovskas, pers. kods 180780-12112, aizgādnis rīkojas patstāvīgi viņas pārstāvēšanā."

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12096114 stājies likumīgā spēkā 2014.gada 25.martā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)