Laidiens: 09.01.2014., Nr. 6

Privatizācijas ziņas

OP 2014/6.PZ1

Privatizācijas aģentūra paziņo

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.7 Mehanizatoru ielā 1, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.7054 900 0304. Izsoles sākumcena - 7541,22 euro (Ls 5300), nodrošinājums 754,12 euro (Ls 530), reģistrācijas maksa 35,57 euro (Ls 25). Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2014.gada 21.martā plkst.12.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūras mājaslapā www.pa.gov.lv. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 2014.gada 4.martam plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskates laiku pa tālr.67021348.


OP 2014/6.PZ2

Tiek nodots privatizācijai

Rīgas dome nodod privatizācijai administratīvo ēku, šķūni, divas garāžas, noliktavu un zemesgabalu Dārza ielā 3, Rīgā (kadastra Nr.01000640068).

Rīgas domes lēmuma teksts pilnībā publicēts Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.riga.lv sadaļā "Pašvaldības īpašuma pārdošana/ Pārdošana privatizējot/ Nodošana privatizācijai, privatizācijas projektu iesniegšana un pirmpirkuma tiesību pieteikšana".

Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un prasījumi, kas attiecas uz privatizējamo objektu, piesakāmi viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

Vienlaikus Rīgas dome izsludina privatizācijas projektu iesniegšanas termiņu trīs mēnešus no šī paziņojuma publicēšanas dienas. Informācija par privatizējamā objekta nosacīto cenu būs pieejama divas nedēļas pirms privatizācijas projektu iesniegšanas termiņa beigām.

Sīkāku informāciju var saņemt un dokumentus iesniegt Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē (4.stāvā, 427.kabinetā) Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā; tālrunis uzziņām 67026305, 67026019.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)