Laidiens: 09.01.2014., Nr. 6

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2014/6.PD1

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 13/295/AK par tiesībām veikt siltumtīklu pārvietošanu Strēlnieku ielā 7, Rīgā.

Iepazīties ar konkursa dokumentiem var bez maksas katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusa 307.kabinetā.

Konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot EUR 35,19 (t.sk. PVN 21%), AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV 40003286750, norēķinu kontā Nr. LV18RIKO0002013025455, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 24.janvāris plkst. 12.00.

Kontaktpersona: Siltumtīklu direktors J.Zeiza, tālrunis 67017356, fakss 67017363.


OP 2014/6.PD2

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 13/294/AK par tiesībām veikt ceļu satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu izgatavošanu, uzstādīšanu, apkalpošanu un demontāžu Rīgā.

Iepazīties ar konkursa dokumentiem var bez maksas katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusa 307.kabinetā.

Konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot EUR 15,69 (t.sk. PVN 21%) AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV 40003286750 norēķinu kontā Nr. LV18RIKO0002013025455, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 17.janvāris plkst. 12.00.

Kontaktpersona: Siltumtīklu direktors J.Zeiza, tālrunis 67017356, fakss 67017363.


OP 2014/6.PD3

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 14/001/AK par tiesībām veikt siltumtīklu izbūvi daudzfunkcionālam kompleksam "Z-Towers" Daugavgrīvas ielā 9, 9A, Rīgā.

Iepazīties ar konkursa dokumentiem var bez maksas katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusa 307.kabinetā.

Konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot EUR 35,19 (t.sk. PVN 21%), AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV 40003286750 norēķinu kontā Nr. LV18RIKO0002013025455, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 31.janvāris plkst. 12.00.

Kontaktpersona: Siltumtīklu direktors J.Zeiza, tālrunis 67017356, fakss 67017363.


OP 2014/6.PD4

Paziņojums

SIA "Rēzeknes enerģija", reģ. Nr.42403021332, jur. adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601, atklātā konkursa "Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā" ietvaros (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/024, Id. Nr. RE 2013/01 par tiesībām veikt darbus siltumpārvades efektivitātes paaugstināšanai Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā) sakarā ar izmaiņām konkursa nolikumā pagarina pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 5.februārim.

Atklātā konkursa nolikumu un tehnisko dokumentāciju var saņemt SIA "Rēzeknes enerģija" abonentu daļā Rīgas ielā 2, Rēzeknē, darba laikā no plkst. 9.00 līdz 16.00. Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2014.gada 5.februārim plkst. 15.00. Tālrunis informācijai 27882225.


OP 2014/6.PD5

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

SIA "Smiltenes NKUP", reģ. Nr.43903000435, Pils iela 3a, Smiltene, tālr. 64774845, e-pasts: nkup@apollo.lv.

Eiropas Reģionālās Attīstības fonda projekts Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/153/117 "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu ciemā".

Iepirkums - "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu ciemā. Būvdarbi". Identifikācijas Nr. SNKUP/2013/3-ERAF.

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 14. 1.punktu nolikumam pievienots C pielikums - līguma projekts.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)