Laidiens: 26.03.2014., Nr. 61 (5121)

Paziņojumi kreditoriem

OP 2014/61.KM1

Paziņojums par likvidāciju

Kazdangas pagasta lauksaimnieku piensaimnieku kooperatīvā biedrība paziņo, ka biedrība tiek likvidēta. Ir iecelta likvidācijas komisija trīs locekļu sastāvā: Irēna Tīmane, Juris Moisejs un Indra Arāja. Iespējamiem kreditoriem pieteikties trīs mēnešu laikā pēc publikācijas "Latvijas Vēstnesī" Ķiršu gatvē 1, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, LV-3457.


OP 2014/61.KM2

Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SMARTLYNX AIRLINES" (vienotais reģ. Nr.40003056133) 20.03.2014. dalībnieki ir pieņēmuši lēmumu par sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu no EUR 27 028 850 līdz EUR 1 000 000. Kreditoru, kuri vēlas saņemt nodrošinājumu, prasījumus var pieteikt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SMARTLYNX AIRLINES", (vienotais reģ. Nr.40003056133) juridiskajā adresē: "Mazrūdas",  Mārupes novads, LV-2167.


OP 2014/61.KM3

Paziņojums par reorganizāciju

2014.gada 14.martā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS SILTUMS" vienīgais dalībnieks pieņēma lēmumu "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS SILTUMS" un SIA "Valmieras ūdens" reorganizāciju". Reorganizācijas veids - apvienošana. Reorganizācijas rezultātā SIA "Valmieras ūdens" (reģistrācijas Nr.44103033608, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201) kā iegūstošajai sabiedrībai tiks pievienota sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS SILTUMS" (reģistrācijas Nr.44103033627, juridiskā adrese: Rīgas iela 25c, Valmiera, LV-4201) kā pievienojamā sabiedrība. Kreditoru prasības piesakāmas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS SILTUMS" Rīgas ielā 25C, Valmierā, LV-4201, viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)